Wiadomości z Bytomia

Odprawa roczna w bytomskiej komendzie

  • Dodano: 2023-02-03 07:15, aktualizacja: 2023-02-02 18:21

1 lutego w bytomskiej komendzie miała miejsce narada roczna podsumowująca rok 2022, w której uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn. Podczas uroczystej odprawy podsumowano pracę policjantów i pracowników garnizonu. Komendant miejski inspektor Andrzej Brzozowski wraz ze swoimi zastępcami przedstawił wyniki osiągnięte w roku 2022 i podkreślił, że miniony rok przyniósł oczekiwane efekty.

Wczoraj w Komendzie Miejskiej Policji w Bytomiu odbyła się odprawa podsumowująca rok 2022. W naradzie uczestniczył Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, kadra kierownicza bytomskiego garnizonu oraz zaproszeni goście Prezydent Miasta Bytomia Mariusz Wołosz, Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej Marek Wilk, Prokurator Rejonowy Marek Furdzik.

Komendant na początku spotkania przywitał wszystkich i przedstawił sprawozdanie dotyczące stanu bezpieczeństwa na terenie miasta w 2022 roku. Chcąc przybliżyć trud i zaangażowanie, jaki w codzienną pracę wkładają bytomscy stróże prawa, szef mundurowych omówił dzień z życia policjantów, którzy średnio w minionym roku w ciągu dwóch dni zatrzymali 3 sprawców przestępstw na gorącym uczynku, codziennie sprawdzali trzeźwość 293 kierowców, przeprowadzili 79 interwencji, legitymowali 123 osoby, ujawniali 27 wykroczeń szczególnie uciążliwych, nałożyli na sprawców wykroczeń 20 mandatów.

Komendant Brzozowski zwrócił uwagę, że zeszły rok był bardzo trudny, bo obarczony dodatkowymi zadaniami związanymi nie tylko z pandemią, ale również wydarzeniami na granicy z Białorusią oraz wojną na Ukrainie. W 2022 roku policjanci bytomskiego garnizonu podobnie jak inni funkcjonariusze strzegli bezpieczeństwa i nienaruszalności polskich granic z Białorusią i Ukrainą. Komendant podkreślił również, że w obliczu wojny na Ukrainie z pomocą dla uchodźców i walczącej ludności na Ukrainie pośpieszyli bytomscy policjanci. Mundurowi organizowali zbiórki najpotrzebniejszych rzeczy, również w swoim wolnym od służby czasie oferowali pomoc przy transporcie uciekających z Ukrainy rodzin, a trzy rodziny znalazły schronienie w domach bytomskich policjantów, którzy otoczyli je opieką.

Odprawa roczna w bytomskiej komendzie

Następnie omówione zostały wyniki poszczególnych pionów: kryminalnego, prewencji, ruchu drogowego oraz służb logistycznych. Efekty działań pionu kryminalnego omówił Pierwszy Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu podinspektor Michał Sokołowski. Natomiast zagadnienia dotyczące służby prewencji przedstawił Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Bytomiu młodszy inspektor Damian Radziejowski.

Podsumowując odprawę roczną w bytomskim garnizonie, głos zabrał komendant Brzozowski, który przypomniał o bardzo dobrej współpracy policji z prokuraturą, sądem, władzami samorządowymi, urzędami oraz wieloma innymi podmiotami, za co serdecznie podziękował. Swoje podziękowania skierował również do związków zawodowych oraz wszystkich policjantów i pracowników służby cywilnej, którzy wykazali zaangażowanie w służbie, sumiennie wykonywali swoje obowiązki, nieśli pomoc potrzebującym i podejmowali wszelkie działania, które przyczyniły się do tego, aby mieszkańcy Bytomia czuli się bezpiecznie. Na koniec komendant podkreślił, że miniony rok, chociaż bardzo trudny, przyniósł oczekiwane efekty.

Podczas odprawy rocznej głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Katowicach nadinspektor Roman Rabsztyn, który w swoim przemówieniu odniósł się do omawianych wyników pracy bytomskich policjantów, zwrócił też uwagę, na to, że miniony rok 2022 był trudnym czasem, ze względu na prowadzoną na Ukrainie wojnę.

Komendant Rabsztyn podziękował bytomskim policjantom oraz pracownikom służby cywilnej za ich niełatwą, pełną poświęcenia i zaangażowania służbę, swoje podziękowania skierował również do rodzin policjantek i policjantów, podkreślając, że to właśnie wyrozumiałość i wsparcie najbliższych jest niezbędne przy wykonywaniu codziennych obowiązków. W trakcie spotkania głos zabrali również zaproszeni goście, którzy podziękowali kierownictwu bytomskiego garnizonu za dotychczasową współpracę oraz zaangażowanie.

odprawa policja bytom

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również