Wiadomości z Bytomia

Bytom: Dendrolodzy potwierdzili zły stan drzew na ul. Piekarskiej. Wycinka jest konieczna

  • Dodano: 2023-04-07 07:15, aktualizacja: 2023-04-06 15:18

Zdeformowany system korzeniowy, martwica, ubytki powodujące zamieranie kory drewna, posusz, rozkład pni, a także próchnica oraz silne pochylenie drzew. To tylko niektóre wnioski z przeprowadzonej przez specjalistyczną firmę ekspertyzy dendrologicznej drzew rosnących wzdłuż ulicy Piekarskiej, gdzie trwa przebudowa torowiska tramwajowego i układu drogowego.

Ze względu na bezpieczeństwo pieszych i kierowców a także z uwagi na prowadzoną inwestycję, konieczna jest wycinka obumierających i chorych drzew. Wykonawca inwestycji - firma Eurovia Polska SA - uzyskał decyzję Marszałka Województwa Śląskiego na usunięcie 37 drzew rosnących w pasie drogowym wzdłuż ul. Piekarskiej oraz nasadzenie prawie 50 sztuk nowych drzew. Decyzja została uzgodniona z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach. Pierwsze prace związane z wycinką drzew zaplanowano tuż po świętach Wielkanocnych.

- Przebudowa ulicy Piekarskiej to jedna z najważniejszych inwestycji drogowo-tramwajowych realizowanych w Bytomiu. Zależy nam na tym, żeby równolegle z prowadzeniem prac, zadbać o drzewostan wzdłuż ul Piekarskiej. Dlatego przed rozpoczęciem prac związanych z zagospodarowaniem zieleni, zleciliśmy sprawdzenie stanu fitosanitarnego drzew i przeprowadziliśmy szczegółowe badania 35 drzew rosnących wzdłuż ulicy Piekarskiej. Ekspertyza potwierdziła jednoznacznie, że w pasie drogowym zdecydowana większość drzew wymaga wycięcia ze względu na zły stan i brak perspektyw na ratunek. Dendrolodzy stwierdzili, że w przypadku części drzew ze względu na ich wiek, a także m.in. zmiany stosunków wodnych i struktury gleby w ciągu najbliższych lat wystąpią procesy obumierania, co będzie skutkowało koniecznością ich usunięcia - mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia

Jakimi metodami przeprowadzono badania?

Badanie 35 drzew rosnących wzdłuż ulicy Piekarskiej zostało wykonane w lipcu 2022 roku na zlecenie Urzędu Miejskiego w Bytomiu. W trakcie prowadzonych badań przeprowadzono prace metodą wizualną, pomiary drzew umożliwiające stwierdzenie podatności drzewa na złamania oraz badania żywotności pnia z wykorzystaniem tomografu dźwiękowego.

Badania przeprowadzali doświadczeni specjaliści z zakresu dendrologii, ochrony i uprawy drzew oraz certyfikowany inspektor drzewa, a do każdego badanego drzewa przygotowany został tzw. Formularz Diagnostyki Drzewa zawierający dokładne informacje dotyczące między innymi: wysokości, obwodu, średnicy, nasady i średnicy korony drzewa oraz stopnia deformacji korony, uszkodzeń i oceny witalności drzew.

Badania przeprowadzone różnymi metodami wykazały, że zdecydowana większość z 35 drzew powinna być przeznaczona do usunięcia ze względu na obumarcie i wady pni, martwicę, próchnicę lub posusz zagrażający bezpieczeństwu przechodniów. Badania zostały zlecone, aby zweryfikować możliwość ocalenia drzew i określić sposób ich zabezpieczenia. Niestety ekspertyza jednoznaczne wskazała zasadność ich wymiany na etapie inwestycyjnym.

Co wykazały specjalistyczne badania drzew?

Z przebadanych drzew specjaliści wytypowali 29 drzew przeznaczonych do usunięcia ze względu na zły stan fitosanitarny. W toku badań stwierdzono uszkodzenia i deformację korzeni powierzchniowych oraz brak możliwości rozwoju systemu korzeniowego, posusz, ubytki w korze, obłamania, pęknięcia, zgniliznę, uszkodzenia konarów, wykrzywienie korony, stwarzające niebezpieczeństwo gałęzie wystające bezpośrednio nad jezdnią oraz uszkodzenia drzew spowodowane działalnością człowieka poprzez otarcia kory, przewody oraz sieć trakcyjną.

Podczas badań uwzględniono wiek i podatność na stres drzewa, ale również zmiany stosunków wodnych, struktury gleby oraz realizowane prace związane z przebudową układu drogowego i torowiska tramwajowego, które mają wpływ na żywotność drzew. W dokumentacji dendrologicznej podkreślono także, że część drzew mimo dobrego stanu zdrowotnego ze względu na wiek, rozmiar pnia i korony ma małe prawdopodobieństwo przetrwania po zrealizowanej inwestycji a ich pozostawienie wiązałoby się z wysokim ryzykiem.

Wycinka drzew pod kontrolą ornitologa. Później nowe nasadzenia

Wydana 4 kwietnia 2023 roku decyzja Marszałka Województwa Śląskiego po uzgodnieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Katowicach przewiduje usunięcie 37 drzew. Uwzględnia ona zarówno brak występowania w tym rejonie gatunków chronionych zwierząt, ptasich gniazd i budek lęgowych na drzewach oraz konieczność potwierdzenia przez ornitologa braku zasiedlenia drzew przez ptaki lęgowe w trakcie wykonywania prac związanych z wycinką.

Ponadto decyzja Marszałka nakazuje wykonanie 49 nasadzeń nowych gatunków drzew, wśród których będą: wiązy holenderskie, robinia akacjowa, głóg pośredni, glediczia trócierniowa, kasztanowiec czerwony oraz klon zwyczajny lub polny.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów już przygotował projekt nowych nasadzeń, zgodnie z którym nowe nasadzenia pojawią się na ul. Piekarskiej w rejonach ul. Powstańców Śląskich /17 sztuk wiązu holenderskiego/, Artura Grottgera /3 sztuki robinii akacjowej lub glediczji trójcierniowej/, Orląt Lwowskich /4 sztuki głogu pośredniego i 2 sztuki wiązu holenderskiego - rejon ul. Piekarskiej 80-86/, Bolesława Prusa /4 sztuki robinii akacjowej lub glediczji trójcierniowej/, al. Legionów /10 sztuk wiązu holenderskiego/ oraz w rejonie ul. Wrocławskiej i Jainty oraz pomiędzy ul. Jainty a Piłsudskiego /2 sztuki klonu zwyczajnego, 1 sztuka kasztanowca czerwonego, 4 sztuki wiązu holenderskiego oraz 2 sztuki głogu pospolitego/.

Miejski Zarząd Dróg i Mostów w Bytomiu oprócz nowych nasadzeń pracuje nad zagospodarowaniem terenów zielonych i stworzeniem również tzw. zielonych przystanków, czyli wiat przystankowych, na konstrukcji których znajduje się roślinność. To rozwiązanie nie tylko poprawia estetykę, ale przede wszystkim sprzyja retencjonowaniu wody deszczowej przez roślinność.

drzewa piekarska

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również