Wiadomości z Bytomia

Prezydent Bytomia spotkał się z mieszkankami, by porozmawiać o wycince na ul. Piekarskiej

  • Dodano: 2023-04-13 07:00, aktualizacja: 2023-04-12 16:13

Mieszkanki Bytomia i społeczniczki prowadzące inicjatywę popularyzującą wiedzę o bytomskim drzewostanie pn. Mapa Drzew Bytomia poprosiły o spotkanie w sprawie wycinki drzew w pasie drogowym ul. Piekarskiej. W środę 12 kwietnia prezydent spotkał się z nimi i udzielił odpowiedzi na postawione pytania.

Społeczniczki prowadzące Mapę Drzew Bytomia pytały o tryb wydania decyzji o wycince, pielęgnację i stan zdrowia drzew w pasie drogowym w ul. Piekarskiej, sposób informowania mieszkańców o wycince. Poprosiły też o wgląd do ekspertyzy dendrologicznej, której wykonanie przed rozpoczęciem inwestycji przy ul. Piekarskiej zleciło miasto.

UM Bytom prowadzi dużą inwestycję związaną z przebudową ulicy Piekarskiej oraz torowiska, znajdującego się w ulicy Piekarskiej. Na etapie projektowania przed rozpoczęciem prac inwestycyjnych, zlecono szczegółową analizę drzewostanu rosnącego wzdłuż ulicy Piekarskiej w pasie drogowym. Celem ekspertyzy wykonanej przed doświadczonych dendrologów, specjalistów ochrony i uprawy drzew oraz certyfikowanego inspektora drzewa była weryfikacja stanu drzew, znajdujących się w granicach planowanej inwestycji oraz możliwości i zasadności pozostawienia tych drzew i wciągnięcia ich do procesu inwestycyjnego.

Około 30 drzew w pasie drogowym z ul. Piekarskiej zostanie wyciętych

Wszystkie drzewa poddane szczegółowej analizie, włącznie z wykorzystaniem tomografu komputerowego, rosną wzdłuż ulicy Piekarskiej w chodniku w skrajnie trudnych warunkach bytowych. Znaczna większość, bo aż 29 drzew poddanych analizie, znajduje się w złym stanie fitosanitarnym - to drzewa na różnym etapie procesu zamierania, z wadami technicznymi pni, takimi jak martwice, czy wypróchnienia, z posuszem w koronach drzew - lub nie rokują przeżycia po zakończeniu inwestycji.

To także drzewa pochylone, których korzenie rozsadzają jezdnie oraz chodniki. W związku z tym są to drzewa, które zagrażają bezpieczeństwu pieszych oraz kierowców i nadają się do wycinki. Do wycinki będą przeznaczone także dwa drzewa w rejonie ul. Piekarskiej i Orląt Lwowskich, które kolidują z budowanym przejściem dla pieszych.

Wycinka drzew rosnących w pasie drogowej Piekarskiej nie oznacza, że drzewa znikną z ul. Piekarskiej, wzdłuż ul. Piekarskiej rośnie około 80 drzew, przeznaczonych do wycinki jest 37 drzew w pasie drogowym, natomiast 49 nowych drzew, po przeprowadzeniu inwestycji, zostanie nasadzonych wzdłuż ul. Piekarskiej.

W ramach ekspertyzy, którą objęto 35 drzew, dendrolodzy wskazali sześć drzew w stosunku do których UM Bytom będzie podejmować próby ich zachowania. Urzędnikom szczególnie zależy na kasztanowcu, który rośnie na skrzyżowaniu ul. Piekarskiej oraz Powstańców Śląskich na zieleńcu.

Wykonawca przebudowy ul. Piekarskiej otrzymał już decyzję zezwalającą na wycinkę 37 drzew usytuowanych w pasie drogowym w ramach inwestycji przy ul. Piekarskiej. Decyzja o wycince jest prawomocna.

Wycinka drzew w pasie drogowym przy ul. Piekarskiej rozpoczęła się

Zgodnie z decyzją wydaną przez Marszałka Województwa Śląskiego w uzgodnieniu z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Katowicach wycinka ma się odbywać pod nadzorem ornitologicznym.

Pierwsze prace przy wycince rozpoczęły się 12 kwietnia. Z otrzymanych od ornitologa dokumentów, wynika, że na drzewach znajdujących się wzdłuż ul. Piekarskiej przeznaczonych do wycinki nie ma żadnych zasiedlonych gniazd. Wycinka drzew powinna zostać przeprowadzona w ciągu najbliższego tygodnia.

W zastępstwie za drzewa, które zostaną usunięte z pasa drogowego w rejonie ul. Piekarskiej, zostanie posadzonych 49 nowych drzew. Drzewa w ramach nasadzeń zastępczych będą posadzone w gruncie. Trwają jeszcze uzgodnienia dotyczące gatunków drzew, które w ramach inwestycji pojawią się przy ul. Piekarskiej. Strona społeczna przedstawi propozycje gatunków do nasadzeń zastępczych.

Google NewsSubskrybuj mojBytom.pl z Google News

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również