Wiadomości z Bytomia

Nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Bytomiu

  • Dodano: 2020-12-01 06:30, aktualizacja: 2020-11-30 22:39

W grudniu gmina pokryje koszty wzrostu cen wody i odprowadzania ścieków w Bytomiu.

Mieszkańcy nie muszą obawiać się podwyżki przed nadchodzącymi świętami.

Nowa cena za dostarczenie wody i odbiór ścieków będzie obowiązywała od 1 stycznia 2021 roku.

Zgodnie z decyzją Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie, nowe stawki zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie gminy Bytom powinny zacząć obowiązywać od 2 grudnia. W związku z krótkim terminem od otrzymania decyzji do wprowadzenia przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o. nowych stawek, w grudniu koszty podwyżki cen wody i odprowadzania ścieków zostaną pokryte z budżetu gminy.

Projekt nowej taryfy został przyjęty przez organ zatwierdzający – Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gliwicach Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Nowa taryfa została opracowana w oparciu o obowiązujące przepisy ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. Wpływ na jej kształt mają m.in. wzrost kosztów zakupu wody przez Bytomskie Przedsiębiorstwo Komunalne od Górnośląskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów S.A., konieczne nakłady na remonty, budowę nowych sieci oraz modernizację oczyszczalni ścieków.

W związku ze wzrostem wydatków związanych z zaopatrywaniem mieszkańców w wodę i odprowadzaniem ścieków, konieczne było wprowadzenie nowej taryfy.

W pierwszym roku jej obowiązywania ceny wzrosną o 4,6%

W pierwszym roku obowiązywania nowej taryfy stawka opłat za 1 m3. wody wyniesie 6,03 zł brutto, zaś za odprowadzanie ścieków – 9,16 zł brutto. W drugim roku obowiązywania taryfy stawka będzie wynosiła 6,19 zł za 1 m3. wody i 9,41 zł za 1 m3. odprowadzanych ścieków, natomiast w trzecim roku odpowiednio – 6,33 zł i 9,62 zł.

Data wprowadzenia nowych taryf nie jest zależna od Bytomskiego Przedsiębiorstwo Komunalnego, ani od władz miasta, a jest ściśle związana z datą wydania decyzji administracyjnej przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

Nowa taryfa zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków była przedmiotem spotkania władz miasta z prezesami spółdzielni mieszkaniowych, które odbyło się 27 listopada.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.

Czytaj również