Wiadomości z Bytomia

Medale Miasta Bytomia wręczone! [FOTO]

  • Dodano: 2023-11-27 09:45

W Bytomskim Centrum Kultury wręczone zostały w niedzielę, 26 listopada Medale Miasta Bytomia. To honorowe wyróżnienie przyznawane osobom i instytucjom za szczególne osiągnięcia dla miasta w różnych dziedzinach - gospodarczej, kulturalnej, naukowej, społecznej i sportowej.

W tym roku zaszczytną nagrodę odebrało osiem osób i podmiotów. Doroczna uroczystość oraz towarzyszący jej koncert zakończyły imprezy towarzyszące obchodom Narodowego Święta Niepodległości w naszym mieście oraz wpisały się w finał XVII Bytomskiej Jesieni Literackiej. 

Tegorocznym laureatom  zaszczytne wyróżnienia przekazali prezydent Mariusz Wołosz oraz przewodniczący Rady Miasta Michał Staniszewski.

Fundacja Petralana - działalność społeczna

Działająca w Bytomiu Fundacja „Petralana”  jest współorganizatorem wielu stałych, corocznych akcji dobroczynnych oraz przedsięwzięć takich jak przygotowanie paczek świątecznych dla dzieci ze świetlic środowiskowych i parafii, organizacja w noclegowni wigilii dla bezdomnych,  pomoc seniorom w zakupach.

Organizacja angażuje się we współpracę z wieloma podmiotami realizującymi działania o charakterze społecznym w naszym mieście, m.in. regularnie wspiera Bytomski Charytatywny Bieg Godności „Gonitwa”, Olimpiadę Przedszkolaków, akcję „Plecak dar serca”, Środowiskową Świetlicę Socjoterapeutyczną „Arka Noego” w Bytomiu, Parafię św. Rodziny w Bytomiu - Bobrku. Fundacja jest współorganizatorem dorocznego meczu charytatywnego, w którym na lodowisku, mierzą się drużyny artystów i TVN24, z którego środki finansowe przekazuje na pomoc chorym dzieciom.

W okresie pandemii oraz w czasie wojny w Ukrainie, Fundacja angażowała się w realizację zadań  pomocowych wspierających potrzeby miast partnerskich - Drohobycza i Żytomierza, takich jak m.in. zbiórka i zakup ambulansu,  medykamentów, materiałów budowlanych oraz sprzętu AGD.

Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa - działalność społeczna

Spółdzielnia należy do najbardziej prężnie działających podmiotów w Bytomiu, o największej ilości zasobów poddanych termomodernizacji, przeprowadzonych z aktywnym pozyskaniem środków unijnych na remonty, zwiększenie energooszczędności budynków, poprawę stanu technicznego zasobów, usunięcie niebezpiecznych  dla zdrowia i życia mieszkańców materiałów ze środowiska zamieszkania, a także zwracających uwagę na poprawę estetyki osiedli.

Termomodernizacji poddano 100% nieruchomości spółdzielni.  Dużym wyzwaniem, zakończonym sukcesem były takie projekty jak: realizacja inwestycji dla wspólnot przy ulicy Olimpijskiej 1-37 oraz rewitalizacja zabytkowego budynku dawnego kina Gloria, a także rewitalizacje związane z okolicą Rynku, Zaułkiem i Dworcową. 

Zauważalną inwestycją był także remont  tzw. „przyziemia” „Sikoraka” - w budynku IV LO w Bytomiu. Celem w każdym zadaniu  jest dbałość o mieszkańców, wysoki standard działalności, w tym standard ekologiczny, zapewnienie dobra w postaci godnych i nowoczesnych warunków miejsc zamieszkania.

Spółdzielnia racjonalnie gospodaruje majątkiem, pozyskuje dotacje, doskonali organizację i jakość pracy,  dba o angażowanie wiarygodnych wykonawców. Zasoby spółdzielni w przededniu 40-lecia działalności to 19 budynków z 521 mieszkaniami, 67 garaży, 20 lokali użytkowych oraz 23 wspólnoty mieszkaniowe z 1379 lokalami mieszkalnymi.

IV Liceum Ogólnokształcące - działalność społeczna

To szkoła z tradycjami, osiągnięciami  oraz  wieloletnim dorobkiem, która liczy obecnie  680 uczniów w 21 oddziałach, której priorytetem jest prowadzenie działalności dydaktycznej na wysokim poziomie. Dzięki współpracy ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Szkoły IV LO im. Bolesława Chrobrego SKIORAK, placówka zrealizowała szereg interesujących projektów i zadań m.in.: Śląskie Obrazy w Sikoraku, Szolka Tyju - Bytomskie Święto Herbaty, Bytomska Bojówka Sztuki; Gdzie się kończy horyzont, Fuzja dźwięków - spotkanie bogactwa kultur.

Uczniowie szkoły angażują się w działania społeczne na rzecz środowiska lokalnego, prowadzą wolontariat w schronisku dla zwierząt, realizują zbiórki na rzecz domu dziecka i domów pomocy społecznej, każdego roku biorą udział a akcji charytatywnej „Szlachetna Paczka”, prezentują swoje spektakle i umiejętności artystyczne w innych placówkach. 

Liceum współpracuje z Politechniką Śląską, Uniwersytetem Śląskim i Śląskim Uniwersytetem Medycznym.  Na terenie szkoły działają harcerze oraz organizacje pozarządowe. Uczniowie szkoły osiągają wysokie wyniki,  odnoszą sukcesy w olimpiadach oraz  przedmiotowych konkursach. Szkoła organizuje liczne warsztaty, a także bierze czynny udział w projektach zagranicznych.

Klub Sportowy „Górnik” Bytom - działalność sportowa

To jeden z najbardziej utytułowanych i zasłużonych dla polskiego tenisa klubów sportowych.  Zawodniczki i zawodnicy „Górnika” Bytom zdobyli wiele tytułów Mistrzów Polski indywidualnie i drużynowo, reprezentowali także kraj na Igrzyskach Olimpijskich oraz byli i nadal są powoływani do reprezentacji narodowej.

Klub nieustająco się rozwija, wzmacnia potencjał infrastrukturalny poprzez liczne modernizacje, inwestycje, na które z powodzeniem pozyskuje dofinansowanie. Dzięki aktywności klubu w Bytomiu organizowane są prestiżowe zawody międzynarodowe - zawodowe turnieje kobiet i mężczyzn, mecze w randze rozgrywek Pucharu Davisa, które przyciągają do naszego miasta wielu znanych sportowców.

Bytomski „Górnik” w istotny sposób przyczynił się do promocji tenisa w Polsce i rozwoju sportu w mieście, wzmacniając tym samym rangę Bytomia na arenie sportowej Polski.  Klub zbudował swoją markę w oparciu o szkolenia dzieci i młodzieży, prowadzenie na najwyższym poziomie trenerów oraz zawodników, oraz organizowanie największych tenisowych imprez w kraju. W roku 2023 „Górnik” Bytom obchodzi jubileusz 40-lecia działalności.

Ludmiła Jama-Voigt - działalność społeczna

Związana z Bytomiem filantropka, mecenas sztuki, współzałożycielka i współwłaścicielka firmy PPHU VOIGT produkującej środki utrzymania czystości, działającej na polskim rynku od 1992 r. Mocno zaangażowana w szeroko rozumiane życie społeczne Bytomia. Wspiera lokalne kluby sportowe, szkoły, instytucje kultury i indywidualne talenty.

W życiu codziennym kobieta biznesu, która firmę i jej pracowników traktuje jak rodzinę, działaczka charytatywna  o wielkim sercu, wzór dobroczynności, zawsze chętna do pomocy drugiemu człowiekowi. W nieustającym, niestereotypowym działaniu i poczuciu spełnienia wrażliwa na potrzeby innych. Dba o rozwój kultury i sportu. Wspiera starania kobiet poszukujących pracy, pomaga w akcjach społecznych, jest członkinią Rady Fundacji Kardiochirurgii im. Zbigniewa Religii w Zabrzu oraz członkinią Rady Honorowej Fundacji „Iskierka”.

Przez wiele lat była zaangażowana w pracę  działającej na rzecz Opery Śląskiej Fundacji Opera Silesia. Blisko 20 lat wspiera różne organizacje pozarządowe w Bytomiu, szczególnym sentymentem darząc Ligę Kobiet Nieobojętnych.  Czuła na krzywdę dzieci i ludzi starszych, pomaga - często anonimowo - szpitalom, domom pomocy społecznej, osobom i stowarzyszeniom oraz fundacjom związanym z Bytomiem, Zabrzem i Śląskiem. Laureatka prestiżowych nagród i wyróżnień za działalność charytatywną i zawodową, w tym statuetki  Stowarzyszenia Wspierania Bezpieczeństwa Narodowego „Serce za serce w walce z koronawirusem”.

Krzysztof Giel  - działalność społeczna

Brygadier w stanie spoczynku, w latach 1988 - 2021 pełnił służbę w Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Bytomiu. Wzorowy funkcjonariusz PSP,  dowódca jednostki odpowiedzialny za prowadzenie działań w pierwszych etapach  akcji ratowniczo-gaśniczych. Zaangażowany w działania prospołeczne z zakresu profilaktyki przeciwpożarowej, w kampanie społeczne na temat  szeroko pojętego bezpieczeństwa np.: „Nie dla czadu”, „Czujka na straży bezpieczeństwa”, zagrożenia związane z możliwością powstania pożaru w domach jednorodzinnych i mieszkaniach, spotkania z mieszkańcami uświadamiające bezpieczny wypoczynek nad kąpieliskami. 

Człowiek z autorytetem, opanowany, o dużych zdolnościach w podejmowaniu  trafnych decyzji i właściwych interwencji.  W przestrzeni miasta niejednokrotnie brał udział w prelekcjach o bezpieczeństwie  i zachowaniu mieszkańców w nietypowych stresogennych sytuacjach. Wyróżniony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Medalem za długoletnią służbę, Złotą odznaką „Zasłużony dla Ochrony Przeciwpożarowej”, Srebrnym Medalem za Obronność Kraju oraz Brązowym Medalem za Zasługi dla Pożarnictwa.

Maciej Komandera - działalność kulturalna

Solista Opery Śląskiej, od 1998 r. na stałe związany z bytomskim teatrem.  W swoim dorobku artystycznym posiada wiele ról pierwszoplanowych m.in.: Tamino w „Czarodziejskim flecie” Mozarta, Książę w „Rigolettcie”, Radames w „Aidzie”, Ismel  w „Nabucco”, tytułowa rola w „Don Carlosie” Verdiego, Walter w „Tannhauserze” Wagnera, Jontek w „Halce” i  Stefan w „Strasznym dworze” Moniuszki, Cavaradossi w „Tosce” i Pinkerton w „Madama Butterfly” Pucciniego, Leński w „Eugeniuszu Onieginie” Czajkowskiego. Absolwent Akademii Muzycznej w Katowicach, swój warsztat wokalny doskonalił na kursach mistrzowskich Kałudiego Kałudowa oraz Aleksandra Teligi.

Wielokrotnie uczestniczył w międzynarodowych tournee (Niemcy, Holandia, Szwajcaria, Francja, Litwa, Ukraina, Wielka Brytania). Często występował dla kilkunastotysięcznej publiczności.  Wielokrotnie wyróżniany za swoje osiągnięcia min. Złotą Honorową Odznaką za Zasługi dla Województwa Śląskiego. Laureat licznych nagród takich jak: „Perły Ziemi Pszczyńskiej”, Nagrody im. Jana Kiepury Mazowieckiego Teatru Muzycznego, Nagrody Fundacji „Auxilium” za działalność charytatywną i artystyczną.

Był solistą i współpracuje z  Zespołem Pieśni i Tańca „Śląsk” oraz  teatrami opery w Krakowie, Bydgoszczy, Gdańsku, Warszawie, a także w Bułgarii i Rumunii. Człowiek wielkiego serca, organizator licznych akcji charytatywnych, inicjatyw lokalnych w małych miejscowościach i gminach na Śląsku. Artysta o dużej charyzmie i talencie, chętny do pomocy i zaangażowany, cieszący się dużą sympatią widzów oraz współpracowników, dla którego sprawy Bytomia w kontekście wizerunku miasta i teatru są ważne.

Muzeum Górnośląskie - działalność kulturalna

Instytucja kultury Samorządu Województwa Śląskiego, której początki sięgają roku 1910. Placówka o niekwestionowanym dorobku i autonomicznym programie. Muzeum gromadzi ponad półtora miliona muzealiów i udostępnia zbiory zwiedzającym - eksponaty archeologiczne, etnograficzne, przyrodnicze, dokumenty historyczne oraz dzieła sztuki. Zbiory istniejących działów należą do najliczniejszych nie tylko na Śląsku, ale i w kraju,  prezentowane  są zarówno na ekspozycjach stałych, jak i czasowych w siedzibie, a także w muzeach polskich i zagranicznych.

Unikalność kolekcji oraz interdyscyplinarny charakter instytucji wyróżnia ją pozytywnie na muzealnej mapie Polski. Wystawy i projekty Muzeum były wielokrotnie nagradzane jako najwyższa forma uznania polskich muzealników w konkursie na Wydarzenie Muzealne Roku „Sybilla”, a wydarzenia edukacyjne instytucji od kilku lat nagradzane są w konkursie pn. „Słoneczniki” - jako najbardziej rozwojowe  inicjatywy dla dzieci.  

Muzeum  jest laureatem  licznych branżowych nagród, konsekwentnie buduje i przyciąga do siebie odbiorców, a także prowadzi wraz  z partnerami autorski program umożliwiający osobom z chorobą nowotworową i leczącym się neurologicznie dostęp do kultury.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również