Wiadomości z Bytomia

Nie ma zgody na przyjęty przez GDDKiA wariant budowy drogi ekspresowej S11

  • Dodano: 2023-06-28 11:30

Sparaliżowanie ruchu na północnej i wschodniej części Północnej Obwodnicy Bytomia, wygenerowanie większego ruchu w centrum miasta, a także zakorkowanie dróg z Bytomia w kierunku do Piekar Śląskich. Takie mogą być efekty przyjętego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad tzw. Wariantu 1 budowy węzła drogi ekspresowej S11 z autostradą A1 w Piekarach Śląskich. Podczas sesji Rady Miejskiej, /26 czerwca/ radni na wniosek prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza przyjęli jednogłośnie uchwałę wyrażającą sprzeciw wobec wybranego przez GDDKiA wariantu budowy drogi S11.

Nie ma zgody na przyjęty przez GDDKiA wariant budowy drogi S11

- Dla Bytomia szczególne znaczenie miał wariant III węzła drogowego w Piekarach Śląskich, który zaproponowany został przez gminy Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad podczas konsultacji wariantów drogi ekspresowej S11. Zapewniał on komunikację zjazdu z projektowej S11 na DK 79, obwodnicę Bytomia, centrum Piekar Śląskich oraz łącznik z autostradą A1. Wariant, jaki zaproponowała GDDKiA spowoduje nie tylko przerwanie biegu obwodnicy Bytomia, wybudowanej dzięki pozyskanym środkom z Unii Europejskiej, ale doprowadzi do zakorkowania centrum Bytomia i Piekar Śląskich przez kierowców szukających najszybszej drogi przejazdu - wyjaśnia prezydent Mariusz Wołosz.

Wariant 1 przetnie Obwodnicę Północną i zakorkuje centrum miasta

Przyjęty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Wariant I węzła Piekary Śląskie nie przewiduje możliwości skrętu z ul. Podmiejskiej w drogę ekspresową S11, przerywając tym samym bieg Północnej Obwodnicy Bytomia /al. Jana Nowaka - Jeziorańskiego/, która powstała dzięki pozyskaniu przez Miasto Bytom wielomilionowego dofinansowania z Unii Europejskiej.

Konsekwencją takiej decyzji będzie skierowanie całego ruchu do centrum Piekar Śląskich i z powrotem w kierunku węzła autostrada A1, co spowoduje zakorkowanie zarówno Piekar Śląskich, jak i Bytomia przez kierowców szukających najszybszej drogi przejazdu. Podobna sytuacja wystąpi także na DW 911 /al. Jana Pawła II/, która umożliwia połączenie Bytomia z Piekarami Śląskimi i Świerklańcem oraz wjazdem na autostradę A1 na węźle piekarskim. Już teraz w godzinach szczytu DW 911 jest zablokowana przez nadmierną liczbę pojazdów zarówno z ruchu lokalnego, jak i kierowców podróżujących w kierunku Katowic i Krakowa oraz autostrady A1.

W przyjętej uchwale nasze miasto nie tylko wyraziło sprzeciw wobec proponowanego wariantu GDDKiA, ale również zaapelowało o wydłużenie przebiegu drogi ekspresowej S11 przynajmniej do DK 79. W przeciwnym razie, ruch z projektowanej przez GDDKiA drogi S11 zostanie wprowadzony bezpośrednio na drogi lokalne, paraliżując tym samym centrum Bytomia.

Gminy akceptują tylko III wariant budowy S11

Warto podkreślić, że w 2022 roku przedstawiciele Bytomia, Piekar Śląskich, Radzionkowa i Świerklańca przyjęli wspólne stanowisko i skierowali list do Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w sprawie przyjętego wariantu nr III budowy drogi ekspresowej S11.

Wszystkie gminy opowiedziały się w nim za budową węzła S11 w Piekarach Śląskich, czyli przebiegu trasy przez Radzionków, z węzłami drogowymi przy: ul. Anieli Krzywoń w Radzionkowie, na skrzyżowaniu z ul. Podmiejską i Miarki w Piekarach Śląskich oraz autostradowym. Warto podkreślić, że wariant ten umożliwia również skomunikowanie S11 z Bytomskim Odcinkiem Obwodnicy Północnej Aglomeracji Górnośląskiej, czyli al. Jana Nowaka-Jeziorańskiego.

- Zaakceptowany przez wszystkie cztery gminy wariant budowy węzła Piekary nie tylko gwarantuje rozwiązanie istniejących problemów komunikacyjnych, szybsze połączenie drogowe między Bytomiem, Piekarami Śląskimi, Radzionkowem a gminami w powiecie tarnogórskim, ale również umożliwi w przyszłości wydłużenie drogi S11 i połączenie jej z DK 79 /al. Jana Pawła II/, a więc z drogą łączącą Bytom z Chorzowem i Katowicami. Warto podkreślić, że gmina Bytom zaapelowała również do GDDKiA o uwzględnienie przy projektowaniu węzła drogi ekspresowej S11 między innymi: chodników i ciągów pieszo-rowerowych, które umożliwią mieszkańcom dojście lub dojazd rowerem do znajdujących w rejonie projektowanego węzła S11 zakładów pracy, ogródków działkowych, a także znajdujących się w okolicy domów jednorodzinnych - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Nowe rozwiązania drogowe powinny zapewniać płynną jazdę, likwidować bariery komunikacyjne, tworzyć węzły drogowe likwidujące ewentualne kolizje, a układ drogowy powinien być domknięty i stanowić nieprzerwaną siatkę drogową. Natomiast zaproponowane rozwiązanie tworzy nowe miejsca kolizyjne, w których będą kumulowały się zatory drogowe, dlatego miasto poprzez podjętą przez bytomskich radnych 26 czerwca uchwałę ponownie chce zwrócić uwagę GDDKiA na zaproponowane przez gminy rozwiązania.

mapa planowanej s11

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również