Wiadomości z Bytomia

Śląska Karta Seniora

  • Dodano: 2018-08-23 09:00

Ponad 100 partnerów, w tym kilkadziesiąt instytucji z obszaru kultury, edukacji i rekreacji, a także firm prywatnych uczestniczy w projekcie Śląska Karta Seniora, dzięki której osoby starsze mogą skorzystać z wielu ulg i zniżek.

Od października 2015 r. w naszym regionie realizowany projekt Śląskie dla Seniora – Śląska Karta Seniora, którego koordynatorem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej Województwa Śląskiego. Jego celem jest wsparcie seniorów poprzez zaoferowanie im specjalnych usług oraz szczególnych uprawnień.

Z udogodnień mogą korzystać osoby starsze, które ukończyły 60 lat lub więcej, bez względu na ich miejsce zamieszkania.  Aktualna oferta obejmuje ponad 100 partnerów, w tym kilkadziesiąt instytucji z obszaru kultury, edukacji i rekreacji, a także firm prywatnych.

Lista aktualnych udogodnień dla seniorów dostępna jest na stronie: http://seniorzy.slaskie.pl w zakładce „Oferta dla Seniora”.

Podmioty, które przystąpią do ww. projektu otrzymują wyjątkową szansę, aby: podkreślić swój wizerunek, jako podmiotu otwartego na inicjatywy społeczne i przyjaznego seniorom, pozyskać nowych klientów, dzięki zwiększeniu rozpoznawalności, a także stać się częścią budowanego na terenie województwa śląskiego systemu wspierania i aktywizacji osób starszych, co z pewnością zostanie docenione przez mieszkańców regionu śląskiego.

Podstawowym warunkiem udziału w projekcie jest zapewnienie specjalnej oferty usług, ulg i/lub szczególnych uprawnień. Samo przystąpienie do projektu nie wymaga ponoszenia przez partnera dodatkowych nakładów finansowych lub pozafinansowych. Nie jest istotne, czy parter prowadzi swoją działalność lokalnie, czy też regionalnie. Istotna jest chęć udzielania dodatkowego wsparcia osobom w starszym wieku.

Podmioty zainteresowane udziałem w projekcie zachęcamy do uzupełnienia formularza zgłoszeniowego, a następnie jego przesłania w wersji elektronicznej na adres: oszewczyk@rops-katowice.pl oraz drogą pocztową do Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego (ul. Modelarska 10, 40-142 Katowice).

Po weryfikacji zgłoszenia partnerzy uzyskają pisemne potwierdzenie przyjęcia do projektu. Formularz zgłoszeniowy dostępny jest na stronie internetowej ROPS w zakładce „Polityka senioralna”. Szczegółowych informacji na temat przedsięwzięcia i sposobu dołączania do grona partnerów udzielają pracownicy Regionalnego Ośrodka Polityki Społecznej Województwa Śląskiego, pod numerem telefonu: 32 730 68 96.


Źródło: UM Bytom

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.