Wiadomości z Bytomia

W rejonie torowiska tramwajowego na ul. Dworcowej wykonawca kończy układanie kostki

  • Dodano: 2023-06-29 09:30

Kończą się prace związane z montażem kostki granitowej na ul. Dworcowej. Ze względu na konieczność wykonania bruku na torowisku na skrzyżowaniu ul. Dworcowej z ul. Moniuszki, wykonawca przebudowy będzie wprowadzał czasowo zawężenie jezdni. Prace muszą być prowadzone bez wstrzymywania ruchu tramwajowego.

Jakie prace pozostały do zakończenia przebudowy ul. Dworcowej?

Wykonawca przebudowy ulicy Dworcowej - firma HUCZ Sp. z o.o. kończy prace związane z położeniem kostki granitowej, zagospodarowaniem terenu w rejonie pl. Wolskiego (zamontowanie balustrad na murze oporowym oraz pergoli) oraz montażem donic, ławek, koszów, stojaków na rowery oraz oznakowania pionowego, kamer i słupków ruchomych.

Zgodnie z projektem przebudowy ulicy Dworcowej, wzdłuż ulicy pojawi się 58 nowych latarń oraz 76 kompletów donic w różnych kształtach i konfiguracji, a dodatkowo na całej długości ulicy zabudowane zostaną pergole. Ponadto mur oporowy od strony placu Michała Wolskiego zostanie podświetlony.

Od 1 czerwca Miejski Zarząd Dróg i Mostów rozpoczął naliczanie kar umownych wykonawcy, który nie zrealizował w terminie wszystkich robót. Kary będą naliczane do czasu, aż wykonawca zgłosi zakończenie wszystkich prac i gotowość do odbioru inwestycji. Po zakończeniu prac, wykonawca jest również zobowiązany do usunięcia całego sprzętu budowlanego oraz oczyszczenia ulicy Dworcowej m.in. z resztek materiałów budowlanych wykorzystywanych podczas wykonywanych robót. Wówczas dopiero może zgłosić Miejskiemu Zarządowi Dróg i Mostów gotowość odbioru zakończonej inwestycji. To z kolei umożliwi pracownikom MZDiM wskazanie ewentualnych poprawek, które również na swój koszt musi wykonać wykonawca, zanim cała inwestycja zostanie ostatecznie odebrana.

Odnowione kamienice przeszły pozytywnie odbiory techniczne

Na ulicy Dworcowej odnowionych zostało także 11 historycznych kamienic o numerach 2, 9, 14, 18, 21, 22, 24, 29, 30, 31 i 32. Wszystkie odnowione kamienice przeszły już odbiory techniczne, które potwierdziły prawidłowe wykonanie robót.

Na szczególną uwagę zasługuje kamienica według projektu Juliusa Schlesingera o modernistycznej fasadzie z elementami art deco przy ul. Dworcowej 9, neorenesansowa kamienica z 1892 roku przy ul. Dworcowej 2 czy wybudowana według projektu czołowego architekta secesji Wilhelma Hellera - kamienica przy ul. Dworcowej 22.

Zakres prac na ul. Dworcowej

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana będzie ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyskuje nową - wygodną dla przechodniów nawierzchnię z ciętego kamienia a układ drogi został podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura oraz na strefę ruchu.

Rewitalizacja obejmuje również powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci. Ruch samochodów na przebudowanej ul. Dworcowej zostanie uspokojony i ograniczony do niezbędnego minimum. Ponadto pojawi się też monitoring kontrolujący wjazd samochodów na ul. Dworcową, a także ulegnie zmianie organizacja ruchu, aby umożliwić zaopatrzenie sklepów oraz lokali gastronomicznych.

Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa jest dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej. Wartość projektu pn. „Rewitalizacja podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmującego ulicę Zaułek, Dworcową oraz okolice bytomskiego Rynku to ponad 26 mln zł, z czego dofinansowanie wynosi 15,3 mln zł.

dworcowa bytom

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również