Wiadomości z Bytomia

Prezydent Bytomia spotkał się z mieszkańcami Łagiewnik

  • Dodano: 2024-01-10 10:15

Przebudowa ulicy Cyryla i Metodego oraz basenu w Szkole Podstawowej nr 28 i kwestie odśnieżania dróg i chodników były głównymi tematami jakie w poniedziałek, 8 stycznia poruszyli mieszkańcy Łagiewnik podczas spotkania z prezydentem Bytomia Mariuszem Wołoszem. W dyskusji wzięli udział również zastępca prezydenta Adam Fras, przewodniczący Rady Miejskiej Michał Staniszewski oraz radni Rady Joanna Stępień, Piotr Bula, Krzysztof Gawenda. Następne spotkanie odbędzie się 22 stycznia w Bobrku w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Rataja 3.

Podczas spotkania w Szkole Podstawowej nr 28 w Łagiewnikach mieszkańcy pytali m.in. o przebudowę ulicy Cyryla i Metodego oraz przebudowę basenu w Szkole Podstawowej nr 28. W kwestii basenu przeprowadziliśmy ekspertyzę, z której wynika, że konstrukcja niecki basenowej jest w średnim stanie technicznym, instalacje sanitarne i technologiczne są w złym stanie technicznym. Remont budynku jest jednak technicznie możliwy. Przywrócenie basenu do użytkowania konieczne będzie wykonanie kapitalnego remontu wraz z kompleksową modernizacją części basenowej. Przebudowy wymagać będzie zaplecze basenu - sanitariaty, natryski, szatnie, komunikacja. Dlatego zlecimy stworzenie projektu budowlanego niezbędnego do wnioskowania o dofinansowanie do realizacji tej inwestycji.

Przebudowa ulic Cyryla i Metodego to inwestycja, której realizacja rozpocznie się po przeprowadzeniu postępowania na wyłonienie wykonawcy przebudowy - przetarg planujemy na I połowę 2024 r. W ramach prac przebudowana zostanie nawierzchnia jezdni, chodników i zjazdów, wybudowana i przebudowana kanalizacja sanitarna, deszczowa, a także oświetlenie, sieci elektroenergetyczne oraz teletechniczne. Inwestycja wraz z zagospodarowaniem terenu zielonego zostanie przeprowadzona na całej długości ulicy. Jest gotowy projekt budowlany, który był konsultowany z mieszkańcami Łagiewnik. Miejski Zarząd Dróg i Mostów ma zabezpieczone finansowanie inwestycji wraz z dofinansowaniem.

Mieszkańcy Łagiewnik przekazali swoje uwagi dotyczące m.in. kwestii doświetlenia Parku Amendy i ulicy Szyby Rycerskie, chodników przy ul. Armii Krajowej oraz dalszego remontu tej ulicy, jak również drzew, które zagrażają bezpieczeństwu i powinny zostać wycięte. Szeroko omówili też kwestie związane ze stanem technicznym niektórych gminnych kamienic w dzielnicy. Podczas spotkania z prezydentem mieszkańcy dzielnicy apelowali o przebudowę ul. Lelewela, budowę chodnika przy ul. Spacerowej, przebudowę ronda przy ul. Armii Krajowej, częstsze odśnieżanie dróg i chodników, naprawę alejek w Parku Amendy.

Rewitalizacja Kolonii Zgorzelec

Podczas poniedziałkowego spotkania prezydent Mariusz Wołosz mówił o inwestycjach realizowanych w Łagiewnikach. Trwa rewitalizacja Kolonii Zgorzelec, a dokładnie 24 budynków zabytkowego osiedla robotniczego. 14 gminnych pustostanów przechodzi całkowitą metamorfozę - wymianę stropów, dachów, kominów, rektyfikację. Prace w części budynków są już ukończone, a efekty prac można zobaczyć m.in. w budynkach pod nr 10, 11, 12, 13, 14, 27, 28. Na ukończeniu są też prace w budynkach nr: 7, 24, 25, 35. Zakończyły się też prace przy zagospodarowaniu terenów przy budynkach. Zakończyły się już prace w budynkach 10 wspólnot mieszkaniowych. W budynkach o numerach: 15, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 30, 36, odnowiliśmy elewacje frontowe, wykonaliśmy izolacje pionowe budynków, wymieniliśmy pokrycia dachowe, wyremontowaliśmy klatki schodowe, odnowiliśmy drzwi wejściowe. Całościowy koszt realizacji obu przedsięwzięć to prawie 38 mln zł, z czego dofinansowanie z UE to 34,6 mln zł.

Kolejne zrealizowane inwestycje w Łagiewnikach

Zakończył się remont półkilometrowego odcinka ul. Armii Krajowej od skrzyżowania z ul. Astrów do skrzyżowania z ul. Adamka. Inwestycja kosztowała 1,1 mln zł w tym dofinansowanie z RFRD. Przebudowany został plac zabaw przy ul. Palińskiego, gdzie zamontowane zostały nowe huśtawki, bujak, wielofunkcyjny zestaw zabawowy ze ścianką wspinaczkową, labirynt, ławki i kosz. Poza tym MZDiM wybudował dojście do żłobka przy ul. Świętochłowickiej.

Planowane inwestycje w Łagiewnikach

Oprócz przebudowy ul. Cyryla i Metodego oraz przebudowy basenu w Szkole Podstawowej nr 28, w Łagiewnikach planowana jest także inwestycja z #BO_Bytom. Bytom na Sportowo to projekt, który zakłada doposażenie istniejącego placu zabaw w Parku Łagiewnickim w m.in. wielofunkcyjny duży system zabawowy, dużą huśtawkę, nową ważkę i nowy bujak. Dodatkowo wykonana zostanie nawierzchnia bezpieczna w postaci nawierzchni gumowej z obrzeżami gumowymi w pozostałej części nawierzchnia trawiasta. Odnowione zostanie dojście do placu zabaw. Inwestycja zrealizowana zostanie w ramach Bytomskiego Budżetu Obywatelskiego.

Najważniejsze inwestycje w Bytomiu Prezydent

Mariusz Wołosz mówił także o najważniejszych inwestycjach w mieście, w tym przebudowie Piekarskiej i Sądowej, przebudowie linii tramwajowej z centrum na Stroszek, przebudowie ul. Piłsudskiego i hali peronowej Dworca PKP.

W spotkaniu prezydenta Bytomia Mariusza Wołosza z mieszkańcami Miechowic wzięli udział również zastępca prezydenta Adam Fras, przewodniczy Rady Miejskiej Michał Staniszewski, radni: Joanna Stępień, Piotr Bula, Krzysztof Gawenda, a także przedstawiciele MZDiM, Bytomskich Mieszkań, Straży Miejskiej, Policji, Wydziału Inżynierii Środowiska, Wydziału Komunalnego, Wydziału Realizacji Inwestycji i Remontów Urzędu Miejskiego w Bytomiu. Następne spotkanie odbędzie się 22 stycznia o godz. 16:30 w Szkole Podstawowej nr 16 przy ul. Rataja 3 w Bobrku.

Harmonogram najbliższych spotkań z mieszkańcami Bytomia

  • 22 stycznia, godz. 16:30 - Bobrek, SP 16, Rataja 3
Prezydent Bytomia spotkał się z mieszkańcami Łagiewnik

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również