Wiadomości z Bytomia

Woda na kod, czyli pierwsze wodomierze przedpłatowe w Bytomiu

  • Dodano: 2023-06-01 11:30

370 tys. zł - takie zadłużenie ma na swoim koncie rekordzista, który wynajmuje mieszkanie z zasobu gminy. Na to zadłużenie składają się także rachunki za wodę. Jako element walki z problemem zadłużenia w gminnych lokalach, Bytomskie Mieszkania wprowadzają wodomierze przedpłatowe. Pierwsze zostaną uruchomione już w czerwcu.

Wodomierz przedpłatowy to licznik z wbudowanym modułem radiowym sterującym elektrozaworem. Elektronika urządzenia zlicza impulsy i dodatkowo steruje zaworem. Centralka wodomierza uzupełniana jest specjalnymi sześciocyfrowymi cyfrowymi kodami, wcześniej opłaconymi przez użytkownika. Jeśli wprowadzone kody zostaną wykorzystane, licznik blokuje dopływ wody.

Montaż wodomierzy przedpłatowych ma skutecznie zdyscyplinować dłużników i ograniczyć koszty ponoszone przez gminę. To właśnie gmina reguluje opłaty za wodę dostarczoną do mieszkań komunalnych, a lokator zwraca koszty zużytej i dostarczonej wody. Jeśli nie opłaci rachunku, Bytomskie Mieszkania i tak zobowiązane są do opłacenia faktury za zużytą wodę. Zmiana sposobu rozliczeń z lokatorami uporczywie uchylającymi się od opłat, umożliwi bieżące rozliczenia z osobami zadłużonymi i zablokuje narastanie zadłużenia.

Kod dla dłużników

W pierwszej kolejności przedpłatowy system poboru wody uruchomiony zostanie w wybranych lokalach mieszkalnych zajmowanych przez użytkowników, którzy notorycznie uchylają się od płacenia za zajmowanie lokalu, ale także za dostawę wody i odprowadzanie ścieków do kanalizacji - mówi Barbara Rak, zastępca Dyrektora ds. Gospodarowania Zasobem Bytomskich Mieszkań.

Co ważne, liczniki zabezpieczone są przed możliwymi działaniami, które miałyby na celu fałszowanie ilości zużytej wody lub uszkodzenie urządzenia. W takich sytuacjach przepływ wody zostanie natychmiast odcięty, a jego ponowne uruchomienie możliwe będzie dopiero po interwencji pracowników Punktów Obsługi Mieszkańców Bytomskich Mieszkań.

Tyle wody, za ile zostało zapłacone

Mimo że Bytomskie Mieszkania oferują dłużnikom różne formy spłacenia długu, wielu z nich nie korzysta z tych możliwości. Dostawcy mediów np. energii elektrycznej lub gazu,w przypadku braku zapłaty przez użytkownika lub opóźnienia w spłacie, całkowicie odcinają dostawę tych mediów.

W przypadku wody nie ma mowy o całkowitym jej odcięciu lecz o zmianie sposobu płatności za jej dostarczenie. Dlatego wprowadzenie systemu przedpłatowego ma na celu blokowanie narastania zaległości, gdyż użytkownik zużyje tylko tyle wody, za ile wcześniej zapłacił - tłumaczy Barbara Rak.

Jak działa przedpłata?

Wartość jednego kodu będzie odpowiadać 2 mszesc. zimnej wody i odprowadzonych ścieków. Możliwy będzie więc zakup wielokrotności tj.  2, 4 , 6, 8, 10, 12 itd. mszesc. zimnej wody. Koszt 1 mszesc. wynosi obecnie 15,95 zł, tak więc aby zakupić jeden kod tj. 2 mszesc. będzie należało zapłacić 31,90 zł. Możliwe jest doładowanie dowolną liczbą kodów w ciągu miesiąca.

Najpierw pismo - potem zmiana systemu poboru wody

Jeśli Bytomskie Mieszkania podejmą decyzję o uruchomieniu przedpłatowego systemu poboru wody w konkretnym lokalu, wówczas użytkownik zostanie pisemne zawiadomiony o dacie, z jaką nastąpi zamknięcie tradycyjnej formy dostawy wody i włączenie przedpłatowego systemu poboru wody.

Przed dniem uruchomienia systemu - użytkownik powinien zgłosić się w Punkcie Obsługi Mieszkańców, w którego rejonie znajduje się lokal, aby podpisać protokół przekazania zestawu przedpłatowego systemu poboru wody, odebrać urządzenia, stosowny regulamin oraz instrukcję obsługi (zamknięcie tradycyjnej formy dostawy wody nastąpi w wyznaczonym terminie również w przypadku braku stawiennictwa w POM).

Po podpisaniu protokołu użytkownik lokalu otrzyma indywidualny numer rachunku bankowego, na który konieczna będzie wpłata kwoty za jaką chce zakupić kody (1 kod tj. 2 mszesc.  = 31,90 zł, 2 kody tj. 4 mszesc. = 63,80 zł, 3 kody tj. 6 mszesc. = 95,70 zł itd.). Po wpływie środków na wskazany rachunek bankowy, pracownik Punktu Obsługi Mieszkańców przekaże użytkownikowi lokalu odpowiednie kody, którymi doładuje on centralkę wodomierza, tak aby móc korzystać z wody.

10 litrów na dzień

Jeśli użytkownik po wykorzystaniu całej ilości wody określonej w doładowaniu nie wprowadzi kolejnego kodu, nie zostanie całkowicie odcięty od dostępu do niej.

System umożliwi wówczas pobór wody na cele higieniczne w ilości 0,01 mszesc. tj. 10 litrów dziennie na każdy wodomierz, przy czym ilość zużytej wody zostanie automatycznie odliczona przy kolejnym doładowaniu. Ponadto w spisywanym protokole znajduje się informacja o publicznym punkcie czerpania wody.

wodomierz przedpłatowy

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również