Wiadomości z Bytomia

Bytom dzieli się doświadczeniem z Gruzją

  • Dodano: 2019-07-11 10:15

Pozyskiwanie środków unijnych na rewitalizację miast - walkę z wykluczeniem społecznym, remonty budynków i odnowę zabytków - były tematem wizyty delegacji z Gruzji w Bytomiu.

Gruzja ma podpisaną z Unią Europejską umowę stowarzyszeniową, która obejmuje pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, a jej obywatele korzystają z ruchu bezwizowego w strefie Schengen. Starając się o wejście do UE Gruzini odwiedzają różne europejskie kraje i pytają, jak radzić sobie z gospodarczą i społeczną zapaścią. 

Na trasie polskiej podróży znalazł się m.in. Bytom

Goście pytali o konkrety. Kto pozyskuje europejskie dotacje na remonty budynków, czy mogą starać się o nie na przykład osoby prywatne i wspólnoty mieszkaniowe? Kto przygotowuje i ocenia projekty na płaszczyźnie miejskiej? Jaki jest poziom dofinansowania do poszczególnych projektów? Czy miasto korzysta tylko z unijnego wsparcia, a jeśli nie, to z jakich jeszcze źródeł? 

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat unijnych dotacji do projektów społecznych. Gruzja, podobnie jak Polska, ma problemy z pustoszejącymi miastami, które nie mogą wyjść z problemów po upadku przemysłu ciężkiego. Walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym również i tam wymaga instytucjonalnego wsparcia. W Bytomiu Gruzini odwiedzili Centrum Integracji Społecznej przy ul. Miarki. Pytali w jaki sposób trafiają tu beneficjenci? Czy zdarza się, że przychodzą sami czy są kierowani przez instytucje? W jakich zawodach mogą podnosić kwalifikacje uczestnicy projektu i jaki jest odsetek tych, którzy po zakończeniu programu utrzymują się na rynku pracy? 

Goście zwiedzili też Rozbark, gdzie pokazano im efekty projektu "Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku". Przedstawiciele delegacji z Gruzji byli również ciekawi czy Unia Europejska finansuje odbudowę zabytków sakralnych. Pokazano im remontowany właśnie ze środków unijnych kościół św. Jacka, a także Centrum im. Gorczyckiego, które parafia stworzyła na cele integracji społecznej. 

Wizyta delegacji z Gruzji zorganizowana była przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, w ramach Umowy bliźniaczej zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury w Gruzji. Projekt nosi tytuł Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems dla Gruzji

Współpraca bliźniacza (twinning) to program powstały w 1998 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest merytoryczne wsparcie instytucji publicznych w procesie rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską. Twinning polega na przekazywaniu krajom-biorcom wsparcia i doświadczeń państw oferujących pomoc, związanych z implementacją prawa UE. Wsparcie pozwala na nawiązywanie długotrwałych kontaktów pomiędzy partnerami współpracy. Projekty twinningowe są w głównej mierze realizowane poprzez przeprowadzanie szkoleń w kraju beneficjenta oraz wizyty studyjne w instytucjach kraju dawcy pomocy, według zasad określonych przez Komisję Europejską w tzw. Podręczniku Współpracy Bliźniaczej (Twinning Manual). Polska była beneficjentem programów twinningowych od 1998 do 2008 r, natomiast od roku 2004 może uczestniczyć w realizacji projektów współpracy bliźniaczej jako dawca pomocy.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również