Wiadomości z Bytomia

Czym jest plan urlopów?

  • Dodano: 2021-06-11 08:45, aktualizacja: 2021-06-11 08:54

Zbliża się sezon urlopowy, a przed nami wypisywanie kart urlopowych. Przypominamy sobie o istnieniu planu urlopów i zadajemy sobie pytanie: po co nam ten plan? Czy na pewno musi być tworzony? A co jeśli w trakcie planowania okaże się, że termin ustalonego wcześniej wypoczynku jednak nam nie odpowiada? Jak zmienić plan urlopowy? I czy w ogóle można go zmieniać? Odpowiadamy i podpowiadamy w artykule poniżej.

Plan urlopów to nic innego jak harmonogram tworzony przez pracodawcę, aby umożliwić zatrudnionym pracownikom wykorzystanie należnych im urlopów i jednocześnie tak zorganizować pracę firmy, by mogła ona funkcjonować sprawnie i bez zakłóceń. Zgodnie z Kodeksem pracy (art.163 par.1) pracodawca ma obowiązek stworzenia dokumentu o nazwie plan urlopowy. Jednak możliwe są odstępstwa od tego obowiązku. Plan urlopów nie musi zostać przygotowany, jeśli w firmie nie działa żadna organizacja związkowa lub jeśli organizacja związkowa działająca w firmie wyrazi na to zgodę. Kodeks pracy stanowi, że każdy pracownik zatrudniony na umowę o pracę ma prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego (art.152 par. 1), a pracodawca ma obowiązek umożliwić pracownikowi jego wykorzystanie.

Jak pracodawca tworzy plan urlopów

Pracodawca ma obowiązek uwzględnić w tworzonym planie wszystkie urlopy wypoczynkowe zaplanowane na cały rok kalendarzowy. Plan urlopów - kto go ustala i w jakim okresie?. Musi przy tym brać pod uwagę zapewnienie ciągłości pracy. Może tworzyć taki plan wg swojego uznania, ale powinien brać pod uwagę preferencje pracowników co do terminów urlopów. Danie pracownikom możliwości uczestniczenia w tworzeniu planu wzmacnia dodatkowo ich motywację, jednak głos przełożonego w tworzeniu planu jest decydujący. 

Pracodawca musi tak zorganizować pracę, by każdy pracownik miał możliwość wzięcia w ciągu roku kalendarzowego jednego nieprzerwanego urlopu, w wymiarze co najmniej 14 dni kalendarzowych. W planie urlopowym należy uwzględnić przysługujące pracownikom bieżące urlopy, przyszłe urlopy, do których nabędą prawo oraz także niewykorzystany przez pracownika zaległy urlop, który powinien wykorzystać do 30 września każdego roku za poprzedni rok. Należy także pamiętać, by uwzględnić w planie urlopy pracowników wracających do pracy po urlopach macierzyńskich. Plan urlopowy nie powinien uwzględniać jedynie części urlopu, którą pracownik może wykorzystać jako tzw. urlop na żądanie (4 dni w roku). Niewykorzystany urlop na żądanie przechodzi do wykorzystania w następnym roku, jako zwykły zaległy urlop wypoczynkowy.

Do kiedy należy sporządzić plan urlopów

W związku z tym, że plan urlopów sporządza się na konkretny rok powinien on być przygotowany przez rozpoczęciem roku, którego będzie dotyczył, czyli do 31 grudnia roku poprzedniego. Jednak nie musi on być sporządzany na cały rok, może być przygotowany także na kwartał, półrocze lub zgodnie z potrzebami np. na wskazany okres dla konkretnego wydziału. Sporządzony plan powinien zostać podany do wiadomości pracownikom, w sposób zwyczajowo przyjęty w danej firmie, i jest uważany za wiążący.

Czy można zmienić plan urlopów?

Urlopy wypoczynkowe powinny być udzielane zgodnie z planem urlopów, jednak możliwe są korekty. Tworzenie planu wymusza na pracodawcy przewidywanie rozmaitych zdarzeń, które mogą mieć miejsce. Nie wszystko jednak da się przewidzieć. Korekty można przeprowadzać w szczególnych przypadkach występujących tak po stronie pracodawcy, jak i po stronie pracownika, w tym np. w związku ze zdarzeniami losowymi takimi jak: chorobowe czy urlop macierzyński. Pracownicy powinni być informowani o wszelkich modyfikacjach planu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.