Wiadomości z Bytomia

Jest rządowe wsparcie dla Bytomia

  • Dodano: 2020-09-10 16:45, aktualizacja: 2020-09-10 19:13

22 mln zł bezzwrotnej dotacji otrzymało nasze miasto w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki, o które ubiegało się miasto przeznaczone zostaną na zadania inwestycyjne związane m.in. z budową dróg, modernizację placówek oświatowych czy infrastrukturę sportową.


 
Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych to środki przeznaczone na dotacje dla gmin, powiatów i miast. Źródłem finansowania Funduszu Inwestycji Lokalnych jest Fundusz COVID-19. Gminy, które złożyły wniosek o wsparcie, będą mogły wykorzystać dotację m.in. na rozbudowę szkół i przedszkoli, inwestycje w wodociągi i kanalizację, budowę żłobków i przedszkoli, a także modernizację dróg i inne lokalnie działania. Bytom jest jednym z miast, które złożyły wniosek o udzielenie dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
 

I tak w ramach puli przeznaczonej dla samorządów gminnych i powiatowych wyodrębniono środki w wysokości 6 mld zł. Podział tych środków został oparty o regułę uwzględniającą planowane tegoroczne wydatki majątkowe skorygowane o zamożność gminy. Do naszego miasta trafiło aż 22 mln zł, które chcemy przeznaczyć m.in. na modernizację dróg, budowę przedszkola w Miechowicach czy inwestycje w obiekty sportowe – mówi  prezydent Mariusz Wołosz.


 
Pieniądze, które otrzymało nasze miasto będą mogły trafić nie tylko na poczet nowych inwestycji, ale też będą mogły być przekazane na wkład własny do inwestycji finansowanych z udziałem innych środków publicznych. Co istotne z naszej perspektywy miasta realizującego szereg projektów unijnych, środki z RFIL mogą być przeznaczone na wkład własny do projektów unijnych - mówi prezydent.


 
Warto zaznaczyć, że środki z rezerwy budżetu przeznaczone na wydatki na zwalczanie i zapobieganie Covid-19 do końca sierpnia wyniosły  ponad 2,2 mln zł. Ubytek dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych za 7 miesięcy w porównaniu z wykonaniem za analogiczny okres lat poprzednich wyniósł ok. 8 mln 900 tys. zł, natomiast z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych - ok.  1 milion 978 tys. zł.

 Bytom będzie aplikować także o wsparcie z drugiej puli RFIL. Tym razem środki będą rozdzielane na konkretne projekty inwestycyjne.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.