Wiadomości z Bytomia

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym. Nie bądźmy obojętni - reagujmy!

  • Dodano: 2019-01-24 11:45

Nie zapominajmy, że są osoby, które mogą potrzebować naszej pomocy. Nie bądźmy obojętni i alarmujmy Policję za każdym razem, kiedy ktoś jest narażony na wychłodzenie organizmu. Wystarczy jeden telefon, aby uratować komuś życie.

Zimowa pora to najgorszy okres dla osób bezdomnych

Często bezdomni nie mają świadomości zagrożenia, jakie czeka ich, kiedy zostaną w swoich koczowiskach. Osoby bezdomne często z udzielanej pomocy nie chcą korzystać. Nie chcą na przykład spędzać nocy w noclegowniach, głównie, dlatego, że nie można pić tam alkoholu. Taki stan rzeczy stanowi poważne zagrożenie dla zdrowie i życia tych ludzi. Statystyki wskazują, że pomimo podejmowanych przez wiele instytucji, w tym także przez Policję, działań ochronnych w tym zakresie, każdego roku odnotowywane są przypadki zgonów spowodowanych wychłodzeniem organizmu.

Policja zwiększa kontrole miejsc gdzie mogą przebywać bezdomni

W nadchodzącym okresie policjanci z większą uwagą kontrolować będą między innymi klatki schodowe, piwnice, działkowe altanki, oraz bunkry – czyli miejsca gdzie najczęściej koczują bezdomni. Aby zapewnić bezpieczeństwo i opiekę osobom bez dachu nad głową policjanci współpracują między innymi z administracją samorządową, gminnymi i miejskimi ośrodkami pomocy społecznej oraz strażą miejską. Policjanci informują osoby bez dachu nad głową, gdzie mogą znaleźć pomoc. Świadkowie czy też osoby posiadające wiedzę o osobach narażonych na wychłodzenie organizmu również nie powinni pozostać bierni na ich los.

Apel Policji 

Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców Bytomia o informowanie Policji o każdej zauważonej osobie leżącej lub siedzącej na ziemi, ławkach, przystankach, w altanach ogrodowych, która mogłaby być narażona na wyziębienie. Nie bądźmy obojętni dla tych osób, być może nasza pomoc przyczyni się do tego, że uratujemy komuś życie. Informacje można przekazywać na numer telefonu (32) 38 88 200 lub numer pogotowia policyjnego 112.

Przypominamy, że co roku, od listopada działa specjalna, całodobowa infolinia, obejmująca teren całego województwa śląskiego, gdzie pod numerem telefonu 987 można uzyskać informację o możliwości pomocy dla osób bezdomnych. Informacje na temat pomocy bezdomnym można także znaleźć na stronie internetowej Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Pamiętajmy, że obowiązkiem każdego z nas jest reagowanie na cudzą krzywdę. Nie bądźmy obojętni wobec tych, którzy zwłaszcza teraz mogą potrzebować naszej pomocy. Wystarczy tylko jeden telefon pod numer 112, 997 lub 986, by uchronić kogoś od wychłodzenia i uratować czyjeś życie.

Informację o osobach bezdomnych potrzebujących pomocy, można także przekazywać za pośrednictwem Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa. W tym celu prosimy o wybranie kategorii zgłoszenia o nazwie "Bezdomność"

Pomoc bezdomnym w okresie zimowym. Nie bądźmy obojętni - reagujmy!

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.