Wiadomości z Bytomia

Bytom dzieli się doświadczeniem z Gruzją

  • Dodano: 2019-07-11 10:15

Pozyskiwanie środków unijnych na rewitalizację miast - walkę z wykluczeniem społecznym, remonty budynków i odnowę zabytków - były tematem wizyty delegacji z Gruzji w Bytomiu.

Gruzja ma podpisaną z Unią Europejską umowę stowarzyszeniową, która obejmuje pogłębioną i kompleksową strefę wolnego handlu, a jej obywatele korzystają z ruchu bezwizowego w strefie Schengen. Starając się o wejście do UE Gruzini odwiedzają różne europejskie kraje i pytają, jak radzić sobie z gospodarczą i społeczną zapaścią. 

Na trasie polskiej podróży znalazł się m.in. Bytom

Goście pytali o konkrety. Kto pozyskuje europejskie dotacje na remonty budynków, czy mogą starać się o nie na przykład osoby prywatne i wspólnoty mieszkaniowe? Kto przygotowuje i ocenia projekty na płaszczyźnie miejskiej? Jaki jest poziom dofinansowania do poszczególnych projektów? Czy miasto korzysta tylko z unijnego wsparcia, a jeśli nie, to z jakich jeszcze źródeł? 

Dużym zainteresowaniem cieszył się temat unijnych dotacji do projektów społecznych. Gruzja, podobnie jak Polska, ma problemy z pustoszejącymi miastami, które nie mogą wyjść z problemów po upadku przemysłu ciężkiego. Walka z bezrobociem i wykluczeniem społecznym również i tam wymaga instytucjonalnego wsparcia. W Bytomiu Gruzini odwiedzili Centrum Integracji Społecznej przy ul. Miarki. Pytali w jaki sposób trafiają tu beneficjenci? Czy zdarza się, że przychodzą sami czy są kierowani przez instytucje? W jakich zawodach mogą podnosić kwalifikacje uczestnicy projektu i jaki jest odsetek tych, którzy po zakończeniu programu utrzymują się na rynku pracy? 

Goście zwiedzili też Rozbark, gdzie pokazano im efekty projektu "Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku". Przedstawiciele delegacji z Gruzji byli również ciekawi czy Unia Europejska finansuje odbudowę zabytków sakralnych. Pokazano im remontowany właśnie ze środków unijnych kościół św. Jacka, a także Centrum im. Gorczyckiego, które parafia stworzyła na cele integracji społecznej. 

Wizyta delegacji z Gruzji zorganizowana była przez Krajowy Instytut Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa, we współpracy z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju oraz Instytutem Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu, w ramach Umowy bliźniaczej zawartej z Ministerstwem Rozwoju Regionalnego i Infrastruktury w Gruzji. Projekt nosi tytuł Improving Infrastructure Quality through Better Planning Systems dla Gruzji

Współpraca bliźniacza (twinning) to program powstały w 1998 r. z inicjatywy Komisji Europejskiej, którego głównym celem jest merytoryczne wsparcie instytucji publicznych w procesie rozwoju nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską. Twinning polega na przekazywaniu krajom-biorcom wsparcia i doświadczeń państw oferujących pomoc, związanych z implementacją prawa UE. Wsparcie pozwala na nawiązywanie długotrwałych kontaktów pomiędzy partnerami współpracy. Projekty twinningowe są w głównej mierze realizowane poprzez przeprowadzanie szkoleń w kraju beneficjenta oraz wizyty studyjne w instytucjach kraju dawcy pomocy, według zasad określonych przez Komisję Europejską w tzw. Podręczniku Współpracy Bliźniaczej (Twinning Manual). Polska była beneficjentem programów twinningowych od 1998 do 2008 r, natomiast od roku 2004 może uczestniczyć w realizacji projektów współpracy bliźniaczej jako dawca pomocy.

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.