Wiadomości z Bytomia

Jak dobrać odpowiedni wentylator oddymiający?

  • Dodano: 2018-12-24 10:30, aktualizacja: 2019-01-31 11:55

Bezpieczna ewakuacja ludzi oraz przeprowadzenie skutecznej akcji gaśniczej to priorytetowe sprawy w czasie pożaru zarówno na małą, jak i wielką skalę (galerie handlowe, podziemne parkingi). Dużo większe zagrożenie dla zdrowia i życia stanowią trujące gazy oraz dymy pożarowe, a nie ogień. Zadaniem systemów wentylacji oddymiającej jest odprowadzenie dymu oraz zapobieganie dalszemu zadymieniu dróg ewakuacyjnych. Sprawdź, jak dobrać odpowiedni wentylator.

Systemy wentylacji oddymiającej

Można wyodrębnić dwa systemy oddymiania:
grawitacyjny – naturalne usuwanie dymu oraz ciepła, wykorzystujące różnicę w gęstości mieszaniny gazów pożarowych oraz powietrza dostarczanego do strefy chronionej
mechaniczny – usuwanie dymu przy pomocy wentylatora (wspomaganie naturalnego procesu)
System mechaniczny jest zdecydowanie skuteczniejszy niż grawitacyjny, gdyż może osiągnąć pełną moc wyciągową zaraz po uruchomieniu, natomiast w drugim przypadku działanie jest uzależnione od różnicy temperatury wewnątrz budynku i na zewnątrz. Wentylator można uruchomić automatycznie (sygnał z centrali ppoż., czujka dymowa lub termiczna) lub ręcznie (przycisk oddymiania). Dodatkowo wentylatory oddymiające można z powodzeniem wykorzystywać także do wentylacji w normalnych warunkach. W elementach tego typu montowane są silniki dwubiegowe: niższy bieg służy do wentylacji, natomiast wyższy do oddymiania. Wyróżnić można wentylatory oddymiające osiowe i procesowe.

Projektowanie wentylacji

Dobór wentylatora zależy od indywidualnych potrzeb m.in. rozmiaru i rodzaju przestrzeni oraz dostępnego miejsca. Zwróć szczególną uwagę, aby wybrany produkt wykonany był z materiałów przystosowanych do pracy w wysokich temperaturach, posiadał niezależne źródło zasilania oraz odpowiednią wydajność, ciśnienie, odporność ogniową i moc. Ogólne warunki projektowania systemów wentylacji określone są w polskich normach i wytycznych.

Istotne relacje

System oddymiania jest ściśle powiązany z innymi elementami ochrony przeciwpożarowej. Obojętnie, jaki system zostanie zastosowany, należy zwrócić uwagę na jego związek z instalacją wodną, systemem alarmowania, dźwiękowym systemem ostrzegawczym, czy instalacją oświetlenia ewakuacyjnego. Brak jednoznacznych wytycznych projektowania może stanowić problem w odpowiednim doborze wentylacji, jednak można sobie z tym poradzić. 'Dużym wsparciem są obecnie programy komputerowe, które pozwalają na przeprowadzenie pełnej symulacji powstawania oraz przebiegu pożaru. Przeprowadzona symulacja może stanowić doskonałą weryfikację zaprojektowanego systemu oddymiania' – mówi Janusz Guzioł z firmy Sursys z Bytomia – polskiego producenta wentylatorów przemysłowych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.