Wiadomości z Bytomia

Straż Miejska przypomina o obowiązkowej deratyzacji

 • Dodano: 2022-05-09 07:00, aktualizacja: 2022-05-08 20:39

Straż Miejska w Bytomiu przypomina, że, na terenie miasta Bytomia obowiązuje Uchwała Nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia, która na właścicieli i zarządców nieruchomości nakłada obowiązek sezonowej deratyzacji.

Uchwała Nr XXI/279/19 Rady Miejskiej w Bytomiu z dnia 25 listopada 2019 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Bytomia

Rozdział 7.

Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 10.1. Na terenie miasta Bytomia obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

 1. jednorodzinnej i wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;
 2. obiekty użyteczności publicznej;
 3. zabudowane obiektami wykorzystywanymi w celach działalności gospodarczej lub magazynowej.

2. Ustala się, że obszary, o których mowa w ust. 1 podlegają ciągłej deratyzacji, w okresach:

 1. wiosennym w terminie 1 kwietnia – 30 kwietnia każdego roku;
 2. jesiennym w terminie 1 października – 31 października każdego roku.

Obowiązek ten spoczywa, na wszystkich właścicielach i zarządcach nieruchomości znajdujących się na terenie miasta Bytomia.

Zasady przeprowadzenia deratyzacji

 • należy używać preparatów ogólnodostępnych w handlu do tego celu przeznaczonych,
 • preparaty wyłożyć zgodnie z instrukcją,
 • w miejscu wyłożenia trutki umieścić ostrzeżenie: "Uwaga! Wyłożono trutkę przeciw gryzoniom. Niebezpieczeństwo zatrucia ludzi i zwierząt."
 • na bieżąco usuwać padłe gryzonie i przekazywać je firmom uprawnionym do utylizacji zwłok zwierząt,
 • należy pamiętać o uzupełnianiu wyłożonego preparatu,
 • trutkę należy zabezpieczyć przed dostępem dzieci, zwierząt domowych oraz wolno żyjących,
 • po zakończonym okresie deratyzacji niezużyte preparaty należy usunąć zgodnie z dołączoną instrukcją.

Jeśli w wyniku kontroli zostanie stwierdzone uchybienie funkcjonariusz, może udzielić pouczenia, nałożyć mandat karny w wysokości od 20 zł do 500 zł. Natomiast jeśli mandat nie zostanie przyjęty, sprawa jest kierowana do sądu, który może nałożyć karę grzywny do 5 tys. zł.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również