Katalog firm

dodaj firmę

Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2 Bytom

Adres i telefon

ul. ks. J. Popiełuszki 9
41-902 Bytom - Karb
Godziny otwarcia: nieczynne
 • Poniedziałek: 8:00 - 20:00
 • Wtorek: 8:00 - 20:00
 • Środa: 8:00 - 20:00
 • Czwartek: 8:00 - 20:00
 • Piątek: 8:00 - 20:00
 • Sobota: 8:00 - 14:00
 • Niedziela: nieczynne

Oferta

Młodzieżowy Dom Kultury nr 2 w Bytomiu jest placówką oświatowo-wychowawczą obejmującą swym zasięgiem dzieci i młodzież szkół podstawowych, szkół średnich oraz przedszkoli. Tygodniowo organizujemy czas wolny ponad 1700 uczestnikom, zapewniając im możliwość rozwijania zainteresowań twórczych takich jak: plastycznych, muzycznych, wokalnych, literackich, tanecznych, sportowych, naukowych. Organizujemy dzieciom i młodzieży udział w 85 kołach zainteresowań, umożliwiając korzystanie z wielu pracowni m.in.: muzycznych, tanecznej, plastycznej, rękodzieła, modelarskiej, sportowej, naukowej, informatycznej.

Organizacja działalności Młodzieżowego Domu Kultury nr 2 w Bytomiu oparta jest na pracy kół zainteresowań tworzących:

 • 85 kół zainteresowań
 • 8 pracowni
 • edukacji europejskiej
 • informatyczna
 • edukacyjna
 • gier drużynowych / sportowe
 • modelarska
 • rekreacji
 • muzyczna
 • artystyczna

Celem naszej pracy jest prowadzenie zajęć wspierających rozwój dzieci i młodzieży, kształtowanie umiejętności spędzania czasu wolnego, rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, doskonalenia umiejętności, pogłębianie wiedzy oraz przygotowanie młodego człowieka do aktywnego uczestnictwa w życiu kulturalnym.

Placówka nasza realizuje zadania edukacyjne, wychowawcze, kulturalne, profilaktyczne, opiekuńcze, prozdrowotne, sportowe i rekreacyjne we współpracy z rodzicami, szkołami oraz środowiskiem lokalnym.

Zajęcia organizowane w MDK nr 2 cieszą się dużym zainteresowaniem, a efektem tego jest aktywne i twórcze spędzanie czasu wolnego naszych uczestników w miłej atmosferze, pod okiem kompetentnych, przychylnych i otwartych nauczycieli.

Placówka nasza zachęca, umożliwia i przygotowuje dzieci i młodzież do udziału w konkursach artystycznych i rekreacyjno-sportowych o zasięgu miejskim, regionalnym, wojewódzkim, ogólnopolskim i międzynarodowym.

Jest organizatorem wielu imprez i działań alternatywnych wśród dzieci i młodzieży zagrożonych uzależnieniami i niedostosowaniu społecznemu.

Galeria

Polecenia (1)

Dodaj polecenie
 • Bardzo dobra praca z dziecmi i mlodzieza.

Redakcja portalu nie odpowiada za prawidłowość danych teleadresowych, treści ofert zamieszczonych w katalogu firm, oraz wiadomości wysyłane poprzez formularz kontaktowy.