Wiadomości z Bytomia

Dla zaangażowanych w sprawy osób z niepełnosprawnością

  • Dodano: 2021-01-14 07:00, aktualizacja: 2021-01-13 19:00

Trwa nabór na kandydatów na przedstawicieli Sejmiku Osób Niepełnosprawnych Województwa Śląskiego.

Swoją kandydaturę mogą zgłosić mieszkańcy naszego regionu będący członkami organizacji pozarządowych działający na rzecz osób z niepełnosprawnością

Kandydatem do Sejmiku może zostać osoba, która spełnia łącznie warunki:

  • zamieszkuje na terenie województwa śląskiego;
  • jest czynnym członkiem organizacji pozarządowej, która działa na rzecz osób niepełnosprawnych;
  • posiada orzeczenie o niepełnosprawności, lub jest wolontariuszem, nauczycielem, rodzicem, opiekunem sprawującymi opiekę nad osobą z niepełnosprawnością.

Zgłoszenia należy składać na formularzu, który należy wysłać do 29 stycznia w wersji pdf na adres e-mail: kancelaria@slaskie.pl. Liczy się data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego w Katowicach.

Kandydaci do swoich zgłoszeń mogą dołączyć życiorys, listy gratulacyjne, dyplomy, referencje w szczególności organizacji społecznych. Spośród nadesłanych zgłoszeń wyboru przedstawicieli do Sejmiku dokona Komisja Wyborcza, powołana w drodze uchwały Zarządu Województwa Śląskiego.

Wybrane gremium będzie reprezentować proporcjonalnie siedem okręgów wyborczych odpowiadających okręgom do Sejmiku Województwa Śląskiego zarówno pod względem zasięgu terytorialnego, jak również liczby reprezentantów.

Do 15 lutego lista osób powołanych w skład Sejmiku zostanie zamieszczona na stronie www.niepelnosprawni.slaskie.pl

Wszystkie niezbędne formularze na stronie UM.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również