Wiadomości z Bytomia

Miliony dla Rozbarku

  • Dodano: 2018-10-11 09:30

Za kwotę około 12 mln zł powstają w Rozbarku przyjemne, bezpieczne przestrzenie dla mieszkańców. Widać już pierwsze efekty prac. Inwestycję, którą w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji realizuje Miejski Zarząd Zieleni i Gospodarki Komunalnej, podzielono na trzy etapy: budowę promenady wraz z oświetleniem, prace związane z wyburzeniami budynków zagrażających bezpieczeństwu mieszkańców oraz zagospodarowaniem terenów.

Fragmenty promenady możemy już zobaczyć przy ul. Musialika 18, czy Alojzjanów 16. Rozpoczęły się też pierwsze roboty rozbiórkowe starych budynków. Jesteśmy również w trakcie rozstrzygania przetargów i podpisywania umów z wykonawcami, którzy zajmą się zagospodarowaniem rewitalizowanych terenów – mówi Ewa Nazarewicz, dyrektor MZZiGK.

Przypomnijmy, że powstający w Rozbarku ponad dwukilometrowy trakt od ul. Pszczyńskiej na trasie linii dawnej kolei wąskotorowej połączony ulicami: Kochanowskiego, św. Kingi, Jaronia, Musialika i Alojzjanów,  jest odpowiedzią na pomysłowość mieszkańców i ich czynny udział w warsztatach przy tworzeniu założeń do Gminnego Programu Rewitalizacji.

Mieszkańcy zwracali uwagę na potrzebę oświetlenia nowej  promenady, dlatego równolegle z jej budową montowane są latarnie oraz instalacja niezbędna do założenia tam w przyszłości monitoringu – mówi Ewa Nazarewicz. Warto wspomnieć, że już wkrótce  wzdłuż promenady pojawią się nowe ławki, kosze na śmieci, a także pamiątkowe tablice, z których dowiemy się co nieco o historii tej części miasta.

W ramach projektu wyburzane są m.in. ruiny budynku warsztatu przy ul. Siennej/Pszczyńskiej. Gdy gruzowisko zostanie uprzątnięte, powstanie tam plac zabaw. Likwidowane są też zabudowania gospodarcze przy ul. Musialika 1 i 3, gdzie powstaną ogródki warzywno-ziołowo-kwiatowe wraz z małym placem zabaw. Do wyburzenia przeznaczono też zabudowania gospodarcze przy ul. Musialika 18, a do końca października rozebrany zostanie budynek przy ul. Alojzjanów 28.

W ich miejscu, ku radości najmłodszych, powstanie tematyczny zręcznościowy plac zabaw. Zmiana oblicza czeka też pl. Świętej Barbary, będący niejako rozbarskim Rynkiem. Jego przebudowa i nowe zagospodarowanie będzie polegało na urządzeniu tam placu zabaw, fontanny oraz plenerowej sceny. Nie zabraknie też tak prostych, a jednak ważnych dla miejskiej przestrzeni elementów małej architektury, jak ławki, kosze itp.

Zagospodarowane zostaną również tereny przy ul. Kochanowskiego/Reymonta/Królowej Jadwigi, przy skwerze „Szynol”, pomiędzy ul. Alojzjanów i parkingiem przy ul. Staffa. Jak zaznaczają realizatorzy przedsięwzięcia, przy tego typu inwestycjach nie chodzi jedynie o remonty obiektów, ale przede wszystkim o zaangażowanie w proces odnowy mieszkańców dzielnicy, uświadomienie im, że to właśnie dzięki ich zaangażowaniu będą się mogli cieszyć z ładniejszego oblicza swojej dzielnicy.

„Stworzenie przyjemnych i bezpiecznych przestrzeni dla mieszkańców Rozbarku” dofinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego Europejskich Funduszy Rozwoju Regionalnego oraz budżetu państwa.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.