Wiadomości z Bytomia

Miasto przygotowuje budowę trzech centrów przesiadkowych w mieście

  • Dodano: 2023-08-01 16:15

Budowa dworca przy pl. Wolskiego i dwóch przystanków w Stroszku i Karbiu to jeden z priorytetów na najbliższe lata. Aby je zrealizować, a tym samym zwiększyć atrakcyjność komunikacji publicznej w mieście, gmina stara się o pozyskanie 100 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

Bytomski projekt „Mobilna Metropolia - budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” został dopuszczony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do ubiegania się o dofinansowanie. To pierwszy etap na drodze do pozyskania unijnych środków.

Na placu Michał Wolskiego powstanie dworzec przesiadkowy

- Przebudowa głównych dróg w mieście, linii tramwajowych oraz dworca kolejowego sprzyja poprawie komunikacji w naszym mieście. Aby jednak zwiększyć jej atrakcyjność konieczna jest budowa centrów przesiadkowych, które umożliwią mieszkańcom szybkie połączenie różnymi środkami komunikacji - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - Planujemy budowę trzech centrów przesiadkowych przy pl. Wolskiego, w Stroszku w rejonie stacji kolejowej Bytom-Stroszek oraz w Karbiu w rejonie stacji kolejowej Bytom-Karb - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Bytomski projekt przeszedł pierwszy etap i został dopuszczony do dofinansowania

Bytomski projekt „Mobilna Metropolia - budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” jest jednym z kilkunastu projektów miast Metropolii wpisanych na listę projektów zintegrowanych realizujących cele Strategii Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego na lata 2021-2027, z perspektywą do 2030 roku, która w czerwcu uzyskała już pozytywną opinię Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej w zakresie możliwości współfinansowania tych projektów w ramach programu FEnIKS /Fundusze Europejskiej na Klimat, Infrastrukturę, Środowisko 2021-2027/.

Projekt złożony przez Miasto Bytom przewiduje budowę dworca przy pl. Wolskiego i dwóch przystanków: w Stroszku (w rejonie ul. Strzelców Bytomskich, gdzie przeniesiona zostanie stacja kolejowa Bytom-Stroszek) i Karbiu (w rejonie przebudowywanej stacji kolejowej Bytom - Karb). Oprócz nowoczesnego dworca i przystanków przesiadkowych projekt zakłada także przebudowę istniejących układów drogowych umożliwiających dojazd do nowych obiektów, budowę chodników, przejść dla pieszych, przejazdów rowerowych oraz wprowadzenie udogodnień dla osób z niepełnosprawnościami.

- Na budowę dworca i dwóch przystanków przesiadkowych staramy się o dofinansowanie w kwocie 100 mln zł ze środków Unii Europejskiej. Nasz projekt został już dopuszczony do pozyskania dofinansowania w trybie niekonkursowym, co oznacza, że w przypadku spełnienia wszystkich wymaganych kryteriów mamy pewność, że wnioskowane przez nas dofinansowanie otrzymamy w całości - mówi wiceprezydent Bytomia Michał Bieda.

Jak zwiększyć atrakcyjność komunikacji publicznej?

Budowa centrów przesiadkowych to nie tylko poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w mieście, ale również alternatywa dla mieszkańców podróżujących samochodem do pracy, szkoły lub na zakupy. Warto dodać, że trwa modernizacja kolejnych linii tramwajowych i dróg oraz przebudowywana jest najważniejsza linii kolejowa nr 131, w ramach której zmodernizowana zostanie stacja w Bytomiu, Bytomiu - Karbiu i Bytomiu - Stroszku.

Ponadto budowana linia kolejowa do Pyrzowic oraz planowane nowe połączenie kolejowe z Rudą Śląską, a także powstanie kolei metropolitalnej będą miały wpływ na zwiększenie ruchu pasażerskiego przez Bytom. Tym samym szybkie połączenia tramwajowe, autobusowe lub kolejowe z pewnością będą miały wpływ na zwiększenie atrakcyjności komunikacji publicznej w naszym mieście.

Projekt centrów przesiadkowych wpisany w WPF

Projekt „Mobilna Metropolia - budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” został wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bytomia, a gmina w ciągu dwóch najbliższych lat zabezpieczy na przygotowanie dokumentacji 920 tys. zł z budżetu miasta.

Warto podkreślić, że projekt dotyczący budowy centrów przesiadkowych został wpisany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Bytomia na najbliższe lata ze względu na procedury związane ze staraniami o pozyskanie dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach programu FEnIKS, czyli Fundusze Europejskiej na Klimat, Infrastrukturę, Środowisko 2021-2027. Nabór wniosków planowany jest między styczniem a czerwcem 2024 roku.

Projekty, które spełnią wszystkie wymagane kryteria zawarte w regulaminie wyboru projektów pozyskają dofinansowanie, dzięki czemu ich realizacja będzie możliwa w kolejnych latach.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również