Wiadomości z Bytomia

Dworcowa po rewitalizacji. Od 16 października zaczną obowiązywać nowe zasady wjazdu

  • Dodano: 2023-09-15 11:15

Wjazd i postój na ul. Dworcowej od 16 października będą ograniczone przez system pneumatycznych słupków. Na Dworcowej będzie obowiązywał zakaz ruchu z wyjątkiem m.in. posiadaczy identyfikatorów i zaświadczeń oraz pojazdów uprzywilejowanych. Na Dworcowej będzie obowiązywał także zakaz postoju. Dla przedsiębiorców ustalone zostaną godziny, w których pojazdy zaopatrzenia bez przeszkód będą mogły realizować dostawy.

- Zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami od 16 października wprowadzimy ograniczenie możliwości wjazdu na ul. Dworcową za pomocą systemu 8 pneumatycznych słupków. Będzie też wprowadzony regulamin wjazdu i postoju samochodów, którego celem jest ograniczenie do minimum ruchu pojazdów na zrewitalizowanej ulicy Dworcowej, zwiększenie bezpieczeństwa pieszych oraz ochrona walorów historycznego deptaka w Śródmieściu - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. - O zmianach poinformowaliśmy już przedsiębiorców i zarządców nieruchomości przy ul. Dworcowej, kurierów i przedsiębiorstwa taksówkarskie. Teraz prosimy mieszkańców o zapoznanie się z zasadami uzyskiwania identyfikatorów dla mieszkańców, którzy korzystają z garaży i miejsc postojowych w podwórkach kamienic przy ul. Dworcowej - dodaje Michał Bieda.

Na jakich zasadach będzie możliwy wjazd i postój na ul. Dworcowej?

Ulica Dworcowa będzie ulicą jednokierunkową, a wjazd samochodem - zarówno w stronę pl. Wolskiego i pl. Kościuszki - będzie możliwy wyłącznie od strony ulicy Moniuszki. Rowerzyści, użytkownicy hulajnóg czy deskorolek będą mogli jak do tej pory poruszać się ul. Dworcową w obu kierunkach.

Wjazd na ulicę Dworcową będzie ograniczony przez pneumatyczne słupki. Dzięki systemowi detekcji tablic rejestracyjnych, posiadający identyfikatory mieszkańcy, osoby posiadające zaświadczenia, pojazdy służb ratunkowych i miejskich będą mogły wjechać na ul. Dworcową i z niej wyjechać bez przeszkód. Oprócz tego, dzięki zainstalowaniu interkomu osoby nieposiadające stosownych zaświadczeń - m.in. kierowcy taksówek, pojazdów służb technicznych będą mogli skontaktować się z operatorem systemu, aby uzyskać zgodę na wjazd na ul. Dworcową.

Zgodnie z Regulaminem na ulicę Dworcową będą mogli wjechać mieszkańcy tej ulicy, a także użytkownicy garaży lub miejsca postojowego położonego na terenie znajdujących się tam nieruchomości na podstawie identyfikatora. Identyfikator umożliwi wjazd na ulicę i dojazd do posesji, garażu lub miejsca postojowego bez prawa postoju w strefie objętej zakazem.

Wjazd do strefy objętej zakazem będzie także możliwy dla innych pojazdów, m.in. służb miejskich, ochrony, pojazdów technicznych obsługujących sieci naziemne i podziemne w przypadku awarii oraz taksówek. Na ulicę Dworcową będą mogły także wjechać samochody zaopatrzenia do 3,5 t w godzinach od 6:00 do 10:30, jednak maksymalny czas postoju, podczas którego możliwy będzie rozładunek lub załadunek towaru, będzie wynosić 20 minut. Przedsiębiorcy, którzy nie są w stanie zrealizować dostaw w tych godzinach - indywidualnie uzgodnią zasady dostaw z Miejskim Zarządem Dróg i Mostów.

Warto podkreślić, że pojazdami uprzywilejowanymi, które będą mogły automatycznie wjeżdżać na ulicę Dworcową będą pojazdy służb ratunkowych - Pogotowia Ratunkowego, Straży Pożarnej, Policji oraz Straży Miejskiej.

Dla kurierów i dostawców Miejski Zarząd Dróg i Mostów zaprojektuje także kopertę od strony ul. Moniuszki oraz przeanalizuje możliwość zaprojektowania koperty w rejonie pl. Kościuszki i ul. Katowickiej. Dzięki temu, kurierzy będą mogli korzystać z kopert w czasie dostaw, bez konieczności wjazdu na ul. Dworcową

Kto może starać się o wydanie identyfikatora lub zaświadczenia?

Identyfikatory oraz zaświadczenia umożliwiające wjazd na ul. Dworcową wydawane są przez Miejski Zarząd Dróg i Mostów. O wydanie identyfikatorów mogą się starać mieszkańcy ul. Dworcowej i użytkownicy garaży lub miejsca postojowego położonego na terenie znajdujących się tam nieruchomości. Aby otrzymać identyfikator należy przesłać na adres mailowy: dworcowa@mzdim.bytom.pl wniosek wraz z załącznikami. Identyfikator wydawany będzie wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu na okres nie dłuższy niż 12 miesięcy.

Z kolei o zaświadczenia, które będą uprawniać do czasowego wjazdu, ale również postoju na ul. Dworcowej mogą ubiegać się osoby fizyczne, prawne lub inne podmioty, których wjazd jest konieczny ze względu m.in. na realizację dostaw, usług oraz robót budowlanych. W tym przypadku należy złożyć wniosek do Działu Inżynierii Ruchu Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów przy ul. Smolenia 35. Zaświadczenie - podobnie jak identyfikator - wydawane będzie wyłącznie na wskazany numer rejestracyjny pojazdu jednak na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

Identyfikatory i zaświadczenia wydawane będą bezpłatnie.

O zmianach poinformowani zostali już przedsiębiorcy i zarządcy nieruchomości z ulicy Dworcowej

Zmianom na ulicy Dworcowej, które wejdą już od 16 października poświęcone były dwa spotkania przedstawicieli władz miasta oraz Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów z przedsiębiorcami, zarządcami oraz firmami kurierskimi i korporacjami taksówkarskimi. Ich celem było nie tylko omówienie regulaminu i zasad wjazdu i parkowania na ulicy Dworcowej, ale również poznanie opinii oraz uwag przedsiębiorców i zarządców nieruchomości dotyczących wprowadzanych zmian.

Podczas dwóch spotkań, które odbyły się 5 i 12 września poruszono kwestie indywidualnych dostaw do punktów gastronomicznych, sklepów oraz apteki, jak również dojazdu do garaży zlokalizowanych w obrębie nieruchomości oraz hotelu Bristol Residence. Zarządcy nieruchomości dopytywali z kolei o zasady wystawiania gabarytów i kontenerów na gruz w przypadku prac budowlanych realizowanych w nieruchomościach oraz zwrócili uwagę na konieczność uregulowania ruchu hulajnóg na zrewitalizowanej ul. Dworcowej. Ważnym tematem poruszonym podczas spotkań była również obsługa banków przez tzw. bankowozy, dowożące i pobierające gotówkę z banku. Z kolei przedstawiciele firm kurierskich apelowali o możliwość wjazdu na ulicę Dworcową zwłaszcza w przypadku towarów o dużej masie ładowności, które dostarczane są do sklepów.

W trakcie spotkań prezydent Bytomia Mariusz Wołosz i jego zastępca Michał Bieda oraz pracownicy Miejskiego Zarządu Dróg i Mostów podkreślili konieczność wprowadzenia nowych zasad wjazdu i postoju na ul. Dworcowej. Godziny wjazdu dostawców na ulicę Dworcową zostały dostosowane do potrzeb przedsiębiorców. W rejonie ul. Moniuszki powstanie miejsce postoju umożliwiające wyładowanie towarów (MZDiM przeanalizuje także możliwość tworzenia koperty dla dostawców w rejonie pl. Kościuszki i ul. Katowickiej). Z kolei w przypadku dowozu leków do całodobowej apteki, która znajduje się przy ul. Dworcowej, Miejski Zarząd Dróg i Mostów umożliwi wjazd specjalistycznemu samochodowi zgodnie z potrzebami apteki ze względu na konieczność bezpiecznego transportu leków.

Jak zmieniła się ulica Dworcowa?

W ramach prac rewitalizacyjnych na ul. Dworcowej przebudowana została ulica, sieci wodociągowe, kanalizacja sanitarna i deszczowa, sieci elektryczne i teletechniczne. Ulica zyskała nową - wygodną dla przechodniów, nawierzchnię z ciętego kamienia, a układ drogi został podzielony na strefy: komercyjną - przeznaczoną dla lokalnych przedsiębiorców, rekreacyjną - na której królować będzie zieleń i mała architektura, oraz na strefę ruchu. Przebudowa objęła także powstanie nowych zieleńców, nasadzenia roślinności w donicach, budowę pergoli, postawienie nowych ławek i koszy na śmieci.

Oprócz przebudowy ulicy Dworcowej wyremontowane zostały również znajdujące się przy niej kamienice. Rewitalizacja ulicy Dworcowej możliwa była dzięki pozyskaniu przez miasto dofinansowania z Unii Europejskiej, a w projekcie tym, gdzie liderem jest ZBM-TBS sp. z o.o. uczestniczyły również Miejski Zarząd Dróg i Mostów, Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o.o oraz wspólnoty mieszkaniowe.

Inwestycja, która obejmowała przebudowę i zagospodarowanie ulicy, a także remont zabytkowych kamienic wzdłuż ul. Dworcowej, była możliwa dzięki dofinansowaniu ze środków unijnych. Koszt przebudowy Dworcowej, to 14,6 mln zł, a koszt realizacji całego projektu „Rewitalizacji podobszaru 10 w Bytomiu - okolice ulicy Dworcowej i Rynku” obejmujący w sumie remont 14 historycznych kamienic, przebudowę ul. Zaułek i Dworcowej wyniósł 26,6 mln zł, z czego 19,5 mln zł stanowiło dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

Komentarze (2)    dodaj »

  • Markowska

    Podobna sytuacja jest na remontowanej ulicy Piekarskiej. Chodniki wykładane są przedpotopową kostką brukową jaką kiedyś stosowano na ulicach. Przerwy między jedną kostką a drugą to ok. 2 cm. Nie przejdzie się tymi chodnikami w butach na obcasach. Kobiety będą nosić ze sobą trampki.

  • Janusz

    Witam, dzisiaj pierwszy raz skorzystałem z durnego przepisu i pojechałem rowerem ulicą Dworcową i stwierdziłem jako rowerzysta z wieloletnim stażem iż jazda rowerem jest niebezpieczna tak dla rowerzysty jak przechodniów. Niestety nie dziwi mnie to jeżeli Bytom ma tak nieudolnego zastępcę Prezydenta. Absurdów w naszym Mieście jest tak dużo że zabrakło by miejsca w tej rubryce. Zapraszam prezydenta Bieda na przejażdżkę rowerową po naszym Mieście, jeśli oczywiście potrafi rowerem się poruszać.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również