Wiadomości z Bytomia

Ruszyły prace rewitalizacyjne w Bobrku

  • Dodano: 2023-03-17 07:00, aktualizacja: 2023-03-21 10:46

Na początek wyburzenia. Rozpoczęły się pierwsze roboty w ramach projektu Rewitalizacji podobszaru 8 w Bobrku. Przedsięwzięcie będzie kosztować ponad 7,6 mln zł i zakłada zagospodarowanie przestrzeni zabytkowego osiedla Nowej Kolonii Robotniczej, ul. Zabrzańskiej 126, ul. Konstytucji 31a i 38.

Bobrek ze swoją regularną zabudową tak charakterystyczną dla osiedli robotniczych - to przykład nie tylko unikalnej architektury Górnego Śląska, ale też krajobrazu potransformacyjnego.

Dominują tu stare, często niezamieszkałe już budynki powstałe w latach, kiedy Bobrek był jedną z zamożniejszych dzielnic miasta. To nieremontowane od lat obiekty, takie jak pustostan przy ul. Pasteura 4, którego część zawaliła się  w nocy z 15 na 16 marca. Miasto czeka na decyzję Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego o rozbiórce budynku.

Bobrek w Gminnym Programie Rewitalizacji

Problemy Bobrka już kilka lat temu zostały określone w Gminnym Programie Rewitalizacji. W proces rewitalizacji tej części Bytomia zaangażowali się sami mieszkańcy dzielnicy, którzy podczas spotkań konsultacyjnych przedstawiali swoje koncepcje. Zależało im na zwiększeniu bezpieczeństwa poprzez system monitoringu, na nowych chodnikach, placach zabaw i miejscach rekreacji. Teraz ich wizje nabierają realnych kształtów.

- Problemy z jakimi mierzy się Bobrek są bardzo duże i potrzeba czasu, by się z nimi uporać. Nie zapomnieliśmy o tej części miasta i będziemy stopniowo przywracać do życia porzucone obiekty i przestrzenie, zmieniając wizerunek Bobrka - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Konstytucji 31 a 38 i Zabrzańska 128 od nowa

Wykonawca odpowiedzialny za zagospodarowanie terenu w rejonie Konstytucji i Zabrzańskiej, firma GIJO Kapsa Spółka Komandytowa, jest w trakcie uporządkowywania terenu po wyburzeniu liczącej około 90 mkw. oficyny przy ul. Konstytucji 31a.

- W dalszej kolejności działka zostanie zagospodarowana. Pojawią się tam m.in. nowe chodniki, ogrodzenia i zieleń. Całość zyska też nową infrastrukturę techniczną, na którą złoży się instalacja elektryczna, oświetlenie i monitoring - mówi Przemysław Wrona, dyrektor Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów.

Podobny zakres prac dotyczy terenu przy ul. Konstytucji 38, i Zabrzańskiej 126, gdzie lada chwila rozpocznie się wyburzanie zabudowań gospodarczych i oficyn o powierzchni około 100 mkw., a przestrzenie zyskają nowe, przyjazne oblicze. W ramach tej części projektu, prace mają się zakończyć do listopada.

Kolonia Robotnicza - nie skansen lecz osiedle

Wpisane do rejestru zabytków osiedle robotnicze tzw. Nowa Kolonia Robotnicza pochodzi z lat 1907-1922, i jest jednym z przykładów dobrze zachowanej kolonii patronackiej z początku XX wieku. Choć Nowa Kolonia Robotnicza ze swoją zwartą zabudową stanowi istotne kulturowe i architektoniczne dziedzictwo, trzeba pamiętać, że to wciąż osiedle mieszkaniowe. Dlatego tak ważne jest, by z jednej strony zachować unikatowy charakter tej zabudowy, ale przede wszystkim poprawić komfort życia mieszkańców osiedla.

- Przygotowując projekt zagospodarowania, koncentrowaliśmy się przede wszystkim na polepszeniu jakości tej przestrzeni, która znajduje się pomiędzy budynkami. Wydzieliliśmy więc kwartały przestrzeni półprywatnych, w których pojawią się ławki, urządzenia dla dzieci i młodzieży oraz zieleń - mówi Bartosz Michalski, architekt, właściciel pracowni ABM Michalscy.

Powierzchnia rewitalizowanej Nowej Kolonii Robotniczej (ul. Żwirowa, Pawła Stalmacha, Karola Jochymczyka, Karola Olszewskiego i Piotra Czajkowskiego) to ponad 33 tys. mkw.

Realizacja polega na zagospodarowaniu przestrzeni publicznych, w tym wykonanie nowych nawierzchni, terenów zielonych i małej architektury, wraz z niezbędnymi wyburzeniami obiektów budowlanych. Zagospodarowanie działek będzie polegać m.in. na demontażu istniejących nawierzchni, starych placów zabaw i budowie nowych chodników, obiektów małej architektury, wiat śmietnikowych oraz na nowych nasadzeniach i budowie instalacji elektrycznej i teletechnicznej.

Wartość projektów to 7,6 mln zł, z czego 5,2 mln zł wynosi dofinansowanie ze środków UE.

Bobrek w Gminnym Programie Rewitalizacji/fot. UM Bytom

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również