Wiadomości z Bytomia

Prezydent Mariusz Wołosz uzyskał wotum zaufania oraz absolutorium

  • Dodano: 2023-06-27 12:30

Prezydent Bytomia podczas sesji Rady Miejskiej 26 czerwca przedstawił Raport o stanie miasta. Rok 2022 upłynął w Bytomiu pod znakiem inwestycji rewitalizacyjnych, drogowych oraz sportowych. Był to także rok, w którym bytomianie aktywnie zaangażowali się we wsparcie uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy. Bytomscy radni udzielili prezydentowi wotum zaufania oraz absolutorium z wykonania budżetu za 2022 rok.

Prezydent Bytomia wraz ze swoimi zastępcami, Skarbnikiem i Sekretarzem przedstawił raport, w którym podsumował działania podjęte w roku poprzednim. Raport o stanie miasta w 2022 roku podsumowuje również działania, jakie podejmowała gmina, wspierając uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy oraz miasta partnerskie Bytomia w Ukrainie - Żytomierz i Drohobycz.

W ciągu ostatnich 4 lat przeznaczyliśmy w Bytomiu na inwestycje ponad pół miliarda złotych. W ostatnim roku - aż 140 mln zł. Wszystkie te środki pozwoliły wprowadzić realne zmiany w mieście - zostały przeznaczone na inwestycje poprawiające jakość życia bytomian. Niestety wprowadzone przez rząd zmiany podatkowe sprawiają, że coraz mniej środków pochodzących z podatków bytomian wpływa do budżetu Bytomia. Systematycznie analizujemy wydatki i ograniczamy koszty - mówi Mariusz Wołosz, prezydent Bytomia.

Bytom, jak inne samorządy, traci na zmianach podatkowych

W 2022 roku dochody i przychody miasta wyniosły 1 mld 237 mln 691 tys. zł (z czego dochody - 1 mld 100 mln 582 tys. zł, przychody - 137 mln 109 tys. zł). Natomiast wydatki i rozchody wyniosły 1 mld 207 mln 432 tys. zł (z czego wydatki: 1 mld 183 mln 443 tys. zł, rozchody: 23 mln 989 tys. zł). Bytom, podobnie jak inne samorządy, co roku traci na zmianach legislacyjnych wprowadzonych przez rząd.

W zakresie dochodów z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych w 2022 r. Bytom otrzymał kwotę 205,9 mln zł, która jest niższa od udziałów otrzymanych w 2021 r. Według szacunków, łącznie na skutek zmian legislacyjnych, które ograniczyły wpływy do samorządów, w latach 2019-2023 Bytom utracił 215,7 mln zł dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

- W 2022 r. zaobserwowaliśmy spadek dochodów względem roku poprzedniego o 74,5 mln zł. Ten spadek dochodów wynika przede wszystkim ze zmian legislacyjnych wprowadzonych od 2019 r. Rośnie płaca minimalna, nie rosną natomiast wpływy z PIT do samorządów. Jednorazowe rekompensaty przekazywane w ostatnich dniach roku do budżetu nie uzupełniają tej dysproporcji - mówi Ewa Tomczak, Skarbnik Miasta.

Największe wydatki związane z działalnością miasta w 2022 roku przeznaczono na oświatę i wychowanie - blisko 373 mln zł, politykę rodzinną - 141 mln zł, gospodarkę komunalną i ochronę środowiska - prawie 132 mln zł, a także gospodarkę mieszkaniową - ponad 106 mln zł, pomoc społeczną - około 103 mln zł oraz transport i łączność - blisko 80 mln zł. Na działania z zakresu kultury fizycznej przeznaczono 44 mln zł, ochronę zdrowia - 25 mln zł, a na kulturę i ochronę dziedzictwa narodowego - 18 mln zł.

Regionalna Izba Obrachunkowa wydała pozytywną opinię o wykonaniu budżetu Bytomia za 2022 rok.

140 mln zł na inwestycje

Pomimo trudnej sytuacji gospodarczej, w 2022 roku UM Bytom przeznaczył 140 mln 235 tys. zł na realizację zaplanowanych inwestycji. Z tych środków były realizowane inwestycje związane m.in. z rewitalizacją Bytomia, przebudową dróg, budową infrastruktury sportowej i modernizacją placówek oświatowych. Oprócz tego, ponad 22 mln 372 tys. zł zostało przeznaczone na remonty.

W 2022 roku miasto pozyskało z Unii Europejskiej ponad 18 mln 387 tys. zł, zaś z innych źródeł zewnętrznych kolejne 19 mln 668 tys. zł.

- Ubiegły rok zakończyliśmy oddaniem kilku ważnych inwestycji drogowych w mieście. Realizowaliśmy też zadanie związane z przebudową ul. Dworcowej i Piekarskiej. Rozpoczęły się też prace związane z modernizacją infrastruktury kolejowej i tramwajowej - mówi Michał Bieda, pierwszy zastępca prezydenta Bytomia. - Cieszy nas również fakt, że pozyskaliśmy kolejnych inwestorów w bytomskim obszarze KSSE. Firma PHU CORA wybudowała nowoczesną fabrykę przy ul. Hakuby, a działkę w KSSE zakupiła firma KoRo RIW - podkreśla wiceprezydent Michał Bieda.

W 2022 r. UM Bytom zrealizował inwestycje drogowe związane z przebudową ulic Nawrota i Smolenia, ul. Węglowej, Strzelców Bytomskich II, Górnośląskiej czy dostosowanie do potrzeb osób z niepełnosprawnościami ciągu komunikacyjnego przy ul. Chorzowskiej. Zrealizowano też prace związane z przebudową ul. Dworcowej. Rozpoczęła się wyczekiwana przebudowa ul. Piekarskiej i przebudowa infrastruktury tramwajowej z centrum Bytomia do zajezdni w Stroszku. Udało się doświetlić i przebudować kolejne pięć przejść dla pieszych i zakończyć realizację zadania związanego z wymianą oświetlenia ulicznego na energooszczędne oświetlenie LED.

Tempa nabrała również realizacja kilkunastu projektów rewitalizacyjnych w Śródmieściu, Rozbarku, Bobrku, Kolonii Zgorzelec. Zakończyła się lub weszła w decydującą fazę modernizacja kilkunastu kamienic, m.in. przy ul. Szymanowskiego 2, Witczaka 7, Dworcowej 22 czy Mickiewicza 5, 19, 21-23. Przy ul. Piekarskiej powstało Centrum Usług Społecznych, w którym rodziny potrzebujące wsparcia otrzymają pomoc. W konsultacji z mieszkańcami zrewitalizowana została jedna z najstarszych uliczek w Śródmieściu Bytomia - ul. Zaułek.

Nowe przedszkole, boiska i rolkowisko

Rok 2022 był również rokiem, w którym zrealizowano inwestycje w infrastrukturę edukacyjną i sportową. W Miechowicach trwała budowa pierwszego od 16 lat nowego przedszkola w Bytomiu. Zakończyła się termomodernizacja budynków Przedszkola Miejskiego nr 10, modernizacja płyty boiska przy Szkole Podstawowej 21, modernizacja dachu Szkoły Podstawowej 6, termomodernizacja sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej 3.

Przy ul. Pułaskiego powstało rolkowisko z wielofunkcyjnym boiskiem, dwutorową bieżnią oraz parkiem do street workoutu. W 2022 r. spółka Bytomski Sport kontynuowała modernizację i rozbudowę zespołu boisk treningowych wraz z zapleczem socjalnym przy ul. Piłkarskiej i Olimpijskiej.

- Zrealizowaliśmy także kolejne projekty w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego: wielofunkcyjne boisko na os. Arki Bożka, boisko przy Branżowej Szkole I Stopnia nr 8 Specjalnej, miasteczko sportowe na terenie Szkoły Podstawowej nr 44, boisko do siatkówki i badmintona oraz siłownię na wolnym powietrzu przy Szkole Podstawowej nr 36, Extreme Park Grizzly - wylicza Adam Fras, zastępca prezydenta Bytomia.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy

Raport o stanie miasta podsumowuje także pomoc udzieloną uchodźcom z Ukrainy. W 2022 roku na potrzeby zakwaterowania uchodźców przygotowano miejsca noclegowe w 21 punktach na terenie miasta, w których znalazło schronienie 1002 uchodźców. Utworzono punkt rejestracji i pomocy uchodźcom oraz Centrum Wolontariatu, które koordynowało zbiórkę darów.

To tam skupili się wolontariusze, którzy pomagali w przyjmowaniu i wydawaniu darów oraz organizacji innej pomocy (m.in. zbieranie informacji o oferowanych przez mieszkańców formach pomocy). Koordynowano zbiórkę darów i wydawanie pomocy rzeczowej w punkcie darmowego wydawania odzieży, darmowego wydawania żywności i środków chemicznych. Z różnych form pomocy skorzystało szacunkowo ok. 10 tys. uchodźców.

Dla dzieci z Ukrainy utworzono specjalne oddziały przygotowawcze w bytomskich szkołach. Do bytomskich placówek oświatowych w roku szkolnym 2022/2023 uczęszczało: 144 ukraińskie dzieci w przedszkolach, 339 dzieci uczęszczających do szkół podstawowych, 71 dzieci uczęszczających do szkół ponadpodstawowych.

Powiatowy Urząd Pracy wsparł 512 obywateli Ukrainy.

UM Bytom wspierał i wspiera miasta partnerskie Bytomia w Ukrainie - Żytomierz i Drohobycz. Dzięki ofiarności mieszkańców, we współpracy z Fundacją PETRALANA i innymi organizacjami pozarządowymi wysyłano na Ukrainę pomoc humanitarną w postaci odzieży, żywności, leków i materiałów opatrunkowych. Dzięki darowiznom mieszkańców, przekazano do Drohobycza specjalistyczny ambulans z wyposażeniem, ładowarki solarne dla ukraińskich żołnierzy z Żytomierza, sprzęt AGD i materiały potrzebne do budowy lokali mieszkalnych w Drohobyczu, generatory prądu.

Czym jest Raport o stanie miasta?

Na podstawie przepisów ustaw o samorządzie powiatowym i gminnym, prezydent Miasta jest zobowiązany do przedstawienia raportu o stanie miasta za poprzedni rok. Raport stanowi podsumowanie działań, jakie podejmowane są w mieście, programów i realizowanych strategii miejskich. Dokument, z którym każdy mieszkaniec miasta może się zapoznać, publikowany jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Bytomiu i przekazywany radnym. Podczas sesji Rady Miejskiej odbywa się debata nad raportem.

sesja rady miasta

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również