Wiadomości z Bytomia

6 mln zł na modernizację dwóch obiektów zabytkowych

  • Dodano: 2023-09-27 09:30

Bytom pozyskał około 6 mln zł z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków na renowację elewacji budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz prace renowacyjne zabytkowego kościoła św. Wojciecha przy pl. Klasztornym. Miasto otrzyma dofinansowanie realizacji jedynie dwóch spośród dziesięciu inwestycji zgłoszonych do Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

- W ramach kolejnej edycji Rządowego Programu Odbudowy Zabytków złożyliśmy ponownie 10 projektów. Wnioski miały tę samą treść, więc cieszy refleksja rządu w tym zakresie. Oprócz budynku Szkoły Podstawowej nr 6 oraz kościoła pw. św. Wojciecha staraliśmy się o pozyskanie dofinansowania remontu innych budynków szkolnych, budynków użyteczności publicznej, m.in. Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego oraz kolejnych budynków na terenie Kolonii Zgorzelec - mówi zastępca prezydenta Michał Bieda. - W pierwszej edycji żaden ze zgłoszonych wniosków nie otrzymał dofinansowania. Natomiast teraz otrzymaliśmy środki finansowe na realizację dwóch z dziesięciu inwestycji - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

Jaki jest zakres dofinansowanych projektów?

Projekt „Czyszczenie, naprawa i hydrofobizacja ścian i mansard budynku Szkoły Podstawowej nr 6 przy ul. Królowej Jadwigi” przewiduje oczyszczenie powierzchni elewacji z zanieczyszczeń i nawarstwień korozyjnych oraz ograniczenie wnikania wody opadowej poprzez hydrofobizację. Wykonawca w ramach inwestycji zrealizuje nie tylko roboty budowlane, ale również konserwatorskie, m.in.: usunie starą izolację przeciwwilgociową, przeprowadzi odgrzybienie ścian fundamentowych, wykona obróbkę blacharską, w tym rur spustowych, skuje i uzupełni brakujące tynki, a także zaimpregnuje ściany zewnętrzne. Ponadto wyremontowane zostanie pokrycie dachu z papy oraz przeprowadzona będzie renowacja części stolarki drzwiowej i okiennej z parapetami.

Łączny koszt wszystkich prac w budynku, który wpisany jest do Gminnej Ewidencji Zabytków wyniesie około 2,5 mln zł, z czego 2,45 mln zł to dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

Drugi projekt "Renowacja zabytkowego kościoła św. Wojciecha przy pl. Klasztornym" przewiduje z kolei renowację/remont elewacji przybudówek - kaplicy i zakrystii wraz z naprawą konstrukcji murowych, odnowienie lub całkowite odtworzenie pokrycia dachowego nad wejściem do kościoła oraz przyporami, gzymsami i parapetami. Ponadto podczas remontu wykonana zostanie: konserwacja i naprawa stolarki i ślusarki okiennej oraz drzwiowej wraz z drzwiami zewnętrznymi kościoła, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w przybudówkach oraz konserwacja i remont wnętrza kościoła, w tym wyposażenie kościoła w nowe instalacje: uziemienia i odgromową oraz zakup i montaż instalacji przeciwpożarowej. Wewnątrz czyszczeniu, naprawie i impregnacji poddane zostaną również: posadzki kamienne w kościele, kaplicy i zakrystiach, jak również podłogi drewniane oraz schody na wieżę.

Renowacja kościoła pw. św. Wojciecha na pl. Klasztornym, który wpisany został do rejestru zabytków już w 1956 roku, będzie kosztowała łącznie prawie 3,6 ml zł, z czego 3,5 mln to pozyskane przez miasto dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

87 zabytków rejestrowych i aż 2312 obiektów w GEZ

Bytom to jedno z najstarszych miast na Górnym Śląsku oraz w Polsce posiadające 87 zabytków wpisanych do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków i aż 2312 obiektów wpisanych do Gminnej Ewidencji Zabytków. Wiele z nich wymaga nie tylko kosztownych remontów i modernizacji, ale również napraw i bieżących konserwacji, dlatego miasto złożyło w obydwu edycjach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków te obiekty, w których prace są w najbliższym czasie niezbędne do wykonania.

Do dofinansowania Bytom zgłosił m.in.: naprawę elewacji i wieżyczki secesyjnego gmachu IV Liceum Ogólnokształcącego. Kolejne projekty dotyczyły: renowacji elewacji secesyjnego budynku z 1911 roku, w którym mieści się Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna przy pl. Klasztornym, renowacji zabytkowych fontann, rzeźb i pomników oraz dalszych prac przy rewaloryzacji zabytkowego osiedla patronackiego - Kolonii Zgorzelec, a także czyszczenia i naprawy ścian Szkoły Podstawowej nr 6.

Miasto zawnioskowało także o środki na remont wejścia głównego, balkonu i tympanonu w budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Parkowej 2, wejścia, dachu i pomieszczeń Urzędu Stanu Cywilnego oraz naprawę ścian i wieżyczek w neogotyckim budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Smolenia 35. Wśród projektów zgłoszonych do programu był też projekt remontu zabytkowego parowozu.

O dofinansowanie, do których projektów wnioskowaliśmy?

W ostatnich dwóch latach wiele ważnych wniosków o dofinansowanie inwestycji było odrzuconych przez rząd. W 2022 roku gmina Bytom złożyła wnioski do Polskiego Ładu na przebudowę dróg - m.in. Gwarków Tarnogórskich, Kilara, układu drogowego na os. Zawadzkiego, 9 Maja w Suchej Górze, na os. fińskich domów w Miechowicach, budowę infrastruktury przedszkolno-żłobkowej w Śródmieściu, Łagiewnikach i Szombierkach na łączną kwotę dofinansowania 80 mln zł.

Z kolei w 2023 roku miasto nie otrzymało dofinansowania z rządowych programów związanych m.in. z modernizacją zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (10 złożonych wniosków) oraz Rządowego Funduszu Polski Ład (2 złożone wnioski: budowa chodnika wzdłuż ul. Żołnierskiej oraz budowy kolejnych etapów drogi pomiędzy ul. Orzegowską i Konstytucji.

Na rozpatrzenie czekają jeszcze wnioski na przebudowę i budowę ul. Wiejskiej, Cyryla i Metodego oraz dróg na osiedlu domków fińskich, budowy nowego przedszkola w Śródmieściu oraz modernizacji Przedszkola Miejskiego nr 9 przy ul. Obywatelskiej. Liczymy na wsparcie lokalnych parlamentarzystów, do których te wnioski zostały przesłane.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również