Wiadomości z Bytomia

Kolejne pieniądze z OSI. Tym razem na Rozbark i Śródmieście

  • Dodano: 2018-10-18 14:30

Prawie 18 milionów zł na odnowę Śródmieścia i Rozbarku. Kolejny projekt z Obszaru Strategicznej Interwencji został wybrany do dofinansowania przez zarząd województwa.

Projekt obejmuje 10, 11, 12 i 13 podobszar rewitalizacji. Będzie polegał na:

  • remontach części wspólnych (dachy, elewacje, klatki schodowe) budynków przy ul.: Piłsudskiego 34-36, 38, 40, 42, 44, 50; Kwietniewskiego 23,
  • wyburzeniach oficyn i zabudowań gospodarczych przy ulicach: Piłsudskiego 15, Żeromskiego 32, 34-36, 38, Piekarskiej 27, 43, 45, Piłsudskiego 40, 42, Siemianowickiej 16, 18, Katowickiej 11, 13, 34 i 60.

Tereny po wyburzeniach zostaną zagospodarowane. Będzie tam więcej miejsc sprzyjających spędzaniu wolnego czasu - ławek, zieleni, placów zabaw. O kształcie zmian decydowali podczas mieszkańcy podczas konsultacji społecznych. W styczniu i lutym (2018 r.) konsultanci spotykali się z bytomianami indywidualnie, podczas spacerów studyjnych, warsztatów z dziećmi i licealistami, a także w plenerowym punkcie konsultacyjnym i pytali o to, jak ma się zmieniać przestrzeń, w której żyją . Mieszkańcy odpowiadali, że chcą więcej zieleni i ławek a także tego, by przestrzeń była bardziej funkcjonalna i estetyczna. Podczas warsztatów wypracowano modele 3 funkcjonalnych podwórek - dla ludzi młodych, seniorów i dla dzieci.

Projekt, który ma zakończyć się w drugim kwartale 2021 roku ma zapewnić odpowiednią infrastrukturę mieszkaniową i przestrzeń dla mieszkańców obszaru rewitalizacji, objętych aktywną integracją społeczną, zawodową i usługami społecznymi, w tym w ramach projektów z Europejskiego Funduszu społecznego. Finansowany jest z Unii Europejskiej, poddziałania 10.3.4 Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – OSI. Jego wartość to 20 mln zł, z czego 17,7 to dofinansowanie unijne.

(Na zdjęciu, budynek przy ul. Piłsudskiego 44)

Kolejne pieniądze z OSI. Tym razem na Rozbark i Śródmieście

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.