Wiadomości z Bytomia

Miasto Bytom otrzyma wsparcie ekspertów z Unii Europejskiej

  • Dodano: 2020-07-15 10:30

Sytuacja naszego miasta po raz kolejny została dostrzeżona przez Unię Europejską. Tym razem w ramach konkursu Wyzwanie Inteligentnych Miast (ICC) Bytom otrzyma wsparcie ekspertów z miast Unii Europejskiej, którzy pomogą nam w opracowaniu projektów w obszarach, w jakich nasze miasto musi się rozwijać w przyszłości – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia. Ma to szczególne znaczenie dla przygotowań do Sprawiedliwej Transformacji w kolejnej perspektywie Unii Europejskiej – dodaje wiceprezydent Bieda.

Celem programu Intelligent Cities Challenge (Wyzwania Inteligentnych Miast) jest wsparcie miast w przechodzeniu na gospodarkę opartą o nowoczesne technologie ekologiczne, energetyczne (głównie Odnawialne Źródło Energii) oraz cyfrowe, dzięki czemu uczestnicy projektu mają szansę stać się atrakcyjnymi miastami dla biznesu oraz inwestycji środowiskowych. Razem z naszym miastem udział w konkursie biorą jeszcze cztery inne polskie miasta: Białystok, Gdańsk, Gliwice oraz Poznań.

W ramach konkursu ogłoszonego przez Komisję Europejską wpłynęło 130 wniosków ze 191 miast z 20 krajów Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii. Po analizie wybrano 88 miasta, które przez dwa lata będą brały udział w konkursie – mówi Michał Bieda, zastępca prezydenta Bytomia.

Wśród wybranych miast znalazło się pięć z naszego kraju, w tym również Bytom – dodaje wiceprezydent Michał Bieda.

Intelligent Cities Challenge umożliwia nie tylko skorzystanie z pomocy ekspertów w tych obszarach, w których nasze miasto chce się w przyszłości rozwijać, ale również nawiązanie współpracy między państwami, uczestnictwo w szkoleniach, a także korzystanie z wprowadzonych już rozwiązań w innych krajach i wdrażanie ich w naszym mieście. Tutaj istotną rolę odegrają te miasta, które brały udział w poprzedniej edycji konkursu i zdobyły doświadczenie, które mogą wykorzystać nowi uczestnicy projektu. Pomoc tzw. miast-mentorów będzie z pewnością kluczowa dla planowania zmian, jakie chcą wdrożyć u siebie nowi członkowie ICC.

Warto podkreślić, że Bytom na 16 wskazanych w liście celów ICC wskazał cztery:

  1. Przekształcenie przemysłu na ekologiczną produkcję i czystą produkcję;
  2. Zwiększenie skali rozwiązań w zakresie energii odnawialnej i efektywności energetycznej;
  3. Innowacyjną edukację i szkolenie w celu podnoszenia kwalifikacji i przekwalifikowania;
  4. Przekształcenie i „zielone” budownictwo, w tym budownictwo mieszkaniowe i zarządzanie miastem.

To cztery najważniejsze cele, jakie wskazaliśmy w ramach konkursu. Dodatkowo zgłosiliśmy również trzy inne, jak: odporność na zmiany klimatu i zarządzanie katastrofami, eGovernement i digitalizację usług publicznych oraz wspieranie rozwoju start-upów, MŚP i ekonomię społeczną – mówi Stanisław Korman, naczelnik Wydziału Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora Urzędu Miejskiego w Bytomiu.

Udział w Intelligent Cities Challenge to szansa na zmianę profilu gospodarczego miasta, korzystającego z odnawialnych źródeł energii oraz stawiającego na najnowocześniejsze technologie, co ma sprzyjać zwiększeniu jego potencjału i atrakcyjności dla inwestorów – podkreśla Stanisław Korman.

Warto dodać, że nasze miasto chce wykorzystać potencjał terenów poprzemysłowych, zwłaszcza po zlikwidowanych kopalniach i hutach, a także położenie Bytomia na głównych szlakach komunikacyjnych łączących północ z południem i zachód ze wschodem kraju. Temu ma służyć nie tylko udział w konkursie w ramach ICC, ale także współpraca z wieloma ośrodkami naukowymi w Polsce w zakresie energii odnawialnej, rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zagospodarowaniu terenów zalewiskowych oraz poprawy środowiska w mieście.

Zobacz także

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.