Wiadomości z Bytomia

Na czym polega zadaniowy system czasu pracy?

  • Dodano: 2023-01-19 13:00, aktualizacja: 2023-01-20 16:15

Zadaniowy system czasu pracy opiera się na rozliczaniu pracownika z wykonywanych zadań, a nie z godzin świadczonej pracy. Powierzając określone zadania osobie zatrudnionej, należy pamiętać o nieprzekraczaniu przyjętych norm czasu pracy.

Zadaniowy system czasu pracy – co to?

Przy zadaniowym systemie czasu pracy, pracownikowi wskazuje się zadania, jakie powinien wykonać w ustalonym wymiarze czasu pracy. Nie ustala się natomiast rozkładu czasu pracy. To pracownik decyduje, w jakich godzinach będzie wykonywał swoje obowiązki. Kluczową rolę pełni wykonanie określonych zadań.

Zgodnie z art. 140 Kodeksu Pracy zadaniowy system czasu pracy można wprowadzić, gdy uzasadnia to rodzaj pracy, jej organizacja lub miejsce wykonywania. Po porozumieniu z pracownikiem, pracodawca ustala niezbędny czas do wykonania wyznaczonych zadań. Uwzględnia przy tym wymiar czasu pracy, wynikający z norm określonych przez przepisy prawa - 8 godzin na dobę oraz przeciętnie 40 godzin w pięciodniowym tygodniu pracy w przyjętym okresie rozliczeniowym. Pracownicy zatrudnieni w zadaniowym systemie czasu pracy rozliczani są tylko z wykonywanych zdań, a nie z godzin świadczonej pracy.

Zadaniowy system czasu pracy a praca hybrydowa

Zadaniowy system czasu pracy często stosowany jest przy pracy hybrydowej i zdalnej. Jeśli pracownik wykonuje obowiązki służbowe poza siedzibą firmy i bezpośrednim nadzorem przełożonego, pracodawcy trudniej jest kontrolować wykonywaną pracę. Wtedy dobrym rozwiązaniem jest wprowadzenie zadaniowego systemu czasu pracy. Zadania wyznaczone do wykonania, pracownik powinien być w stanie wykonać samodzielnie. To osoba zatrudniona decyduje w jakim czasie zrealizuje określoną pracę. Pracownik sam zarządza też czasem pracy oraz odpoczynku, pamiętając o uwzględnieniu norm czasu pracy.

Godziny pracy w systemie zadaniowym

Godziny rozpoczęcia i zakończenia pracy nie mogą zostać narzucone przez pracodawcę. To osoba zatrudniona decyduje o czasie wykonywania pracy. Zadaniowy system czasu pracy dopuszcza, by jednego dnia pracownik świadczył pracę dłużej niż 8 godzin, a innego – odpowiednio krócej. W takim przypadku nie mamy do czynienia z nadgodzinami.

Ewidencja czasu pracy przy zadaniowym systemie

Dla pracowników zatrudnianych w zadaniowym systemie czasu pracy nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji czasu pracy. Mimo tego, wielu pracodawców prowadzić taką ewidencję w uproszczonej formie, by uniknąć pomyłek czy niejasności. Przy osobach pracujących zdalnie – idealnie sprawdzają się ewidencje czasu pracy prowadzone przy pomocy samoobsługowych platform pracowniczych. Dla przykładu - system onPoint przygotował rozwiązanie dla pracowników w systemach zadaniowych. Osoby zatrudnione wskazują jedynie dni, w których świadczyły pracę i odnotowują ewentualne nadgodziny. Rejestr dokładnych godzin rozpoczęcia i zakończenia pracy nie jest konieczny.

Nadgodziny w zadaniowym systemie czasu pracy

W związku z tym, że w zadaniowym systemie czasu pracy pracownik rozliczany jest z wykonywanych zadań, może zdarzyć się, że w jednym dniu pracuje dłużej, a w innym krócej. W takich przypadkach nie ma mowy o nadgodzinach. Zadania ustala się w taki sposób, by osoba zatrudniona mogła wykonać je bez przekraczania norm czasu pracy.

Nadgodziny mogą jednak zostać wypracowane w przypadku:

  • konieczności prowadzenia akcji ratowniczej dla ochrony życia lub zdrowia ludzkiego albo dla ochrony mienia lub usunięcia awarii,
  • ustalenia takiej liczby zadań, iż nie jest możliwe wykonanie ich w ramach obowiązujących norm czasu pracy,
  • zlecenia pracownikom zadań niemożliwych do wykonania w normalnym czasie pracy.

Jeśli pracownik wykonywał zadania dłużej, niż zostało to z nim ustalone – w takiej sytuacji nie mamy do czynienia z nadgodzinami.

Jak wprowadzić zadaniowy system czasu pracy?

Systemy i rozkłady czasu pracy wprowadza się w wewnątrzzakładowych przepisach prawa pracy. Do regulaminu pracy sporządza się aneks, który zawiera grupy pracowników, których obejmuje zadaniowy system czasu pracy. Informacje może zamieścić w układzie zbiorowym pracy, a także w umowie o pracę z konkretnym pracownikiem. Wprowadzenie zadaniowego czasu pracy powinno zostać poprzedzone konsultacjami z pracownikiem, którego system ma dotyczyć. W trakcie nich należy ustalić czas niezbędny na wykonanie określonych obowiązków służbowych.

Źródło: Onpoint.pl – samoobsługowa platforma HR

Sylwia MachowskaSylwia Machowska
Źródło: Art. sponsorowany / Materiał dostarczony przez zleceniodawcę

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.