Wiadomości z Bytomia

Wybory parlamentarne w Bytomiu - lista komisji wyborczych, zasady głosowania

  • Dodano: 2019-10-10 15:00, aktualizacja: 2019-10-13 22:38

Już 13 października Polacy wybiorą swoich reprezentantów do Sejmu i Senatu. Podczas wyborów parlamentarnych 2019 wybierzemy 460 posłów na Sejm i 100 senatorów. Gdzie w naszym mieście znajdują się obwodowe komisje wyborcze? W jaki sposób prawidłowo oddać głos i jak działa system przeliczania mandatów? Kiedy poznamy wyniki wyborów?

Jak zagłosować?

13 października głosujący dostaną dwie karty do głosowania. Na jednej (wybory do Sejmu) będą listy komitetów z nazwiskami kandydatów, na drugiej (wybory do Senatu) znajdą się kandydaci ułożeni w kolejności alfabetycznej.

Głosowanie polega na postawieniu co najmniej dwóch przecinających się linii w kratce przy nazwisku wybranego kandydata. Każdemu wyborcy przysługuje jeden głos w wyborach do Sejmu i jeden w wyborach do Senatu.

Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Sejmu?
 

Polska podzielona jest na 41 okręgów, z których wybieramy od 7 do 20 posłów. Po zakończeniu głosowania zliczane są wszystkie głosy zdobyte przez poszczególne komitety. W podziale mandatów uczestniczą tylko te komitety, które w skali kraju otrzymały co najmniej 5% lub w przypadku koalicji 8% głosów. W podziale mandatów uczestniczą też komitety wyborców zrzeszonych w organizacjach mniejszości narodowych, których nie obowiązują progi wyborcze.

W przypadku wyborów do Sejmu zastosowanie ma tzw. metoda d’Hondta. Jeżeli dany komitet przekroczy próg wyborczy, to oblicza się dla niego tzw. iloraz wyborczy, czyli dzieli się liczbę oddanych głosów przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3 itd.). Liczb tych jest tyle, ile mandatów do przydzielenia. Wówczas o podziale miejsc pomiędzy komitetami decyduje wielkość obliczonych w ten sposób ilorazów.

Załóżmy, że w okręgu wybieranych jest 10 posłów spośród kandydatów zgłoszonych przez komitety wyborcze: A, B, C i D. Liczbę głosów otrzymanych przez komitet wyborczy A np. 100 tys. dzielimy przez kolejne liczby naturalne (1, 2, 3 itd.). Tak samo dzielone są wyniki pozostałych komitetów. Wyniki tego dzielenia porządkujemy od największego do najmniejszego. Jeżeli w okręgu wybieramy 10 posłów, to 10 najwyższych wyników daje mandaty posła. Mandaty z poszczególnych komitetów otrzymują kandydaci z największą liczbą głosów.
 


Jak przeliczane są głosy na mandaty w wyborach do Senatu?

W przypadku wyborów do Senatu za wybranego na senatora w danym okręgu wyborczym uważa się tego kandydata, który otrzymał najwięcej oddanych głosów ważnych (zasada większości). Jeżeli dwóch lub więcej kandydatów otrzymało liczbę głosów uprawniającą do uzyskania mandatu, o pierwszeństwie rozstrzyga większa liczba obwodów głosowania, w których jeden z kandydatów uzyskał więcej głosów.
 


Kiedy poznamy wyniki wyborów?

Pierwsze sondażowe wyniki poznamy zaraz po zakończeniu głosowania 13 października dzięki badaniu exit poll, czyli zapewne najpóźniej kilka minut po godzinie 21. Natomiast na oficjalne wyniki wyborów parlamentarnych 2019 będziemy musieli poczekać kilka dni.

Lista Obwodowych Komisji Wyborczych w Bytomiu

l.p. adres granice
1 Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-923 Bytom 8 Marca, Bogusławskiego, Bukowa, Cisowa, Dembowskiego, Dębowa, Długosza, Dzierżonia, Francuska od nr 1 - 45 kolejno, Frenzla od nr 102 do końca ulicy kolejno, Jaśminowa, Jesionowa, Leszczynowa, Olchowa, Szyb Zachodni, Świerkowa, Wiązowa, Wierzbowa, Wieniawskiego, Wiosny Ludów, Wiśniowa, Zgody.
2 Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-923 Bytom Energetyki, Francuska od nr 46 do końca ulicy kolejno, Racjonalizatorów od nr 22 do końca ulicy kolejno.
3 Szkoła Podstawowa Nr 33, ul. Matki Ewy 9, 41-923 Bytom Alberta, Asnyka, Andersa, Bluszczowa, Bobrecka, Bończyka, Chroboka, Dąbrowskiego, Dolna, Drobczyka, Elektrownia, Elsnera, Feliksa, Frenzla od nr 1 – 101 kolejno, Gruntowa, Hutnicza, Karbowska, Lema, Lipowa, Łaszczyka, Matki Ewy, Niska, Nowaka-Jeziorańskiego, Ogrodowa, Opolska, Plac Niepodległości, Plac Słoneczny, Pogodna, Przelotowa, Racjonalizatorów od nr 1 – 21 kolejno, Reptowska od nr 1 – 19 kolejno, Skośna, Skwer Ofiar Tragedii Górnośląskiej, Stara, Stroma, Szyb Pilgera, Warszawska, Wąska, Włodarska, Wodna, Wolnego, Wysoka, Zamkowa, Zjednoczenia.
4 Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom Bławatkowa, Chłopska, Brzask, Nowa, Samotna, Reptowska od nr 20 - 58 parzyste i od nr 59 do końca ulicy kolejno.
5 Szkoła Podstawowa Nr 54, ul. Reptowska 86, 41-923 Bytom Barlickiego, Stolarzowicka od nr 46 - 140 parzyste i od nr 47 - 91 nieparzyste, Michaloka, Reptowska od nr 21 - 57 nieparzyste.
6 Dom Pomocy Społecznej "Kombatant", ul. Stolarzowicka 33, 41-923 Bytom Kasztanowa, Felińskiego od nr 2 - 62 parzyste, Rolna, Skwer Bonczola, Stolarzowicka od nr 19 - 45 kolejno.
7 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-923 Bytom Daleka, Felińskiego od nr 1 - 61 nieparzyste, Jaskółcza, Plac Szpitalny, Stolarzowicka od nr 1 - 18 kolejno, Styczyńskiego.
8 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-923 Bytom Droga Ewy, Droga Tomasza, Felińskiego od nr 63 do końca ulicy kolejno, Nickla od nr 83 do końca ulicy nieparzyste.
9 Zespół Szkół Ogólnokształcących Nr 5, ul. Nickla 19, 41-923 Bytom Leśnictwo, Nickla od nr 1 - 81 nieparzyste i od nr 2 do końca ulicy parzyste, Relaksowa.
10 Szkoła Podstawowa Nr 21, ul. Racławicka 17, 41-906 Bytom Borowa, Celna od nr 1 - 18 kolejno bez nr 7, Falista, Kołłątaja, Konstytucji od nr 102 do końca ulicy kolejno, Krańcowa, Łanowa, Mała, Marka, Miechowicka od nr 2 do końca ulicy parzyste, Młodzieżowa, Orkana, Pocztowa, Racławicka, Techniczna, Tomasza.
11 Szkoła Podstawowa Nr 21, budynek przy ul. Worpie 14 - 16, 41-906 Bytom Czackiego, Elżbiety, Kolonia Azotów, Kolonia Okrzei, Konstytucji od nr 63 – 89 nieparzyste i od nr 74 – 88„c” parzyste, Worpie od nr 1 do końca ulicy nieparzyste.
12 Młodzieżowy Dom Kultury Nr 2, ul. Popiełuszki 9, 41-906 Bytom Braci Śniadeckich, Karlika, Konstytucji od nr 90 – 101„b” kolejno, Miechowicka od nr 1 do końca ulicy nieparzyste, Popiełuszki, Worpie od nr 2 do końca ulicy parzyste.
13 Szkoła Podstawowa Nr 16, ul. Rataja 3, 41-905 Bytom Baczyńskiego od nr 10 do końca ulicy kolejno, Bolesława Krzywoustego, Glinki, Huty Julia, Konstytucji od nr 1 - 40"b" kolejno, Kolonia Rubież, Krafczyka, Niemcewicza, Noskowskiego, Pasteura, Plac Drzymały, Pod Brzozami, Rataja, Stara Cynkownia, Ustronie, Zabrzańska od nr 155 do końca ulicy nieparzyste.
14 Zespół Szkół Specjalnych Nr 3, ul. Konstytucji 20 - 22, 41-905 Bytom Baczyńskiego od nr 1 - 9 kolejno, Czajkowskiego, Jochymczyka, Konstytucji od nr 41 - 62 kolejno i od nr 64 - 72 parzyste, Olszewskiego, Plac Na Bobrku, Stalmacha, Stalowa, Wytrwałych, Zabrzańska od nr 114 do końca ulicy parzyste i od nr 131 - 153 nieparzyste, Żwirowa.
15 Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom Broniewskiego, Fitelberga, Grota-Roweckiego od nr 1 - 7 kolejno i od nr 9 - 15 nieparzyste, Hallera, Harcerska, Obywatelska.
16 Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom Grota-Roweckiego od nr 8 do końca ulicy parzyste i od nr 17 do końca ulicy nieparzyste, Krupińskiego od nr 1 - 9 kolejno, Orzegowska od nr 13 - 26 kolejno, Piątka od nr 14 do końca ulicy parzyste.
17 Szkoła Podstawowa Nr 44, ul. Grota-Roweckiego 6, 41-907 Bytom Bażantowa, Godulska, Orzegowska od nr 27 do końca ulicy kolejno.
18 Zespół Szkół Technicznych, ul. Frycza Modrzewskiego 5, 41-907 Bytom Frycza Modrzewskiego, Krupińskiego od nr 10 do końca ulicy kolejno, Piątka od nr 1 - 12 kolejno i od nr 13 do końca ulicy nieparzyste, Skromna, Skwer Larischa, Witosa, Włodarskiego, Zabrzańska od nr 35 - 67 nieparzyste.
19 Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom Karpacka bez nr 27, Pomorska, Wyzwolenia od nr 2 - 20 parzyste i od nr 1 - 85 nieparzyste, Zabrzańska od nr 34 - 60 parzyste.
20 Szkoła Podstawowa Nr 45, ul. Zakątek 20, 41-907 Bytom Bałtycka, Małachowskiego od nr 1 do końca ulicy nieparzyste, Orzegowska od nr 1 - 12 kolejno, Tatrzańska, Zabrzańska od nr 62 - 96 parzyste i od nr 69 - 111 nieparzyste, Zakątek.
21 Szkoła Podstawowa Nr 45, budynek przy ul. Karpackiej 27, 41-907 Bytom Kosynierów, Małachowskiego od nr 2 do końca ulicy parzyste, Mazurska, Mierosławskiego, Osiedle Hutnicze, Podhalańska od nr 1 do końca ulicy nieparzyste, Puszkina, Wróblewskiego od nr 2 do końca ulicy parzyste, Zabrzańska od nr 98 - 112 parzyste i od nr 113 - 129 nieparzyste.
22 Szkoła Podstawowa Nr 45, budynek przy ul. Karpackiej 27, 41-907 Bytom Karpacka nr 27, Mochnackiego, Nowakowskiego, Podhalańska od nr 2 do końca ulicy parzyste, Rostkowskiego, Wiktora Maksa, Wróblewskiego od nr 1 do końca ulicy nieparzyste.
23 Zespół Ogólnokształcących Szkół Społecznych, ul. Skrajna 14a, 41-907 Bytom Golfowa, Kamienna, Łabędzia, Małgorzatki, Skrajna, Skwer Szajcy, Srebrna, Wyzwolenia od nr 22 do końca ulicy parzyste i od nr 87 do końca ulicy nieparzyste, Zabrzańska od nr 1 - 33 kolejno, Zielna.
24 Szkoła Podstawowa Nr 27, ul. Świętochłowicka 12, 41-909 Bytom Apteczna, Cyryla i Metodego od nr 15 do końca ulicy nieparzyste, Fabryczna, Górnośląska, Kolonia Zygmunt, Kolonia Zgorzelec, Krótka, Ludowa, Ostatnia, Palińskiego, Rudna, Ściegiennego, Spacerowa, Świętochłowicka, Świętojańska, Szyby Rycerskie, Warzywna, Zapolskiej, Zielińskiego.
25 Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40, 41-909 Bytom Armii Krajowej od nr 1 - 36 kolejno, Chorzowska od nr 30"d" do końca ulicy parzyste, Cyryla i Metodego od nr 1 - 13 nieparzyste i od nr 2 - 36 parzyste, Jodłowa, Łagiewnicka, Młyńska, Plac Szalonka, Prosta, Romanowskiego, Żółkiewskiego, Jałowcowa, Krzyżowa od nr 2 do końca ulicy kolejno bez nr 2"a", 2"b", 2"c", 2"d", Lelewela.
26 Szkoła Podstawowa Nr 28, ul. Armii Krajowej 40, 41-909 Bytom Adamka, Armii Krajowej od nr 37 do końca ulicy kolejno, Astrów, Bratków, Cyryla i Metodego od nr 38 do końca ulicy parzyste, Konwalii, Piotra, Pszczelna, Różana, Stokrotek, Tulipanów.
27 Ochotnicza Straż Pożarna w Górnikach, ul. Żołnierska 41, 41-936 Bytom Gajowa, Gutenberga, Jagodnik, Jasna, Koksowa, Ku Duklom, Nadziei, Osikowa, PCK, Pokoju, Przyjemna od nr 1 - 63 kolejno, Ptakowicka bez nr 1 i 2, Radosna, Sportowa, Zgrzebnioka, Żołnierska.
28 Szkoła Podstawowa Nr 43, ul. Suchogórska 98, 41-936 Bytom Batalionów Chłopskich, Boczna, Boya-Żeleńskiego, Bytomska, Dąbrówki, Głogowska, Gombrowicza od nr 1 - 27 kolejno, Kaczmarczyków, Krzemienia, Paczyńska, Paderewskiego, Piastów Śląskich, Plac Witkiewicza, Pochyła, Podleśna, Powstańców, Przyjemna od nr 64 do końca ulicy kolejno, Ptakowicka nr 1 i 2, Rokitnicka, Stolarzowicka od nr 93 do końca ulicy nieparzyste i od nr 142 do końca ulicy parzyste, Suchogórska, Wrzosowa.
29 Szkoła Podstawowa Nr 47, ul. Kościuszki 4, 41-936 Bytom Bolesława Śmiałego, Chmielewskiej, Czecha, Damrota, Dunikowskiego, Fredry, Gombrowicza od nr 28 do końca ulicy kolejno, Kofty, Kościuszki, Krzyżowa Góra, Mieszka I, Musioła, Ossolińskiego, Plac Jana, Planeta, Szymkowiaka, Tęczowa, Trampisza, Winklera, Wróbla.
30 Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Korczaka 1, 41-935 Bytom 9 - go Maja, Długa, Herdy, Galmanowa, Jaskółki, Kadłubka, Kawki, Kokota, Korczaka, Miła, Obrońców Westerplatte, Partyzantów, Poniatowskiego, Prywatna, Skargi, Wodczaka, Wyszyńskiego.
31 Szkoła Podstawowa Nr 38, ul. Korczaka 1, 41-935 Bytom Dolomitowa, Drzewna, Górnicza, Holeczków, Lazarówka, Letnia, Łukowa, Niepodległości, Polna, Segiet, Strzelców Bytomskich od nr 272 do końca ulicy parzyste i od nr 279 do końca ulicy nieparzyste.
32 Szkoła Podstawowa Nr 37, budynek przy ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom Blachówka, Jagodowa, Malinowa, Myśliwska, Okólna, Spółdzielców, Tysiąclecia od nr 23 do końca ulicy kolejno, Wiejska, Władysława Łokietka.
33 Szkoła Podstawowa Nr 37, budynek przy ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom Legnicka, Rydza-Śmigłego od nr 9 do końca ulicy nieparzyste i od nr 10 - 16 parzyste, Tysiąclecia od nr 1 - 22 kolejno.
34 Szkoła Podstawowa Nr 37, budynek przy ul. Tysiąclecia 7, 41-933 Bytom Celna nr 7 i od nr 19 do końca ulicy kolejno, Dąbrowa Miejska, Dworska od nr 3 do końca ulicy kolejno, Hajdy, Hakuby, Leśna, Magdaleny, Nowy Dwór, Owocowa, Plac Żeromskiego, Przy Kopalni Bytom, Sosnowa, Strzelców Bytomskich od nr 50„e” – 100 parzyste i od nr 53 – 215 nieparzyste, Węglowa.
35 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom 11 - go Listopada, Gwarków Tarnogórskich, Narutowicza, Rydza-Śmigłego od nr 1 – 8 kolejno, Strzelców Bytomskich od nr 217 – 247 nieparzyste.
36 Szkoła Podstawowa Nr 23, ul. Wojciechowskiego 6, 41-933 Bytom Komisji Edukacji Narodowej, Plac Pokoju, Plac Powstańców Śląskich, Przerwy-Tetmajera, Rydza-Śmigłego od nr 18 do końca ulicy parzyste, Skwer Modrzejewskiej, Skwer Na Stroszku, Skwer Osiedlowy, Skwer Zelwerowicza, Strzelców Bytomskich od nr 249 – 277 nieparzyste, Wojciechowskiego.
37 Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Szymały 124, 41-933 Bytom Hlonda od nr 1 - 43 kolejno, Strzelców Bytomskich od nr 234 - 270 parzyste.
38 Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Szymały 124, 41-933 Bytom Hlonda od nr 44 do końca ulicy kolejno, Leszczyka, Modrzewiowa.
39 Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Szymały 124, 41-933 Bytom Szymały
40 Szkoła Podstawowa Nr 32, ul. Szymały 124, 41-933 Bytom Graniczna, Podmiejska, Sikorskiego, Spokojna, Strzelców Bytomskich od nr 102 - 232 parzyste
41 Państwowe Szkoły Budownictwa-Zespół Szkół, ul. Powstańców Śląskich 10, 41-902 Bytom Akacjowa, Alejka Marka Sienickiego, Dworska nr 1 i 2, Fałata od nr 18 do końca ulicy parzyste i od nr 41 do końca ulicy nieparzyste, Grabowa, Jaworowa, Klonowa , Kraszewskiego od nr 11 do końca ulicy kolejno, Odrzańska od nr 1 – 71 kolejno, Piekarska od nr 94 do końca ulicy parzyste i od nr 89 do końca ulicy nieparzyste, Powstańców Śląskich od nr 14 do końca ulicy kolejno i nr 10, Skwer Tajnej Organizacji Nauczycielskiej, Woźniaka od nr 2 – 68 parzyste i od nr 1 – 51 nieparzyste.
42 V Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego, ul. Powstańców Śląskich 2, 41-902 Bytom Białego, Cybisa, Gallusa, Grottgera od nr 1 - 11 kolejno i nr 13, Gwarecka, Kędzierzyńska, Krucza, Kruszcowa, Kwiatowa, Mickiewicza od nr 27 do końca ulicy nieparzyste i od nr 30 do końca ulicy parzyste, Oświęcimska od nr 17 do końca ulicy kolejno, Powstańców Śląskich od nr 1 - 13 kolejno bez nr 10, Północna, Sandomierska, Słoneczna, Stawowa, Towarzyska, Tramwajarzy, Ułańska, Wesoła, Witczaka od nr 123 do końca ulicy nieparzyste i od nr 150 do końca ulicy parzyste, Zielona.
43 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 40, ul. Orląt Lwowskich 12b, 41-902 Bytom Chełmońskiego, Czarnieckiego, Grottgera od nr 12 do końca ulicy kolejno bez nr 13, Orląt Lwowskich od nr 11 do końca ulicy kolejno, Oświęcimska od nr 1 - 16 kolejno, Piekarska od nr 56 - 92 parzyste i od nr 67 - 87 nieparzyste, Plac Słowiański, Rudzkiego.
44 Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Prusa 10, 41-902 Bytom Mickiewicza od nr 1 - 25 nieparzyste i od nr 2 - 28 parzyste, Orląt Lwowskich od nr 1 - 10 kolejno, Plac Wojska Polskiego, Prusa od nr 1 - 15 nieparzyste i od nr 2 - 26 parzyste.
45 Szkoła Podstawowa Nr 46, ul. Prusa 10, 41-902 Bytom Alojzjanów, Jana Pawła II, Kamieńska, Kossaka, Lenartowicza, Plac Akademicki numery parzyste, Plac Stanek, Staffa, Szafranka, Witczaka od nr 55 – 121 nieparzyste i od nr 56 – 148 parzyste.
46 Zespół Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich, ul. Żeromskiego 26, 41-902 Bytom Bolesława Chrobrego od nr 21 do końca ulicy kolejno, Plac Akademicki numery nieparzyste, Plac Hiolskiego, Plac Jana III Sobieskiego, Prusa od nr 17 do końca ulicy nieparzyste i od nr 28 do końca ulicy parzyste, Żeromskiego, Żołnierza Polskiego.
47 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Matejki 15, 41-902 Bytom Korfantego od nr 17 do końca ulicy kolejno, Matejki od nr 2 - 38 parzyste i od nr 1 - 29 nieparzyste, Piłsudskiego od nr 69"a" do końca ulicy kolejno, Sokoła, Szkolna, Staromiejska, Witczaka od nr 1 - 34 kolejno.
48 Szkoła Podstawowa Nr 9, ul. Matejki 15, 41-902 Bytom Floriańska, Jaronia, Kingi, Kochanowskiego od nr 28 do końca ulicy kolejno, Konopnickiej, Miętkiewicza, Musialika, Plac Barbary, Rodziewiczówny, Szczęść Boże, Witczaka od nr 35 - 54 kolejno.
49 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 2, 41-902 Bytom Brzezińska, Kochanowskiego od nr 1 - 27 kolejno, Królowej Jadwigi, Reymonta.
50 Szkoła Podstawowa Nr 6, ul. Królowej Jadwigi 2, 41-902 Bytom Pszczyńska, Chorzowska od nr 1 - 13 kolejno, Kopalniana, Siemianowicka, Sienna.
51 Technikum Nr 4, ul. Katowicka 35 (wejście od Placu Klasztornego), 41-902 Bytom Głęboka, Katowicka od nr 24 do końca ulicy parzyste i od nr 27 do końca ulicy nieparzyste, Korfantego od nr 1 - 16 kolejno, Krakowska, Matejki od nr 40 do końca ulicy parzyste i od nr 31 do końca ulicy nieparzyste, Plac Klasztorny, Przechodnia, Rycerska, Szymanowskiego, Wałowa.
52 Technikum Nr 4, ul. Katowicka 35 (wejście od Placu Klasztornego), 41-902 Bytom Miarki od nr 16 do końca ulicy kolejno, Rostka, Zamenhofa.
53 Przedszkole Miejskie Nr 14, ul. Prokopa 3, 41-902 Bytom Chorzowska od nr 14 - 23 kolejno, Dojazd, Kilara, Prokopa, Tuwima.
54 Szkoła Podstawowa Nr 42, ul. Chorzowska 28h, 41-902 Bytom Bema, Bernardyńska, Chorzowska od nr 24 - 30"c" kolejno, Cicha, Głowackiego, Kołobrzeska, Łączna, Mikołaja, Miodowa, Schenka, Smółki.
55 Szkoła Podstawowa Specjalna Nr 2, ul. Arki Bożka 21, 41-910 Bytom Arki Bożka, Chorzowska od nr 31 do końca ulicy nieparzyste, Krzyżowa nr 1, 2"a", 2"b", 2"c", 2"d".
56 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom Łużycka od nr 2 – 22 parzyste i od nr 1 do końca ulicy nieparzyste, Wrocławska od nr 15 do końca ulicy nieparzyste.
57 Szkoła Podstawowa Nr 51 z Oddziałami Integracyjnymi, ul. Łużycka 12a, 41-902 Bytom Łużycka od nr 24 do końca ulicy parzyste, Olimpijska, Piłkarska, Topolowa, Zachodnia.
58 Zespół Policealnych Szkół Medyczno-Społecznych, ul. Wrocławska 120, 41-902 Bytom Kazimierza Wielkiego, Pułaskiego od nr 36 do końca ulicy parzyste, Reja, Wrocławska od nr 88 do końca ulicy parzyste.
59 Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom Chopina, Kasprowicza, Obozowa, Pionierów, Pułaskiego od nr 1 - 34 kolejno i od nr 35 do końca ulicy nieparzyste, Rajska, Robotnicza, Wrocławska od nr 14 - 86 parzyste.
60 Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom Malczewskiego, Myśliwca, Orzeszkowej, Pilotów, Przemysłowa, Rejtana, Sendlerowej, Składowa, Solskiego, Towarowa, Wallisa, Żwirki i Wigury.
61 Szkoła Podstawowa Nr 36, ul. Siemiradzkiego 9, 41-902 Bytom Chrzanowskiego od nr 1"c" do końca ulicy kolejno, Didura, Janasa, Niedźwiadka-Okulickiego, Olejniczaka, Siemiradzkiego, Skłodowskiej-Curie, Skwer Wiktora, Stefana Batorego od nr 17 do końca ulicy kolejno, Wyczółkowskiego od nr 15 do końca ulicy kolejno, Wyspiańskiego, Zygmunta Starego.
62 Szkoła Podstawowa Nr 5, Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom Aleja Legionów od nr 1 - 49 nieparzyste i od nr 2 - 12 parzyste, Axentowicza, Cegielniana, Fałata od nr 1 - 39 nieparzyste i od nr 2 - 16 parzyste, Ligonia, Odlanickiej-Poczobutt, Plac Rodła, Skwer Matki Teresy z Kalkuty, Skwer Ślebody, Woźniaka od nr 53 do końca ulicy nieparzyste i od nr 70 do końca ulicy parzyste.
63 Szkoła Podstawowa Nr 5, Aleja Legionów 6, 41-902 Bytom Bolesława Chrobrego od nr 1 - 20 kolejno, Nawrota, Piekarska od nr 24 - 54 parzyste i od nr 35 - 65 nieparzyste, Powstańców Warszawskich od nr 76 do końca ulicy kolejno, Smolenia.
64 Szkoła Podstawowa Mistrzostwa Sportowego, ul. Tarnogórska 2, 41-902 Bytom Aleja Legionów od nr 14 do końca ulicy parzyste i od nr 51 do końca ulicy nieparzyste, Chrzanowskiego nr 1, 1"a", 1"b", Morcinka, Odrzańska od nr 72 do końca ulicy kolejno, Parkowa, Plac Bruninga, Strzelców Bytomskich od nr 15 - 51 nieparzyste i od nr 8 - 50"d" parzyste, Tarnogórska.
65 I Liceum Ogólnokształcące, ul. Strzelców Bytomskich 11, 41-902 Bytom Drzymały, Kasperka, Kraszewskiego od nr 1 - 10 kolejno, Piłsudskiego od nr 1 - 27 nieparzyste i od nr 2 - 20 parzyste, Powstańców Warszawskich od nr 33 - 75 kolejno, Skwer Bartosika, Skwer Kobierskiego, Strzelców Bytomskich od nr 1 - 13 nieparzyste i od nr 2 - 6 parzyste, Wrocławska od nr 1 - 13 kolejno.
66 Zakład Budynków Miejskich Sp. z o. o., ul. Kolejowa 2a, 41-902 Bytom Chłodna, Estreichera, Kolejowa, Ligęzy, Plac Kruczkowskiego, Plac Targalskiego, Stefana Batorego od nr 1 - 16 kolejno, Wyczółkowskiego od nr 1 - 14 kolejno.
67 IV Liceum Ogólnokształcące, Plac Sikorskiego 1, 41-902 Bytom Dworcowa, Jagiellońska, Moniuszki, Plac Wolskiego, Powstańców Warszawskich od nr 1 - 32 kolejno, Sądowa.
68 IV Liceum Ogólnokształcące, Plac Sikorskiego 1, 41-902 Bytom Józefczaka, Katowicka od nr 1 - 25 nieparzyste i od nr 2 - 22 parzyste, Krawiecka, Miarki od nr 1 - 15 kolejno, Piastów Bytomskich, Plac Sikorskiego, Rzeźnicza.
69 Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Strażacka 2, 41-902 Bytom Browarniana, Gliwicka, Jainty, Kościelna, Koziołka, Kwietniewskiego, Lwowskich Dzieci, Mariacka, Murarska, Piekarska od nr 1 - 33 nieparzyste i od nr 2 - 22 parzyste, Piłsudskiego od nr 22 - 68 parzyste i od nr 29 - 69 nieparzyste, Plac Grunwaldzki, Plac Kościuszki, Podgórna, Rynek, Strażacka, Targowa, Webera, Zaułek.
70 Dom Pomocy Społecznej Ewangelicki Dom Opieki "Ostoja Pokoju", ul. Matki Ewy 1, 41-923 Bytom Matki Ewy 1
71 Dom Pomocy Społecznej Stowarzyszenia na rzecz Osób Starszych i Niepełnosprawnych Fizycznie, Intelektualnie, Osób Chorych Psychicznie oraz Osób Uzależnionych od Alkoholu "Pomocna Dłoń" Dom Seniora "Dolomity", ul. Strzelców Bytomskich 450, 41-935 Bytom Strzelców Bytomskich 450
72 Centrum Pomocy pw. Ducha Świętego, ul. Krakowska 30, 41-902 Bytom Krakowska 30
73 Szpital Specjalistyczny Nr 1, ul. Żeromskiego 7, 41-902 Bytom Żeromskiego 7
74 Szpital Specjalistyczny Nr 1, budynek przy Aleja Legionów 49, 41-902 Bytom Aleja Legionów 49
75 Szpital Specjalistyczny Nr 2, ul. Stefana Batorego 15, 41-902 Bytom Stefana Batorego 15
76 Wojewódzki Szpital Specjalistyczny Nr 4, Aleja Legionów 10, 41-902 Bytom Aleja Legionów 10
77 Areszt Śledczy, ul. Wrocławska 4, 41-902 Bytom Wrocławska 4
78 Dom Pomocy Społecznej dla Dorosłych, ul. Dworcowa 7, 41-902 Bytom Dworcowa 7
79 Zakład Opiekuńczo-Leczniczy dla Przewlekle Chorych Zgromadzenia Służebnic N. S. J., ul. Piekarska 59, 41-902 Bytom Piekarska 59
80 Bytomskie Centrum Wsparcia, Plac Szpitalny 1, 41-923 Bytom Plac Szpitalny 1


Źródło: Redakcja

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również