Wiadomości z Bytomia

Bytomscy przedsiębiorcy otrzymali prawie 1 mln zł wsparcia z miasta

  • Dodano: 2021-01-19 07:00, aktualizacja: 2021-01-18 18:28

W Bytomiu od marca ubiegłego roku realizowany jest pakiet wsparcia dla przedsiębiorców dotkniętych skutkami pandemii koronawirusa.

W tym czasie Urząd Miejski w Bytomiu rozpatrzył ponad 800 wniosków złożonych przez bytomskich przedsiębiorców. Przedsiębiorcy skorzystali z ulg w opłatach cywilnoprawnych, administracyjno-prawnych, a także ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych.

Wartość pomocy osiągnęła 1 mln zł

- Bytomscy przedsiębiorcy chętnie korzystają z pomocy, jaką oferuje nasze miasto. Najczęściej wykorzystywaną w 2020 r. formą pomocy była obniżka czynszu za lokale użytkowe oraz umorzenia opłat z tytułu zajęcia pasa oraz dzierżawy. Chcemy, aby nasza pomoc była jak najlepiej dostosowana do potrzeb przedsiębiorców, dlatego też spotkamy się z przedstawicielami bytomskiej branży gastronomicznej, którzy poprosili o wparcie - mówi prezydent Bytomia Mariusz Wołosz.

Przypomnijmy, że przedsiębiorcy wielu branż mierzący się z pandemią, mogą liczyć na wsparcie miasta, które kontynuuje działania pomocowe. Aby skorzystać z pomocy, przedsiębiorca powinien złożyć wniosek, który następnie rozpatrywany jest przez zespół roboczy powołany w marcu 2020 roku przez prezydenta Bytomia. Zadaniem zespołu roboczego jest weryfikacja wpływających do miasta /za pośrednictwem poczty, skrzynek podawczych oraz elektronicznie - ePUAP/ wniosków od bytomskich przedsiębiorców, którzy ucierpieli w związku z pandemią koronawirusa.

Tylko od marca 2020 roku do połowy stycznia 2021 roku wpłynęło do Urzędu Miejskiego w Bytomiu 807 wniosków, w ramach których udzielono ulg w opłatach cywilnoprawnych, administracyjno-prawnych, a także ulg i zwolnień w podatkach i opłatach lokalnych na łączną kwotę ponad 955 tys. zł. Najwięcej z tej kwoty udzielono: ulg związanych z obniżką czynszu za lokale użytkowe /464 wnioski na kwotę prawie 348 tys. zł, umorzeń i odroczeń rat w ramach pomocy de minimis /art. 67 ustawy Ordynacja podatkowa/ na kwotę prawie 224 tys. zł, a także umorzeń opłat z tytułu zajęcia pasa drogowego oraz dzierżawy /73 wnioski/ na łączną kwotę prawie 95 tys. zł.

Warto podkreślić, że przepisy podatkowe pozwalają na odroczenie terminów płatności podatków lokalnych (podatek od nieruchomości, transportowy, rolny, leśny) i w przypadku wystąpienia z takim wnioskiem dotyczącym obecnego okresu, za który jest należny, będzie możliwe przesunięcie terminów płatności. W indywidualnych przypadkach, z uwagi na straty finansowe podatników związane z pandemią, możliwe będzie także ubieganie się o umorzenie ww. podatków.

Wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej

W ramach Tarczy Antykryzysowej wsparcie dla przedsiębiorców dotkniętych kryzysem w następstwie epidemii, świadczy Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu. Firmy mogą się starać m.in. o jednorazową pożyczkę czy dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne.

Powiatowy Urząd Pracy w Bytomiu, realizując rządowy program związany z Tarczą Antykryzysową przeznaczył około 43 mln 200 tys. zł na pomoc dla przedsiębiorców. Najwięcej, bo prawie 28 mln zł /5906 złożonych wniosków/ PUP przeznaczył na pomoc w formie jednorazowych pożyczek na pokrycie bieżących kosztów prowadzenia działalności gospodarczej przez mikroprzedsiębiorców, a także prawie 11 mln zł /602 wnioski dla 2967 pracowników/ na dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników. Z kolei na dofinansowanie dla przedsiębiorców będących osobą fizyczną niezatrudniającą pracowników PUP wypłacił do tej pory ponad 4,3 mln zł /990 złożonych wniosków/. Warto dodać, że Powiatowy Urząd Pracy wypłacił także dofinansowanie w formie niskoprocentowej pożyczki z Funduszu Pracy oraz części kosztów wynagrodzeń pracowników dla organizacji pozarządowych. W sumie na te cele PUP wypłacił już prawie 226 tys. zł.

Przypomnijmy, że o przyznanie pożyczki mogą się ubiegać mikroprzedsiębiorcy, tj. osoby samozatrudnione lub podmioty zatrudniające w oparciu o umowę o pracę od 1 do 9 osób. Wciąż można się też ubiegać o dofinansowanie części kosztów wynagrodzeń pracowników oraz należnych od tych wynagrodzeń składek na ubezpieczenia społeczne w przypadku spadku obrotów gospodarczych w następstwie wystąpienia COVID-19.

Szczegółowe informacje i wzory dokumentów znajdują się na stronie PUP w Bytomiu, zaś informacje dotyczące pomocy dla przedsiębiorców udzielają pracownicy Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora pod numerem telefonu 32 786 82 21 oraz 32 283 62 27.

Zobacz także

Komentarze (1)    dodaj »

  • radny

    TVP otrzymała 2 mld , bo im sie po prostu należało, niech przedsiębiorcy podziękują tym którzy głosowali na koalicje

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.