miejski osrodek pomocy rodzinie

 • MOPR pozyskał w darze 24 łóżka hotelowe

  • Dodano 2022-01-21
   

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu otrzymał w darze 24 łóżka hotelowe, które zostały przekazane przez Hotel Qubus w Kielcach.

 • Nowe komputery dla dzieci i młodzieży z pieczy zastępczej

  • Dodano 2020-08-12
   

  291 komputerów, 23 rzutniki oraz 69 urządzeń wielofunkcyjnych trafi do podopiecznych bytomskich placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodzinnych domów dziecka oraz do dzieci i młodzieży z rodzin zastępcz

 • Informacja dla kandydatów na rodziców zastępczych

  • Dodano 2016-09-26
   

  Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie poszukuje kandydatów na rodziców zastępczych oraz prowadzących rodzinne domy dziecka na terenie naszego miasta.

 • Studia z Aktywnym Samorządem

  • Dodano 2016-09-19
   

  Do 10 października będą przyjmowane wnioski o pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia, z której mogą skorzystać niepełnosprawni w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

 • Więcej miejsc w programie prac społecznie - użytecznych

  • Dodano 2016-06-15
   

  Więcej chętnych niż miejsc pracy – z taką sytuacją mierzył się Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie realizujący w Bytomiu Program Prac Społecznie Użytecznych.

 • Program 500+ w Bytomiu bez opóźnień

  • Dodano 2016-05-30
   

  Ponad 7 mln zł wypłacił Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie uprawnionym do świadczenia wychowawczego w ramach rządowego Programu Rodzina 500+.

 • Aktywny Samorząd a superproteza z Bytomia

  • Dodano 2016-05-20
   

  Blisko 670 tys. zł wyniosła kwota dofinansowania w ramach programu, jaką Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu wypłacił osobom niepełnosprawnym z PFRON w 2014 i 2015 r.

 • Nabór kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów

  • Dodano 2016-03-23
   

  Do 4 kwietnia Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu przyjmuje zgłoszenia kandydatów na opiekunów prawnych i kuratorów ustanawianych przez sąd dla osób ubezwłasnowolnionych.

 • By-PAS za 8 mln

  • Dodano 2016-03-11
   

  Ponad 8 mln zł pochłonie realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie unijny projekt By-PAS czyli Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej.

 • Aktywny samorząd na rzecz niepełnosprawnych

  • Dodano 2016-03-07
   

  Dofinansowanie na likwidację barier transportowych, czy pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia, mogą uzyskać niepełnosprawni w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Bytomiu.

123następna »