Wiadomości z Bytomia

Więźniowie z Bytomia uczą się nowych zawodów

  • Dodano: 2017-07-31 10:30, aktualizacja: 2018-01-25 12:10

W całej Polsce trwa program „Praca dla więźniów”. Z sukcesami jest on realizowany w Bytomiu, gdzie służba więzienna wysyła nawet swoich podopiecznych na dodatkowe kursy, które pomogą osadzonym w zdobyciu nowych kwalifikacji.

Z więzienia do pracy

Więźniowie przebywający w Areszcie Śledczym w Bytomiu podczas odbywania kary mają szansę zdobyć kwalifikacje w zawodzie brukarza. Jest to element ich resocjalizacji i stworzenia im szans na powrót do społeczeństwa po odbyciu kary. Dzięki zdobyciu nowego zawodu mogą być pożyteczni już w trakcie odbywania kary w areszcie i po wyjściu na wolność. Obecnie w Bytomiu (http://www.gowork.pl/praca/bytom;l) prowadzony jest kurs dla przyszłych brukarzy. To nie pierwsza taka inicjatywa w tym mieście. Już w tym roku zakończył się jeden kurs zawodowy o specjalizacji technolog robót wykończeniowych, który ukończyło 12 skazanych. Kurs dla brukarzy kończy obecnie 11 skazanych mężczyzn.

Do końca 2017 roku Areszt Śledczy w Bytomiu ma w planach przeprowadzenie jeszcze czterech kursów zawodowych. Szkolenia są realizowane i finansowane w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Praca dla więźniów wkracza na nowy poziom (http://www.gowork.pl/praca/praca-fizyczna-budownictwo-ochrona;b)

Od 2016 roku Służba Więzienna w Polsce realizuje program „Praca dla więźniów”, który ma zaktywizować zawodowo osoby odbywające karę pozbawienia wolności i sprawić, że staną się one pożyteczne dla całego społeczeństwa. W latach 2016-2020 niemal 5,5 tys. osadzonych odbywających karę w śląskich jednostkach penitencjarnych zdobędzie zawód i będzie wykonywać pracę pomimo pozbawienia wolności. W ramach programu operacyjnego zostanie przeprowadzone około 450 różnych kursów w najbardziej poszukiwanych zawodach w regionie, dzięki czemu luki w kadrach w wielu przedsiębiorstwach będą mogły zostać uzupełnione, bez konieczności sprowadzania do kraju cudzoziemców.

Szkolenia zawodowe są odpowiedzią na lokalne potrzeby rynku pracy oraz występujących deficytów zawodowych. Dlatego ich tematyka jest dobierana pod kątem oczekiwań potencjalnych pracodawców. Zadaniem kursów, w których biorą udział więźniowie, jest przygotowanie ich do podjęcia pracy w halach produkcyjnych powstających w zakładach karnych w ramach programu „Praca dla więźniów”. W Bytomiu w Areszcie Śledczym planowane jest w najbliższej przyszłości otwarcie zakładu produkcyjnego prowadzonego przez zewnętrznego kontrahenta. Niektórzy osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności z uwagi na charakter popełnionego przez nich czynu zabronionego nie mogą wykonywać pracy poza aresztem ani go opuszczać, stąd pomysł stworzenia wewnątrz odpowiedniego zakładu pracy.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.