Wiadomości z Bytomia

Dotacje z OSI także na prywatne obiekty. Przyjdź na spotkanie

  • Dodano: 2019-06-06 07:30, aktualizacja: 2019-06-06 07:44

Kto może ubiegać się o dofinansowanie unijne na remont budynków z Obszaru Strategicznej Interwencji? Dzisiaj (6 czerwca) dowiedzą się tego właściciele budynków oraz zarządcy wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych z obszaru rewitalizacji.

O 12.30. w Sali Sesyjnej Urzędy Miejskiego (ul. Parkowa 2) rozpocznie się spotkanie, podczas którego pracownicy Wydziału Strategii, Funduszu Europejskich i Obsługi Inwestora, podpowiedzą, jak wypełniać karty przedsięwzięć rewitalizacyjnych.

Przypomnijmy, nabór uzupełniających przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji trwa do 30 czerwca. Przeprowadzona przez eksperta analiza dokumentu wykazała, że aby przywrócić witalność miastu, należy więcej uwagi i środków skierować na Śródmieście, które ma przyciągać inwestorów i stać się przestrzenią integracji mieszkańców.

Dlatego na to spotkanie zapraszamy przede wszystkim zarządców budynków z centrum miasta - mówi Tomasz Janik, kierownik Referatu Rewitalizacji UM

Co ważne, do tej pory środki z OSI były kierowane na obiekty będące własnością gminy. Tym razem będą mogły ubiegać się o nie podmioty niezależne od miasta. Trzeba jednak mieć na uwadze, że wpisanie przedsięwzięcia do GPR-u nie jest równoznaczne z uzyskaniem dotacji.

Przedsięwzięcia rewitalizacyjne są to działania o charakterze:

  • społecznym, które przeciwdziałają negatywnym zjawiskom, w szczególności dotyczącym bezrobocia, ubóstwa, przestępczości, niskiego poziomu edukacji;
  • gospodarczym mające na celu poprawę lokalnej gospodarki;
  • środowiskowym, które m.in. przyczynią się do zmniejszenia hałasu, zanieczyszczenia powietrza, rewaloryzacji terenów zielonych;
  • przestrzenno-funkcjonalnym oraz technicznym, które w szczególności poprawią niewystarczające wyposażenie w infrastrukturę techniczną i społeczną, poprawią dostęp do podstawowych usług publicznych i przestrzeni publicznych.

Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego powinna zawierać: tytuł projektu, lokalizację, wnioskodawcę, partnerów (jeśli są), proponowane źródła finansowania i charakterystykę. Należy też wskazać, z jakimi projektami proponowane przedsięwzięcie jest komplementarne.

Dokładna instrukcja wraz z kartą przedsięwzięcia rewitalizacyjnego znajduje się poniżej.Formularze przedsięwzięcia rewitalizacyjnego należy wypełnić czytelnie, a następnie przesłać je drogą elektroniczną na adres: af@um.bytom.pl, lub złożyć osobiście w Wydziale Strategii, Funduszy Europejskich i Obsługi Inwestora UM przy ul. Parkowej 2 41-902 Bytom, pok. 227, w poniedziałki od 7.30 do 17.30, od wtorku do piątku od 7.30 do 15.00.

Ogłoszenie Prezydenta Bytomia 
Obwieszczenie Prezydenta Bytomia 
Instrukcja przedsięwzięcia rewitalizacyjnego 
Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego (edit) 
Karta przedsięwzięcia rewitalizacyjnego

Zobacz także

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.