Wiadomości z Bytomia

Zasady przyjmowania klientów w Urzędzie Miejskim w Bytomiu pozostają bez zmian

  • Dodano: 2020-05-25 07:30, aktualizacja: 2020-05-25 08:41

Nadal podstawową formą kontaktu z klientem bytomskiego magistratu będzie forma elektroniczna (e-puap, elektroniczna skrzynka podawcza, e-mail) oraz droga pocztowa. Sprawy wymagające przyjścia do urzędu będą załatwiane po uprzednim telefonicznym zgłoszeniu. Terminy spotkań z klientami będą ustalane w poniedziałki od 8.00 do 17.00, a od wtorku do piątku od 8.00 do 14.30.

Należy podkreślić, że bezpośrednia obsługa klienta będzie prowadzona w obowiązującym reżimie sanitarnym, z zachowaniem niezbędnego dystansu fizycznego. Jest to możliwe poprzez specjalne lady, które umożliwiają zachowanie bezpiecznej odległości.

Warto dodać, że przed wejściami do budynków Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2 oraz ul. Smolenia 35 wystawione są skrzynki podawcze dla klientów wszystkich wydziałów oraz dodatkowo dla Wydziału Komunikacji przy bocznym wejściu od ul. Parkowej.

Uwaga! Skrzynki podawcze są wystawione w godzinach pracy Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Prosimy, aby nie wrzucać korespondencji przeznaczonej dla Urzędu Miejskiego do skrzynki Poczty Polskiej.

WAŻNE!

Wydział Komunikacji będzie przyjmować klientów przy bocznym wejściu od ulicy Parkowej (po prawej stronie od wejścia głównego) - Wydział Komunikacji przyjmuje wyłącznie klientów umówionych telefonicznie lub internetowo na wyznaczona godzinę.
Umów się na wizytę
Jak załatwić sprawę w Wydziale Komunikacji

Wydział Spraw Obywatelskich będzie przyjmować klientów przy bocznym wejściu od ulicy Parkowej (po lewej stronie od wejścia głównego) - Wydział Spraw Obywatelskich przyjmuje wyłącznie klientów umówionych telefonicznie na wyznaczona godzinę.  

Sprawy w pozostałych wydziałach będą załatwiane przy wejściu od ulicy Chrzanowskiego w miejscach wyznaczonych.

Wydziały mające siedzibę w budynku przy ul. Smolenia 35 przyjmować będą klientów w wyznaczonym miejscu przy wejściu głównym do budynku.

Urząd Stanu Cywilnego będzie przyjmować klientów na dotychczasowych zasadach.

Wydziały Urzędu Miejskiego w Bytomiu - numery telefonów, adresy mailowe, karty usług oraz druki urzędowe:

Punkt Informacyjny
tel. 32 28 36 178

Wydział Komunikacji
Rejestracja Pojazdów:

  • rezerwacja terminu wizyty – tel. 32 28 36 132, 32 28 36 150, 32 28 36 151
  • informacja – tel. 32 28 36 149, 32 28 36 152

Prawa Jazdy:

  • rezerwacja terminu wizyty/informacja – tel. 32 28 36 133, 32 28 36 134

sk@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Spraw Obywatelskich
Zaświadczenia o zameldowaniach i wymeldowaniach - 32 28 36 105
Sprawy meldunkowe - 32 28 36 109
Wnioski na dowód osobisty - 32 28 36 113
Odbiór dowodów osobistych - 32 28 36 111
sm@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe
Karty usług, druki urzędowej związane z działalnością gospodarczą 

Kancelaria Prezydenta Miasta
tel. 32 28 36 224

Kancelaria Rady Miejskiej
tel. 32 28 36 163
rada.miejska@um.bytom.pl

Wydział Komunikacji Medialnej i Promocji
Biuro Promocji Bytomia

tel. 32 386 36 69 lub 32 386 36 74
promo@um.bytom.pl

Biuro Prasowe
tel. 32 28 36 231, 32 28 36 263
prasa@um.bytom.pl

Urząd Stanu Cywilnego
tel. 32 282 61 11, 32 282 75 23
usc@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Samodzielne Stanowisko Audytor Wewnętrzny
tel. 32 28 36 223
pt@um.bytom.pl

Wydział Kadr, Płac i Szkoleń
tel. 32 28 36 234-235, 32 28 36 275
sd@um.bytom.pl

Wydział Zamówień Publicznych
tel. 32 28 36 301
zamowienia@um.bytom.pl

Biuro Miejskiego Rzecznika Konsumentów
tel. 32 28 36 138,  32 28 36 177
mrk@um.bytom.pl

Biuro Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych
tel. 32 28 36 103
pn@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Zarządzania Kryzysowego
Pełnomocnik prezydenta ds. bezpieczeństwa
tel. 32 280 01 04
pb@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania
tel. 32 28 36 238
pj@um.bytom.pl

Wydział Inżynierii Środowiska
tel. 32 28 36 342
zs@um.bytom.pl
Katy usług, druki urzędowe

Wydział Realizacji Inwestycji i Remontów
tel. 32 77 98 722
ar@um.bytom.pl

Biuro Nadzoru Właścicielskiego
tel. 32 28 36 311, 32 28 36 355
pd@um.bytom.pl

Wydział Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora
tel. 32 28 36 227
af@um.bytom.pl

Biuro Organizacji Pozarządowych
tel. 32 388 33 47
pozarzadowe@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Architektury
tel. 32 28 36 304
aa@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Geodezji/Geodeta Powiatowy
tel. 32 28 36 329
ag@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Obrotu Nieruchomościami
tel. 32 28 36 323
an@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Biuro Spraw Lokalowych
tel. 32 39 76 563 lub 564
zl@um.bytom.pl

Biuro Miejskiego Konserwatora Zabytków
tel. 32 28 36 230, 32 28 36 239
az@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Komunalny
tel. 32 78 68 317-19, 32 78 68 316
ak@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Referat Tansportu Lokalnego
tel. 32 779 87 31-33, 32 779 87 30
akt@um.bytom.pl

Wydział Edukacji
tel. 32 39 76 596
ke@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Kultury i Sportu
tel. 32 77 98 701
kk@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Polityki Społecznej
tel. 32 39 76 593
zz@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Miejski Rzecznik Osób Niepełnosprawnych
tel. 32 28 36 210, 603 499 334
hzawada@um.bytom.pl

Wydział Administracyjny
tel. 32 78 68 403
sa@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Informatyki
tel. 32 28 36 172
si@um.bytom.pl

Wydział Organizacyjny
tel. 32 28 36 238
so@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Kancelaria Urzędu
tel. 32 28 36 128
so@um.bytom.pl

Referat Informacji i Skarg
tel. 32 28 36 138
so@um.bytom.pl

Samodzielne stanowisko ds. BHP
tel. 32 28 36 236
bbentkowska@um.bytom.pl

Wydział Egzekucji Administracyjnej
tel. 32 77 98 532-533
fe@um.bytom.pl

Wydział Finansowy
tel. 32 28 36 211
ff@um.bytom.pl

Wydział Poboru i Windykacji Dochodów
tel. 32 77 98 543, 32 77 98 708-717
fu@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Podatków i Opłat Lokalnych
tel. 32 77 98 503 do 519
fp@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Wydział Księgowości Budżetu i Wydatków Urzędu
tel. 32 28 36 216, 32 28 36 267
fk@um.bytom.pl

Wydział Kontroli
tel. 32 779 85 26 do 28
ft@um.bytom.pl

Archiwum Urzędu
tel. 32 78 68 243
su@um.bytom.pl
Karty usług, druki urzędowe

Miejski Rzecznik Konsumentów
tel. 32 28 36 138, 32 28 36 177
mrk@um.bytom.pl

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.