Wiadomości z Bytomia

8 formalności do dopełnienia po śmierci bliskiej osoby

  • Dodano: 2019-06-14 12:30, aktualizacja: 2019-07-08 09:23

Na śmierć bliskiej osoby nigdy nie jesteśmy przygotowani, nawet jeśli występuje w wyniku długotrwałej choroby. Myślimy, że to tylko zły sen bądź pomyłka. Jest to też czas, kiedy należy znaleźć w sobie siłę by załatwić pewne formalności pogrzebowe. Poniżej przedstawiamy 8 z nich, które należy dopełnić.

1. Karta oraz akt zgonu

Przede wszystkim należy zawiadomić lekarza rodzinnego bądź pogotowia o śmierci. Jeżeli zmarły przebywał w szpitalu lub zginął podczas wypadku, wówczas odpowiednie służby wystawiają kartę zgonu.

Fakt zgonu zgłaszamy również w Urzędzie Stanu Cywilnego, właściwym ze względu na miejsce zamieszkania, gdzie zostanie wystawiony akt zgonu. Zgłoszenia ma prawo dokonać małżonek lub dzieci zmarłego, następnie w kolejności są najbliżsi krewni lub powinowaci, osoby zamieszkujące w lokalu, w którym nastąpił zgon, osoby obecne przy śmierci bądź administrator domu, w którym nastąpiła. Do zgłoszenia zobowiązany jest również szpital, jeśli tam doszło do śmierci. Należy pamiętać, że na poinformowanie Urzędu są 3 dni od momentu wystąpienia zdarzenia. Jeżeli powodem śmierci była choroba zakaźna, okres ten skraca się do 24 godzin.

2.     Kontakt z zakładem pogrzebowym

Należy skontaktować się z zakładem pogrzebowym, który wyśle karawan i odbierze ciało z domu bądź prosektorium szpitalnego i przewiezie do kostnicy. Następnie należy udać się do domu pogrzebowego, celem dokonania ustaleń, dotyczących ceremonii pogrzebowej, t.j. data i godzina pogrzebu, wybór cmentarza, dobór trumny bądź urny. Aktualnie niemal wszystkie zakłady pogrzebowe oferują usługę kremacyjną i proponują miejsce pochówku w kolumbarium.

Dom pogrzebowy pomaga również w organizacji przyjęcia pogrzebowego, tzw. stypy. To pożegnalne przyjęcie, na które są zapraszane osoby, uczestniczące w uroczystości pogrzebowej. To także forma podziękowania gościom za przybycie.

Zakład umożliwia także zakup wiązanek i kwiatów pogrzebowych, które będą stanowić piękną oprawę ceremonii pogrzebowej.

3.     Zasiłek pogrzebowy

Osoby, które pokryły koszty pogrzebu, powinny zwrócić się do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o wypłatę zasiłku pogrzebowego. Jeżeli koszty zostały poniesione przez więcej niż jedną osobę, zasiłek podlega podziałowi pomiędzy nieproporcjonalnie do poniesionych kosztów.

4.     Odprawa pośmiertna

W sytuacji, gdy zgon nastąpił w trakcie trwania stosunku pracy, członkowie rodziny zmarłej osoby mają prawo do otrzymania odprawy pośmiertnej. Jest ona dzielona między wszystkich uprawnionych członków rodziny w równych częściach. W sytuacji, gdy jest tylko jedna osoba uprawniona do otrzymania odprawy, otrzyma ona połowę kwoty określonej w kodeksie pracy.

5.     Renta rodzinna

Jeżeli osoba zmarła w chwili śmierci miała ustalone prawo do emerytury bądź renty, bliscy mogą otrzymać rentę rodzinną. Otrzymają ją również w sytuacji, gdy osoba ta nie miała prawa do tych świadczeń, ale spełniała warunki niezbędne do ich uzyskania. Do otrzymania renty mają prawo dzieci osoby ubezpieczonej, wnuki, rodzeństwo, wdowiec (wdowa) oraz rodzice po zmarłych dzieciach.

6.     Urlop okolicznościowy

Bliska osoba zmarłego ma prawo zwrócić się do pracodawcy o udzielenie urlopu okolicznościowego. Jego wymiar jest zależny od stopnia pokrewieństwa. Małżonek, rodzice, dziecko otrzymują dwa dni urlopu, natomiast rodzeństwo, wnuki – jeden dzień.

7.     Spadek

Po osobie zmarłej można otrzymać spadek. Należy go podjąć w ciągu 6 miesięcy od dnia otrzymania informacji o śmierci. Konieczne jest złożenie oświadczenia przed sądem lub notariuszem o przyjęciu bądź odrzuceniu spadku, a Następnie zgłoszenie w Urzędzie Skarbowym. Spadkobiercy z pierwszej grupy pokrewieństwa są zwolnieni z obowiązku zapłaty podatku od spadku.

8.     Umowy

Należy pamiętać o pozamykaniu wszelkich zobowiązań zmarłej osoby, np. likwidacja konta bankowego czy rozwiązanie umowy u operatora sieci komórkowej.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.