Wiadomości z Bytomia

Bytom: Mieszkanie „z miasta”. Dla kogo? Jak dostać?

  • Dodano: 2023-03-27 11:30

Kto może otrzymać lokal komunalny? Jakie są zasady ubiegania się o lokal gminny i jak wygląda procedura przyznawania lokali z najmem socjalnym, do zasiedlenia lub remontu? To pytania, które najczęściej zadają bytomianie zainteresowani najmem mieszkań z miejskiego zasobu. Zgodnie z przepisami, każdy bytomianin, który stara się o najem lokalu gminnego musi spełniać m.in. określone kryteria dochodowe.

Rosnąca inflacja i zaostrzenie polityki bankowej, spowodowało, że kredyt na zakup własnych czterech kątów dla wielu osób pozostaje poza zasięgiem. Rozwiązaniem może być najem komunalny, co jednak wiąże się z określonymi procedurami.

- Bytom, podobnie jak inne miasta mierzy się z problemem ograniczonej liczby lokali komunalnych. Jesteśmy w trakcie realizacji kolejnych remontów, dzięki którym odzyskujemy pustostany i przekazujemy je uprawnionym bytomianom według kolejności ujęcia wniosków na liście oczekujących. Jest to jednak kropla w morzu potrzeb, bo tylko na najem socjalny lokalu oczekuje obecnie około 1000 rodzin. Mamy nadzieję na kolejne dofinansowanie z Unii Europejskiej, które umożliwiłoby nam remont kolejnych kamienic, które ze względu na stan techniczny zostały wyłączone z użytkowania. Gdybyśmy otrzymali dofinansowanie, moglibyśmy wyremontować nawet 80 kamienic, w których znajduje się około 600 mieszkań - mówi prezydent Mariusz Wołosz.

Tylko w ubiegłym roku Bytomskie Mieszkania, jednostka zawiadująca miejskim zasobem mieszkaniowym, zawarła prawie 200 umów dotyczących najmu socjalnego, lokali do zasiedlenia na czas nieoznaczony lub umów o remont. Wciąż na liście oczekujących jest 1 tys. osób oczekujących na najem socjalny lokali, 1,3 tys. osób na lokal do remontu, oraz 200 wniosków osób oczekujących na lokal do zasiedlenia.

Weryfikacja

Zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, gmina musi cyklicznie weryfikować, czy najemca, który po 21 kwietnia 2019r. zawarł umowę najmu lokalu mieszkalnego z zasobów gminy nadal spełnia kryterium dochodowe. Weryfikacja taka, zgodnie z ustawą, powinna następować nie częściej niż co 2,5 roku. Weryfikacji dochodów podlegają wnioskodawcy ubiegający się o każdy typ lokalu gminnego  (lokal do remontu na koszt własny przyszłego najemcy, lokal o najmie socjalnym oraz do zasiedlenia).

Kto może starać się o lokal komunalny?

Jednym z podstawowych warunków starania się o lokal komunalny jest kryterium dochodowe. Każda osoba ubiegająca się o lokal komunalny ma obowiązek złożyć deklarację o wysokości dochodów członków gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających jej złożenie oraz oświadczenia o stanie majątkowym członków gospodarstwa domowego.

Umowy najmu socjalnego lokali zawierane są wyłącznie na czas oznaczony. Można je przedłużyć na następny okres, jednak tylko w sytuacji, gdy najemca m.in. spełnia określone kryteria dochodowe.

Średni dochód miesięczny na jednego członka gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć: 150 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 100 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie wieloosobowym, co w praktyce oznacza, że w gospodarstwie jednoosobowym średni dochód miesięczny nie może wynosić więcej niż 2 382, 66 zł, w dwuosobowej - 3 176,88 zł;  w trzyosobowej - 4 765,32 zł, czteroosobowej - 6 353,76 zł, pięcioosobowej - 7 942,20 zł, sześcioosobowej - 9 530,64 zł.

Umowy najmu na lokale do natychmiastowego zasiedlenia zawierane są na czas nieoznaczony. Średni dochód miesięczny na jednego członka jego gospodarstwa domowego w okresie trzech miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku nie może przekroczyć: 300 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 250% najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym,  200 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej.

W praktyce oznacza to, że w gospodarstwie jednoosobowym średni dochód miesięczny nie może wynosić więcej niż 4 765,32 zł, dwuosobowym średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć - 7 942,20 zł, trzyosobowym -  średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć 9 530,64 zł, czteroosobowym -  średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć 12 707,52 zł, pięcioosobowym -  średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć 15 884,40 zł, sześcioosobowym - średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć 19 061,28 zł.

Kto ma pierwszeństwo

- Prawo do złożenia wniosku ma każdy mieszkaniec, jednak aby otrzymać lokal musi spełniać kryteria w zakresie sytuacji mieszkaniowej, zdrowotnej, finansowej i jest w stanie to potwierdzić odpowiednimi dokumentami - mówi Magdalena Górak.

Pierwszeństwo mają m.in. osoby z niepełnosprawnością w stopniu znacznym lub rodziny opiekujące się domownikiem z niepełnosprawnością, ofiary przemocy domowej, mieszkańcy budynków gminnych, które trzeba opróżnić ze względu na stan techniczny. Uprawnienie do zawarcia umowy najmu socjalnego lokalu przysługuje także osobom, którym sąd przyznał prawo do otrzymania od gminy takiego lokalu.

- Lokale do zasiedlenia oraz lokale oddane w najem socjalny, które zapewniamy według tych kategorii, są remontowane z gminnych środków i nadają się do natychmiastowego zamieszkania - mówi dyrektorka Bytomskich Mieszkań.

Lokal do remontu na koszt własny przyszłego najemcy

Lokal do remontu to kolejna opcja, która umożliwia staranie się o mieszkanie z gminnej bazy. Tu procedury są także ściśle sformalizowane. Umowy o remont lokali zawierane są na 12 miesięcy (z możliwością przedłużenia o kolejny rok), a po wykonanym remoncie zawiera się umowę najmu na czas nieoznaczony.

Mogą się o nie ubiegać bytomianie, jeśli uzyskują odpowiednie dochody i nie mają długu wobec gminy. Jeżeli są zaległości, ale zostały rozłożone na raty i są spłacane lub jeśli została zawarta umowa w sprawie spłaty zadłużenia w formie odpracowania zaległości, także można starać się o lokal do remontu.

Ważne jest też kryterium dochodowe - o lokal do remontu mogą ubiegać się osoby, które uzyskują średnie dochody miesięczne na jednego członka gospodarstwa domowego nieprzekraczające 300 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym, 250 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie dwuosobowym, 200 proc. najniższej emerytury w gospodarstwie trzyosobowym i więcej.

W praktyce oznacza to, że w gospodarstwie jednoosobowym średni dochód miesięczny nie może wynosić więcej niż 4 765,32 zł, w gospodarstwie dwuosobowym - średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć - 7 942,20 zł, trzyosobowym -  średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć 9 530,64 zł, czteroosobowym -  średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć 12 707,52 zł, pięcioosobowym -  średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć 15 884,40 zł, sześcioosobowym - średni dochód łącznie na wszystkich członków rodziny nie może przekroczyć 19 061,28 zł.

- Z tytułu niespełnienia m. in. kryteriów braku zadłużenia wobec gminy czy z powodu braku przedłużenia deklaracji ubiegania się o lokal do remontu oraz braku stawiennictwa do aktualizacji , negatywnie zweryfikowaliśmy 474 wnioski. Tyle osób zostało skreślonych z listy oczekujących - mówi Magdalena Górak, dyrektorka Bytomskich Mieszkań.

Wykaz co tydzień na stronie Bytomskich Mieszkań

Co tydzień Bytomskie Mieszkania publikują wykaz kilkunastu mieszkań położonych w różnych częściach miasta wymagających mniejszych lub większych remontów. Większość z nich usytuowana jest budynkach z lat 1901-1945, co przekłada się na ich wyposażenie techniczne, standard oraz koszty remontu, które wstępnie są oszacowane przez BM.

Lokale o wyższym standardzie, wyposażone w łazienkę i wc oraz mniejszym zakresie remontu, cieszą się dużym zainteresowaniem i z reguły trafiają do osób dość długo oczekujących na liście. Osoba zainteresowana otrzymaniem np. kilkupokojowego lokalu o niewielkim zakresie prac remontowych, który będzie usytuowany w danym rejonie miasta oraz wyposażony w większość mediów, będzie czekać na taki lokal o wiele dłużej.

Aktualny wykaz lokali do remontu [LINK].

Nie spełniasz kryteriów dochodowych? Skorzystaj z oferty ZBM-TBS

Osoby, które nie kwalifikują się na wynajem mieszkania w zasobach Bytomskich Mieszkań, mogą skorzystać z oferty najmu lokali ZBM - Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Lokale oferowane przez miejską spółkę mieszczą się często w tzw. nowym budownictwie i nadają się do natychmiastowego zamieszkania.

Informacja o zasadach najmu takich lokali oraz wykaz mieszkań przeznaczonych do wynajęcia, można znaleźć na stronie ZBM-TBS.

Lokal z ZBM-TBS do remontu

ZBM  -TBS Sp. z o.o. proponuje też lokale do remontu, w ramach programu „Mieszkanie za remont".  Obecnie finalizowana jest druga edycja programu, dlatego warto śledzić nowości pojawiające się na stronie ZBM- TBS.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również