Wiadomości z Bytomia

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca

  • Dodano: 2020-01-15 07:00, aktualizacja: 2020-01-15 08:16

W Polsce przebywa już przeszło 400 tys. obcokrajowców posiadających oficjalne zezwolenie na pobyt długoterminowy. Wielu z nich ma dobrą pracę i chce w naszym kraju pozostać dłużej, dlatego szuka możliwości zakupu mieszkania. Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca jest dostępny w większości polskich banków, a procedura ubiegania się o niego jest bardzo podobna jak w przypadku obywateli Polski. Obcokrajowiec jednak musi dopełnić kilka dodatkowych formalności. Dowiedz się, jakie wymagania stawiają banki cudzoziemcom starającym się o kredyt na zakup nieruchomości w Polsce.

Według danych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w 2018 roku cudzoziemcy kupili w Polsce 16 531 nieruchomości, z czego 7334 stanowiły te gruntowe, a 9197 lokale mieszkalne i użytkowe. Najwięcej mieszkań kupują u nas obywatele Ukrainy, Niemiec i Białorusi. Wiele z tych nieruchomości zostało nabytych dzięki finansowaniu zewnętrznemu. Szacuje się, że w zeszłym roku obcokrajowcy zaciągnęli kredyty hipoteczne na łączną sumę nawet 200 mln złotych.

Kredyt hipoteczny dla obcokrajowca – jakie warunki trzeba spełnić, by go otrzymać?

Obcokrajowcy w Polsce mogą ubiegać się o kredyt hipoteczny w wielu bankach, ale muszą liczyć się z nieco większymi formalnościami niż obywatele polscy. Co więcej, każda instytucja ma swój własny katalog wymagań dla cudzoziemców. Poniżej przedstawiamy najczęściej spotykane warunki ubiegania się o finansowanie, a także listę dokumentów, które zwykle obcokrajowiec musi dostarczyć wraz z wnioskiem o kredyt.

Wymagania podstawowe

Do najważniejszych wymagań, jakie banki stawiają cudzoziemcom ubiegającym się o kredyt zabezpieczony hipoteką, należą:

· posiadanie paszportu,

· zezwolenie na pobyt stały lub status rezydenta długoterminowego UE (tylko niektóre banki uwzględniają zezwolenie na pobyt czasowy, ale musi on zazwyczaj wynosić minimum 12 miesięcy),

· opcjonalnie meldunek i/lub PESEL – jest on przyznawany cudzoziemcom z urzędu, którzy meldują się w Polsce na pobyt powyżej 30 dni,

· uzyskiwanie dochodów w walucie polskiej,

· zdolność kredytowa, którą możesz obliczyć za pomocą kalkulatora zdolności kredytowej na Totalmoney.pl,

· wiarygodność finansowa,

· posiadanie wkładu własnego.

Jednym z kluczowych warunków otrzymania finansowania jest posiadanie zdolności kredytowej, która w dużej mierze uzależniona jest od wysokości dochodów, a także ich źródła. Powinno być ono przede wszystkim legalne i udokumentowane. Przed złożeniem wniosku można samodzielnie sprawdzić swoje szanse na finansowanie – umożliwia to kalkulator zdolności kredytowej dla kredytów hipotecznych dostępny bezpłatnie online.

Zezwolenia i inne dokumenty wymagane od cudzoziemców

Lista dokumentów wymaganych od obcokrajowców podczas ubiegania się o kredyt hipoteczny jest także dłuższa niż ta obowiązująca obywateli polskich. Również w tym przypadku należy pamiętać, że każdy bank ma inne oczekiwania w tym zakresie. Najczęściej konieczne jest dostarczenie następujących dokumentów:

· paszport,

· karta stałego pobytu z numerem PESEL i adresem zameldowania lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE,

· zaświadczenie o zatrudnieniu i dochodach,

· historia rachunku bankowego typu ROR np. z ostatnich 3 miesięcy,

· odpowiednik polskiego raportu BIK z kraju pochodzenia,

· zezwolenie na nabycie nieruchomości, jeśli jest wymagane (np. przy zakupie działki lub nieruchomości w pasie nadgranicznym).

Wszystkie dokumenty powinny być dostarczone do banku w języku polskim, więc w razie konieczności należy je najpierw przekazać do tłumacza przysięgłego. Koszt tłumaczenia pokrywa w całości osoba wnioskująca o kredyt.

Warto wiedzieć...

Obywatele Ukrainy mogą korzystać ze znacznie prostszej procedury związanej z badaniem ich historii kredytowej w kraju pochodzenia. Nie muszą w tym celu pozyskiwać dokumentów bezpośrednio na Ukrainie, lecz mogą to zrobić za pośrednictwem polskiego Biura Informacji Kredytowej, które podpisało ze swoim ukraińskim odpowiednikiem stosowną umowę o współpracy.

Warunki dodatkowe

Cudzoziemcy ubiegający się kredyt na zakup nieruchomości w Polsce muszą spodziewać się dodatkowych wymagań stawianych przez poszczególne banki. Niektóre instytucje nie chcą rozpatrywać wniosków obywateli krajów spoza Unii Europejskiej, inne stawiają warunek dotyczący minimalnego dochodu bądź okresu przebywania w Polsce (np. od co najmniej 5 lat). Warto pamiętać, że w Polsce udzielany jest wyłącznie kredyt hipoteczny z wkładem własnym i to na minimalnym poziomie 20% wartości nieruchomości (możliwe jest także wniesienie wkładu w wysokości 10%, jednak pod warunkiem wykupienia dodatkowego ubezpieczenia). W przypadku obcokrajowców banki często jednak stosują jeszcze bardziej wyśrubowane warunki, oczekując znacznie wyższego wkładu, ponieważ dzięki temu mogą ograniczyć ryzyko kredytowe.

Jakie są szanse na kredyt hipoteczny dla obcokrajowca?

Pomimo że banki stawiają nieco więcej warunków obcokrajowcom ubiegającym się o finansowanie niż Polakom, w gruncie rzeczy otrzymanie przez nich kredytu hipotecznego nie jest takie trudne. Wiele instytucji oferuje wręcz wiele ułatwień dla cudzoziemców np. obsługę w języku obcym, czy też rezygnację z wielu dokumentów. Warto wiedzieć, że zazwyczaj znacznie większe szanse na kredyt hipoteczny mają osoby, które zawarły związek małżeński z obywatelem Polski i założyły w naszym kraju rodzinę. To dla banku oznacza bowiem, że rzeczywiście występują silne i stałe więzi z naszym krajem, a więc osoby takie potencjalnie będą tutaj pracować przez wiele kolejnych lat, co przełoży się na możliwość regulowania zaciągniętego zobowiązania.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.