Wiadomości z Bytomia

Powszechny Spis Rolny 2020

  • Dodano: 2020-07-23 10:00

Odbywający się raz na 10 lat Powszechny Spis Rolny przeprowadzony będzie w całej Polsce od 1 września do 30 listopada 2020 roku. Spis prowadzony będzie internetowo, telefonicznie oraz osobiście przez rachmistrzów spisowych.

Wyniki spisu rolnego są źródłem, które pozwala dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo

Są tworzone na potrzeby władz lokalnych i centralnych aby móc podejmować trafne decyzje strategiczne, oparte na analizie danych. Spis rolny zostanie prowadzony w gospodarstwach rolnych: osób fizycznych (gospodarstwach indywidualnych), osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych niemających osobowości prawnej.

Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, która będzie dostępna na tej stronie internetowej lub telefonicznie – dzwoniąc na infolinię spisową pod numer 22 279 99 99. Z użytkownikami gospodarstw rolnych, którzy nie spiszą się samodzielnie skontaktują się rachmistrzowie spisowi (telefonicznie bądź osobiście)

Wszystkie podmioty zobowiązane są do udzielania dokładnych oraz wyczerpujących odpowiedzi w formie samopisu internetowego, wywiadu telefonicznego lub bezpośrednio w trakcie rozmowy z rachmistrzem spisowym.

W spisie rolnym będą zbierane dane, dotyczące m.in.: osoby kierującej gospodarstwem rolnym, położenia gospodarstwa na obszarach o ograniczeniach naturalnych, osobowości prawnej, typu własności użytków rolnych, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, powierzchni zasiewów według upraw, powierzchni nawadnianej, zużycia nawozów mineralnych i organicznych, pogłowia zwierząt gospodarskich według grup wiekowo-użytkowych, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych

Ustawa z 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. reguluje zakres, formę i tryb przeprowadzenia przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego spisu rolnego oraz zakres, formę i tryb prac związanych z przygotowaniem i opracowaniem wyników spisu. Więcej informacji: https://spisrolny.gov.pl/

Powszechny Spis Rolny 2020

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również