Wiadomości z Bytomia

60% powierzchni miasta objęte miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego

  • Dodano: 2024-03-20 11:30

Wyznaczają przebieg dróg publicznych, regulują przeznaczenie terenów pod zabudowę, chronią zabytki, a także umożliwiają łatwiejsze uzyskanie pozwolenia na budowę. W Bytomiu obowiązuje już 49 miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o łącznej powierzchni ponad 4100 ha, co daje prawie 60% obszaru naszego miasta. Tylko w ostatnich pięciu latach pracownicy Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu opracowali aż 20 planów miejscowych, które objęły 20% powierzchni miasta nieobjętych wcześniej planami.

– Jesteśmy w czołówce miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii pod względem pokrycia gmin miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

– Atutem naszych planów zagospodarowania przestrzennego jest ich oparcie o obowiązujące przepisy prawne z 2003 roku oraz objęcie nimi prawie wszystkich terenów inwestycyjnych w Bytomiu – podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Jaki jest cel tworzenia MPZP?

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego to akty prawa miejscowego regulujące przeznaczenie danego terenu w gminie. Ich opracowanie to godziny żmudnej pracy w oparciu o wiele obowiązujących przepisów prawa związanych m.in.: z architekturą, budownictwem, środowiskiem naturalnym, ale również ochroną zabytków. Dokumenty przygotowywane przez specjalistów z Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu każdorazowo poddawane są pod głosowanie radnych Rady Miejskiej, a dodatkowo zatwierdzane są również przez nadzór prawny wojewody śląskiego, który sprawdza je pod kątem zgodności z aktami prawnymi obowiązującymi na terenie naszego kraju.

Każdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można więc określić jako vademecum dla każdego mieszkańca, inwestora oraz specjalistów z takich dziedzin jak m.in: architektura, urbanistyka, transport, budownictwo, inżynieria środowiska czy ochrona zabytków. MPZP wyznaczają bowiem przebieg dróg publicznych, tereny pod zabudowę oraz określają precyzyjnie, jaka może być wielkość obiektu na danym terenie. Ponadto wyznaczają tereny zieleni miejskiej, parki i ogródki działkowe, określają zasady ochrony zabytków w mieście i dopuszczalną zabudowę w układzie urbanistycznym miasta oraz co kluczowe jest dla inwestorów – umożliwiają łatwiejsze niż w przypadku warunków zabudowy uzyskanie pozwolenia na budowę.

Prawie wszystkie tereny inwestycyjne w Bytomiu w MPZP

– Objęcie terenów inwestycyjnych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego to duże ułatwienie dla inwestorów. Decydując się na lokowanie biznesu na terenie objętym MPZP, przedsiębiorcy nie muszą występować o warunki zabudowy, otrzymują dokładną informację o tym, jaki rodzaj inwestycji może powstać na danym obszarze, jakie występują ograniczenia w zabudowie, jak wygląda układ komunikacyjny oraz otoczenie terenu – mówi Bartosz Malczyk, naczelnik Wydziału Architektury Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

W Bytomiu terenami inwestycyjnym objętymi miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego są m.in. obszar Katowickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej przy ul. Hakuby w Bytomiu, tereny przy ulicach:

  • Węglowej,
  • Strzelców Bytomskich,
  • Dąbrowa Miejska,
  • Szyby Rycerskie,
  • Energetyki,
  • Brzezińskiej
  • oraz Kilara i Zabrzańskiej.

Jakie tereny w Bytomiu są objęte MPZP?

Prawie 60% powierzchni Bytomia objęte jest już miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego. Najwięcej takich terenów występuje w Śródmieściu, Łagiewnikach, Bobrku, Karbiu, Stolarzowicach oraz Górnikach. Częściowo MPZP objęte są też tereny w Miechowicach, Suchej Górze oraz Stroszku – Dąbrowie Miejskiej, a to ze względu na występujące tam tereny leśne (w dzielniach tych większość terenów pod zabudowę posiada już MPZP). Z kolei w Rozbarku i Szombierkach część obszarów posiada MPZP, zaś dla kolejnych terenów podjęte zostały już uchwały Rady Miejskiej o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również