Wiadomości z Bytomia

Rozszerzenie Strefy Płatnego Parkowania w Bytomiu od 15 kwietnia

  • Dodano: 2020-03-30 15:00

Na wniosek mieszkańców Strefą Płatnego Parkowania zostanie objęty odcinek ul. Bolesława Chrobrego od ul. Smolenia do ul. Piłsudskiego.

Rozszerzenie SPP zaplanowano od 15 kwietnia br.

Warto dodać, że mieszkańcy ww. odcinka ul. Chrobrego mogą składać wnioski o wydanie abonamentu mieszkańca. Uzyskanie abonamentu M jest możliwe bez wychodzenia z domu.

Abonament uprawnia mieszkańców zameldowanych na obszarze objętym Strefą Płatnego Parkowania w Bytomiu do postoju na dwóch sąsiadujących ulicach określonych w abonamencie. Wydawany jest osobom fizycznym, które są właścicielami, współwłaścicielami lub użytkownikami samochodów osobowych. Osoba fizyczna może otrzymać abonament typu "M" tylko na jeden pojazd. Abonament wydawany jest na rok (jednak nie dłużej niż na czas zameldowania w obszarze SPP).

Procedura uzyskania abonamentu M:

Należy wysłać wniosek zamieszczony na stronie Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów na adres mzdim@mzdim.bytom.pl. Do wniosku należy dołączyć:

  1. Potwierdzenie wpłaty 50 zł przelewem na rachunek MZDiM: GETIN Bank S.A. o/Bytom Nr 50 1560 1049 0000 9030 0026 9702;
  2. Skan obydwu stron dowodu rejestracyjnego pojazdu (wystawionego na aktualnego właściciela), na który ma być wystawiony abonament;
  3. W przypadku jeśli wnioskodawca nie jest wpisany do dowodu rejestracyjnego - skan umowy leasingowej, najmu, zawartej pomiędzy właścicielem a wnioskodawcą,

Po weryfikacji dokumentów pracownik działu Strefy Płatnego Parkowania skontaktuje się z wnioskodawcą i poinformuje, kiedy będzie można odebrać abonament w biurze SPP (ul. Krakowska 20).

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.