Wiadomości z Bytomia

Prezydent Bytomia spotkał się z mieszkańcami Stroszka

  • Dodano: 2023-11-15 08:45, aktualizacja: 2023-11-15 09:04

Remonty chodników i jezdni, kwestie bezpieczeństwa dotyczące pieszych oraz podłączenie do sieci PEC budynków mieszkalnych były głównymi tematami, jakie w poniedziałek, 13 listopada poruszyli mieszkańcy Stroszka podczas spotkania z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem.

W poniedziałek, 13 listopada w Szkole Podstawowej nr 23 przy ul. Wojciechowskiego 6 prezydent Mariusz Wołosz spotkał się z mieszkańcami Stroszka.

Mieszkańcy pytali m.in. o przebudowę ul. Tysiąclecia, remonty chodników na ul. Tysiąclecia, Przy Kopalni, Szymały oraz budowę miejsc parkingowych przy skwerze na Stroszku, skwerze Heleny Modrzejewskiej, Tysiąclecia, Strzelców Bytomskich oraz Szymały. Mieszkańcy apelowali również o podłączenie do PEC budynków mieszkalnych w rejonie ul. Przy Kopalni, zadbanie o bezpieczeństwo pieszych na ul. Narutowicza, jak również plany związane z zagospodarowaniem terenu po byłym targowisku przy ul. Strzelców Bytomskich.

Mieszkańcy Stroszka pytali także o budowę kanalizacji w rejonie ul. Leśnej w Dąbrowie Miejskiej oraz montaż progów zwalniających na ul. Strzelców Bytomskich II.

Działania w dzielnicy - Tramwaje pojadą szybciej

Podczas spotkania prezydent Mariusz Wołosz mówił o działaniach w dzielnicy. Rozbudowa sygnalizacji świetlnej na piętnastu skrzyżowaniach, umożliwi szybszy przejazd tramwajów linii 7, 6 i 19 przez główne skrzyżowania w centrum, Stroszku, Rozbarku i Łagiewnikach. W Stroszku dla linii tramwajowej nr 19 rozbudowana zostanie nie tylko sygnalizacja, ale skonfigurowane będą także sterowniki sygnalizacji świetlnej. Prace będę prowadzone aż na ośmiu skrzyżowaniach: Strzelców Bytomskich w rejonie ZG „Eko Plus”, Strzelców Bytomskich w rejonie drogi osiedlowej, Strzelców Bytomskich - pl. Żeromskiego, Strzelców Bytomskich w rejonie ul. Sikorskiego, Strzelców Bytomskich - Narutowicza, Strzelców Bytomskich - Szymały, Strzelców Bytomskich - Wojciechowskiego oraz Strzelców Bytomskich - Długa - Władysława Łokietka. Koszt 1,9 mln zł.

W 2023 roku miasto zrealizowało budowę oświetlenia na przejściu dla pieszych przez ul. Wojciechowskiego oraz wymieniło słupy oświetlenia drogowego w czterech lokalizacjach ul. Sikorskiego - od nr 13 do wiaduktu między Bytomiem a Radzionkowem.

Inwestycje z zasobie lokalowym Bytomskich Mieszkań

Zakończyły się remonty lokali mieszkalnych przy pl. Powstańców Śląskich 4b, Strzelców Bytomskich 263 za łączną kwotę ponad 113 tys. zł oraz realizowane przy ul. Tysiąclecia 8b i Wojciechowskiego 5b na łączną kwotę 210 tys. zł.

Przebudowa ulicy Tysiąclecia w Stroszku

683 tys. zł z wnioskowanych 4,3 mln zł otrzymało nasze miasto z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę ulicy Tysiąclecia w Stroszku. Planowany zakres inwestycji na ul. Tysiąclecia obejmuje przebudowę prawie 950-metrowego odcinka jezdni, chodników, krawężników, obrzeży i miejsc postojowych, a także regulację studzienek dla kratek ściekowych, przestawienie wpustów wraz z przykanalikami oraz regulację pionową studzienek dla włazów kanałowych. Ponadto w ramach inwestycji przebudowane zostaną miejsca postojowe, zatoka autobusowa oraz zjazdy do dróg osiedlowych krzyżujących się z ul. Tysiąclecia.

Inwestycje wspólnot zarządzanych przez ZBM-TBS

Odebrano prace remontowe w budynkach przy ul. Komisji Edukacji Narodowej 1D, Plac Pokoju 2AB i 2C, Gwarków Tarnogórskich 4CD, Strzelców Bytomskich 251, 265 i 267, Skwer na Stroszku 2ABC, Tetmajera 1DE, 11 listopada 6AB, Wojciechowskiego 3AB i 9ABCDE Realizowane są prace termomodernizacyjne w budynkach przy ul: Komisji Edukacji Narodowej 1A, 11 Listopada 10A i B - planowana termomodernizacja - Skwer Heleny Modrzejewskiej 1ABC i Strzelców Bytomskich 269 i 273. W sumie wykonano termomodernizacje 12 budynków wraz z izolacją fundamentów, trwają prace w 3 budynkach, a kolejne 3 są zaplanowane - łącznie 18 docieplonych i odnowionych budynków. Łączny koszt 9,5 mln zł, z czego 1,5 mln dofinansowania z BGK.

Remonty klatek schodowych, dachów w zasobach ZBM-TBS

Wykonano remonty klatek schodowych wraz z wymianą instalacji elektrycznej w budynkach przy ul. Skwer na Stroszku 2 ABC, Strzelców Bytomskich 265 i 267, Plac Pokoju 2AB i 2C, 11 Listopada 6AB, Szymały 200-202, Gwarków Tarnogórskich 4AB, Rydza Śmigłego 5BC oraz remonty podestu przed wejściem do klatki lub remont podestu i schodów w budynkach przy ul. Myśliwskiej 2AB, Rydza Śmigłego 13 B i 13C. Planowane są remonty klatek schodowych na ul. 11 Listopada 10A i 10B, Narutowicza 3B i Strzelców Bytomskich 269. Wyremontowano także dachy lub kominy w budynkach zasobu ZBM-TBS przy ul.: Komisji Edukacji Narodowej 3EF i 3D, Wojciechowskiego 9ABCDE, Skwer na Stroszku 4A, 4B, 4C, Tysiąclecia 14A, 14B, 14C, Plac Pokoju 3D, Myśliwska 2AB i Gwarków Tarnogórskich 2ABCD.

Inwestycje PEC w 2023 i 2024 roku

W tym roku wykonano zabudowę węzła cieplnego przy ul. Narutowicza 9 za kwotę 125 tys. zł Planowane jest w 2024 roku podłączenie do sieci ciepłowniczej budynku przy ul. Strzelców Bytomskich 205 za kwotę ponad 420 tys. zł oraz zabudowa instalacji fotowoltaicznej przy pl. Pokoju 4 za kwotę ponad 200 tys. zł.

Inwestycje realizowane w Stroszku i Dąbrowie Miejskiej przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. w 2023 roku

Inwestycje BPK w 2023 roku Uzbrojenie obszaru inwestycyjnego miasta Bytomia w rejonie ul. Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa - Obszar III (rejon pomiędzy ulicami Strzelców Bytomskich /Dąbrowa Miejska). W ramach inwestycji podzielonej na dwa etapy wybudowano blisko 4,0 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych. Koszt inwestycji dla etapu I - 3 831 049,52 zł brutto oraz dla etapu II - 3 994 077,98 zł brutto. Uzbrojenie obszaru inwestycyjnego miasta Bytomia w rejonie ul. Strzelców Bytomskich, Leśna, Topolowa - Obszar IV (rejon od hotelu The Piano w kierunku Obszaru nr III - rejon ronda autostrady). W ramach inwestycji wybudowano prawie 455,0 mb kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych. Koszt inwestycji to 2 136 108,11 zł brutto.

Przebudowa Piekarskiej i Sądowej

Mieszkańcy pytali również o przebudowę Piekarskiej i Sądowej. W ramach inwestycji, która kosztowała 58,7 mln zł (w tym dofinansowanie z UE), wykonawca przebudował torowiska, perony tramwajowe, jezdnie, chodniki, zamontował oświetlenie oraz sieć wodociągową. Kursowanie tramwaju linii 38 zostało przywrócone 28 października. Trwają odbiory prac drogowych na ulicy Piekarskiej i Sądowej. Docelowa zmiana organizacji ruchu zostanie w wprowadzona w połowie listopada. Przebudowa linii tramwajowej z centrum na Stroszek Inwestycja obejmuje przebudowę dwutorowej linii tramwajowej, układ zasilania wraz ze słupami i siecią trakcyjną. Budowane są nowe perony tramwajowe. Inwestycja powinna zakończyć się na początku 2024 roku. Koszt inwestycji to 88,5 mln zł, w tym dofinansowanie z UE.

Przebudowa ul. Piłsudskiego i hali peronowej Dworca PKP

W ramach przebudowy ul. Piłsudskiego trwa tworzenie projektu przebudowy drogi, chodników oraz kanalizacji deszczowej w ul. Piłsudskiego, Matejki, Krakowskiej oraz budowa zbiornika retencyjnego pod pl. Sobieskiego. Inwestycja pozwoli uporać się z problemem zalewania ul. Piłsudskiego w czasie nawalnych deszczów. Roboty budowlane powinny rozpocząć się w przyszłym roku. Jeszcze w tym roku przeprowadzony będzie remont chodników i jezdni na odcinku od ul. Piekarskiej do ul. Chrobrego. Koszt inwestycji to 45 mln zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład. Podczas spotkania prezydent przedstawił informacje dotyczące przebudowy ul. Dworcowej. W ramach przebudowy hali peronowej dworca PKP przywrócone zostaną historyczne szklenia hali. Na peronach pojawią się nowe wiaty, ławki, stojaki na rowery, a także tablice informacyjne. Hala zostanie dostosowana do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Oprócz tego przebudowana zostanie linia kolejowa nr 131 w tym przesunięty zostanie w rejon CH M1 przystanek kolejowy Bytom - Stroszek. Inwestycja powinna zakończyć się w 2025 roku.

Rewitalizacja Śródmieścia i Rozbarku

Trwa rewitalizacja kamienic w kwartale Piłsudskiego i Kwietniewskiego, która obejmuje kompleksową renowację 7 kamienic - w tym remont elewacji, dachów, klatek schodowych, stolarki okiennej i drzwiowej oraz 70 mieszkań, które zasilają bytomski zasób komunalny. Koszt 20 mln zł, w tym dofinansowanie z UE. Prowadzona jest również termodernizacja oraz zmiana systemów ogrzewania 21 nieruchomości - obejmuje termomodernizację budynków i remonty lokali zlokalizowanych w Śródmieściu Bytomia przy ul. Katowickiej, Korfantego, Józefczaka, Matejki, Staromiejskiej, Żeromskiego, Witczaka, Kochanowskiego, Miętkiewicza. Koszt 22 mln zł, w tym dofinansowanie z UE. W ramach rewitalizacji powstają także nowe lokale socjalne, powstało Centrum Usług Społecznych oraz 72 lokale socjalne, wspomagane i chronione w Bytomiu (Śródmieście i Rozbark), m.in. przy ul. Piłsudskiego, Siemianowickiej, Witczaka, Żeromskiego, Kochanowskiego - wartość projektu 16 mln zł, dofinansowanie z UE.

Centra przesiadkowe

Miasto przygotowuje budowę trzech centrów przesiadkowych w mieście - jedno z nich powstanie w Stroszku w rejonie budowanego przystanku kolejowego Bytom Stroszek przy ul. Strzelców Bytomskich. Gmina stara się o pozyskanie 100 mln zł dofinansowania ze środków Unii Europejskiej. Bytomski projekt „Mobilna Metropolia - budowa Centrów Przesiadkowych na terenie gminy Bytom” został dopuszczony przez Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej do ubiegania się o dofinansowanie. To pierwszy etap na drodze do pozyskania unijnych środków.

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami Śródmieścia wzięli udział również zastępcy prezydenta Michał Bieda i Adam Fras, przewodniczy Rady Miejskiej Michał Staniszewski, radni Rady Miejskiej: Maria Żyła, Marek Wilk, Michał Misiaszek a także przedstawiciele MZDiM, Bytomskich Mieszkań, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Komunalnego, Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Następne spotkanie odbędzie się 27 listopada o 16.30 w Szombierkach, w Zespole Szkół Technicznych przy ul. Frycza-Modrzewskiego 5.

Harmonogram najbliższych spotkań z mieszkańcami Bytomia

  • 27 listopada, godz. 16.30 - Szombierki, ZST, Frycza-Modrzewskiego 5
  • 11 grudnia, godz. 16.30 - Miechowice, SP 54, Reptowska 86

O kolejnych spotkaniach UM Bytom będzie informować za pośrednictwem strony www.bytom.pl oraz mediów społecznościowych.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również