Wiadomości z Bytomia

Bytomskie projekty rekomendowane do ZIT

  • Dodano: 2018-11-22 10:30

Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze, Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – które ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków – zostały wybrane do rekomendacji w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Rekomendacji udzielił prezydent Bytomia Mariusz Wołosz, a uchwałę w tej sprawie podjął 20 listopada Zarząd Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego.

Jeszcze 24 września jako bytomscy radni wzywaliśmy poprzedniego prezydenta Bytomia do udzielenia rekomendacji dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 4 w staraniach o dofinansowanie ze środków unijnych na modernizację energetyczną budynków szpitala. Podobna uchwała dotyczyła modernizacji energetycznej budynku OSP w Suchej Górze. Niezbędnych rekomendacji udzieliłem pierwszego dnia urzędowania, jako nowy prezydent Bytomia – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to instrument, który stwarza samorządom możliwości współpracy i współfinansowana projektów ze środków Funduszy Europejskich. Bytomski szpital, szkoła i OSP ubiegają się o dofinansowanie na termomodernizację budynków (poddziałanie 4.3.1. ZIT). Do 10 grudnia mają czas na złożenie wniosków do urzędu marszałkowskiego. Choć to marszałek udziela dotacji, to miasto decyduje, które projekty są dla niego najważniejsze. Udzielając rekomendacji, prezydent wskazuje, że projekt danej jednostki jest dla miasta pożądany i wpływa na jego rozwój. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny nr 4 w Bytomiu otrzymał rekomendację na kwotę 7,4 mln zł, Ochotnicza Straż Pożarna w Suchej Górze – na kwotę ok. 464 tys. zł, a Szkoła Podstawowa Specjalna nr 2 – na kwotę ok. 3,4 mln zł.

Na śląski ZIT przeznaczono ok. 3 mld zł. Bytom miał do dyspozycji ok. 171 mln zł – 148 mln zł na projekty inwestycyjne, a 23 mln zł na projekty społeczne. Jeśli grudniowy konkurs zostanie rozstrzygnięty, cała kwota przyznana naszemu miastu zostanie rozdysponowana pomiędzy beneficjentów.

Przypomnijmy: dofinansowanie w ramach ZIT wcześniej otrzymały takie bytomskie projekty, jak: adaptacja pomieszczeń na sale dydaktyczne w przedszkolach miejskich nr: 21, 24, 25, 54 i 63 (ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego), utworzenie nowych oddziałów przedszkolnych (dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Społecznego), projekt „Asystent z rodziną – razem silniejsi!” Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie (EFS), a także projekty społeczne realizowane przez kilka stowarzyszeń na terenie naszego miasta. Także Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa jest beneficjentem ZIT – pozyskała ok. 7 mln zł w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych na usuwanie azbestu w blokach przy ul. Olimpijskiej.

Województwo Śląskie podzielone jest na cztery obszary funkcjonalne – subregiony (centralny, południowy, zachodni i północny). Samorządowcy zrzeszeni w danym subregionie decydują o tym, jakie inwestycje zapewnią regionowi rozwój i wspólnie starają się o środki unijne na ich realizację w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Wśród priorytetów są: dobre połączenia drogowe, poprawa transportu miejskiego i efektywności energetycznej oraz ochrona środowiska. W skład Związku Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego Województwa Śląskiego, do którego należy Bytom, wchodzi 81 gmin.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również