Wiadomości z Bytomia

Prezydent Wołosz z wotum zaufania

  • Dodano: 2024-06-18 12:00

Prezydent Bytomia podczas sesji Rady Miejskiej 17 czerwca przedstawił Raport o stanie miasta. Rok 2023 upłynął w Bytomiu pod znakiem finalizacji większości inwestycji w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+, m.in.: rewitalizacji ul. Dworcowej, Kolonii Zgorzelec, remontów i termomodernizacji kamienic w Śródmieściu, Rozbarku i Bobrku. Zakończyła się przebudowa ul. Piekarskiej, budowa nowego przedszkola i żłobka w Miechowicach, czy realizacja kolejnego ważnego etapu budowy nowego obiektu treningowego Polonii Bytom. Bytomscy radni udzielili prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2023 rok.

Prezydent Bytomia wraz ze swoimi zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem przedstawił raport, w którym podsumował działania podjęte w roku poprzednim. Raport o stanie miasta w 2023 roku podsumowuje działania rewitalizacyjne, zrealizowane inwestycje i remonty oraz opisuje szczegółowo różne dziedziny życia.

– W ostatnim roku przeznaczyliśmy na inwestycje aż 152 mln zł. To środki, które wydatkowaliśmy na inwestycje poprawiające jakość życia bytomian. Zrealizowaliśmy remonty kamienic i mieszkań dla bytomian, remonty dróg i chodników, stworzyliśmy nowe place zabaw, poprawiliśmy warunki uprawiania sportu młodzieżowego, stworzyliśmy dobre warunki kształcenia i wychowania najmłodszych bytomian – przedszkolaków i dzieci żłobkowych – mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Bytom, jak inne samorządy, traci na zmianach podatkowych

W 2023 roku dochody i przychody miasta wyniosły 1 mld 222 mln 072 tys. zł (z czego dochody – 1 mld 113 mln 778 tys. zł, przychody – 103 mln 294 tys. zł). Natomiast wydatki i rozchody wyniosły 1 mld 212 mln 555 tys. zł (z czego wydatki: 1 mld 189 mln 374 tys. zł, rozchody: 23 mln 181 tys. zł). 

Największe wydatki związane z działalnością miasta w 2023 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie – blisko 440 mln zł, politykę rodzinną – blisko 195 mln zł, gospodarkę mieszkaniową – ponad 142 mln zł a także gospodarkę komunalną i ochronę środowiska – prawie 114 mln zł, transport i łączność – blisko 92 mln zł, bezpieczeństwo publiczne – 22 mln zł. Na działania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 44 mln zł, ochronę zdrowia – 14 mln zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego blisko – 13 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Bytomia (z zastrzeżeniami) za 2023 rok.

152 mln zł na inwestycje

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, w 2023 roku przeznaczono 151 mln 936 tys. zł na realizację zaplanowanych inwestycji. Z tych środków były realizowane inwestycje związane m.in. z rewitalizacją Bytomia, przebudową dróg, budową infrastruktury sportowej i modernizacją placówek oświatowych.

W 2023 roku miasto pozyskało z Unii Europejskiej ponad 17 mln 958 tys. zł, zaś z innych źródeł zewnętrznych kolejne 123 mln 211 tys. zł.

– Ubiegły rok zakończyliśmy oddaniem kilku ważnych inwestycji drogowych w mieście. Realizowaliśmy zadanie związane z rewitalizacją ul. Dworcowej i przebudowy ul. Piekarskiej. Toczyły się prace związane z modernizacją infrastruktury kolejowej i tramwajowej. W 2023 roku zakończyła się realizacja projektów rewitalizacyjnych wskazanych w Gminnym Programie Rewitalizacji Bytom 2020+ – mówi Michał Bieda, pierwszy zastępca prezydenta Bytomia.

– Cieszy nas również fakt, że pozyskaliśmy kolejnych inwestorów w Bytomiu. W naszym mieście halę produkcyjną otworzyła firma Multicomfort, a firma AND Sp. z o.o. zakupiła działkę w KSSE, gdzie realizuje inwestycję wartą 24,2 mln zł – podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

W 2023 r. zrealizowano inwestycje drogowe związane z przebudową ulicy Piekarskiej, Węglowej, rozbudową sygnalizacji świetlnych i nadaniem priorytetu dla tramwajów linii 6, 7, 19. Zrealizowano też inwestycje związane z zagospodarowaniem przestrzeni publicznych Nowej Kolonii Robotniczej, ul. Mickiewicza, utworzono nowe place zabaw i wybiegi dla psów. Łącznie na realizację najważniejszych inwestycji drogowych i rewaloryzację przestrzeni publicznych w 2023 r. przeznaczyliśmy 42 mln 942 tys. zł.

Sfinalizowano inwestycje rewitalizacyjne w ramach Gminnego Programu Rewitalizacji Bytom 2020+. Zakończyła się warta 30,6 mln rewitalizacja ul. Dworcowej, rewitalizacja Kolonii Robotniczej obejmująca 23 budynki i przestrzenie wokół nich. Zakończyła się również kompleksowa termomodernizacja 21 budynków komunalnych przy ul. Józefczaka, Katowickiej, Kochanowskiego, Korfantego, Matejki, Miętkiewicza, Staromiejskiej, Witczaka, Żeromskiego. Wyremontowane zostały także budynki wielorodzinne przy ul. Piłsudskiego i Kwietniewskiego. W ramach projektu dotyczącego rozwoju mieszkalnictwa socjalnego, wyremontowane zostały 2 budynki przy ul. Olszewskiego 11 i Zabrzańskiej 126 oraz 40 lokali w budynkach przy ul. Czajkowskiego, Jochymczyka, Olszewskiego, Stalmacha, Żwirowej. Rewitalizacji doczekały się nie tylko kamienice przy ul. Mickiewicza, ale też zieleńce, podwórka i przestrzenie rekreacyjne. W 7 lokalizacjach – przy ul. Kochanowskiego, Staffa, Witczaka, Grabowej, Stalowej, al. Marka, w Parku Ludowym – powstały miejsca rekreacji: place zabaw i przestrzenie integracji seniorów, miejsca odpoczynku dla rowerzystów. Zagospodarowana została zieleń, stanęły ławki, leżanki i siedziska. Na terenie Nowej Kolonii Robotniczej w Bobrku pomiędzy ulicami: Żwirową, Stalmacha, Jochymczyka, Olszewskiego i Czajkowskiego powstały place zabaw, miejsca rekreacji, wiaty śmietnikowe. W ramach projektu rewitalizacji okolic ul. Kwietniewskiego odnowiona została elewacja zabytkowej kamienicy z 1903 roku, stworzone zostały tereny rekreacyjne z zielenią i elementami małej architektury. Powstała nowa przestrzeń wypoczynku w samym sercu miasta.

Nowe przedszkole, boisko

Rok 2023 był również rokiem, w którym realizowano inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i sportową. W Miechowicach zakończyła się budowa pierwszego od 16 lat nowego przedszkola w Bytomiu. Zakończyła się termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 2, termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 3. Wyburzony został też budynek basenu przy Szkole Podstawowej Specjalnej nr 2 – zgodnie z nakazem PINB.

W 2023 r. spółka Bytomski Sport zakończyła ważny etap modernizacji i rozbudowy zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Piłkarskiej i Olimpijskiej.

– Zrealizowaliśmy także kolejne projekty w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego: rozbudowę infrastruktury Bytomskiego Jarmarku Staroci, Miasteczko Ruchu Rowerowego przy Szkole Podstawowej nr 45, Bajeczne place zabaw dla małych bytomian w pięciu bytomskich przedszkolach, plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Mistrzostwa Sportowego – wylicza Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia.

Czym jest Raport o stanie miasta?

Na podstawie przepisów ustaw o samorządzie powiatowym i gminnym, prezydent Miasta jest zobowiązany do przedstawienia raportu o stanie miasta za poprzedni rok. Raport stanowi podsumowanie działań, jakie podejmowane są w mieście, programów i realizowanych strategii miejskich. Dokument, z którym każdy mieszkaniec miasta może się zapoznać, publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu i przekazywany radnym. Podczas sesji Rady Miejskiej odbywa się debata nad raportem.

Prezydent Wołosz z wotum zaufania

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również