Wiadomości z Bytomia

Starzy frankowicze zyskują szansę na wznowienie swoich spraw

  • Dodano: 2021-04-07 09:30, aktualizacja: 2021-04-08 18:20

Dzięki październikowemu wyrokowi TSUE, wielu frankowiczów zyskało potężne narzędzie do walki o unieważnienie swoich kredytów. Sprawa Państwa Dziubaków stała się przełomem, który sprawił, że polskie sądy przychylniej patrzą na żądania kredytobiorców. Niestety wiele osób, których sprawy zakończyły się przed wydaniem wspomnianego orzeczenia nie miało tej możliwości i zwyczajnie przegrało – teraz pojawia się dla nich nadzieja na wznowienie sprawy. Więcej informacji na ten temat w artykule pomoc frankowiczom.

Wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania

Prawomocny wyrok w sprawie cywilnej w zasadzie definitywnie kończy dany spór. W praktyce nie wolno wytaczać ponownie postępowań, które zostały już skutecznie osądzone. Od tej zasady istnieją jednak pewne wyjątki.

Zgodnie z treścią art. 401 oraz 4011 Kodeksu postępowania cywilnego, można żądać wznowienia postępowania z powodu nieważności:

  • jeżeli w składzie sądu uczestniczyła osoba nieuprawniona albo jeżeli orzekał sędzia wyłączony z mocy ustawy, a strona przed uprawomocnieniem się wyroku nie mogła domagać się wyłączenia,

  • jeżeli strona nie miała zdolności sądowej lub procesowej albo nie była należycie reprezentowana bądź jeżeli wskutek naruszenia przepisów prawa była pozbawiona możności działania; nie można jednak żądać wznowienia, jeżeli przed uprawomocnieniem się wyroku niemożność działania ustała lub brak reprezentacji był podniesiony w drodze zarzutu albo strona potwierdziła dokonane czynności procesowe,

  • w wypadku, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie.

Jak wynikałoby z powyższego, w przypadku spraw polskich frankowiczów wznowienie prawomocnych postępowań sądowych, które zakończyły się przed 3 października 2019 r. (jest to data wydania wyroku TSUE ws. Państwa Dziubaków) jest całkiem możliwe.

Wnioski o wznowienie postępowania w sprawach frankowych

Wspomniany wyrok TSUE spowodował, że od października 2019 r. polskie sądy odnotowywały znaczy wzrost liczby wniosków o wznowienie prawomocnie zakończonych postępowań sądowych dotyczących unieważnienia całości lub części umowy kredytowej zaciągniętej we frankach szwajcarskich.

Sądy z reguły odrzucały takie pisma adwokatów argumentując to tym, że polskie prawo nie przewiduje możliwości wznowienia postępowania cywilnego wskutek wydania znaczącego wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Krakowskie, wrocławskie oraz łódzkie sądy nie przychylały się do próśb frankowiczów, którzy przegrali własne sprawy i nadal wiążą ich umowy niezgodne z prawem.

Zupełnie inaczej postąpił sąd z Katowic – w dwóch sprawach dotyczących wznowienia sprawy frankowej, uznał złożone pismo i aktualnie zajmuje się skargą. Istnieje więc spora szansa na to, że tutaj dojdzie do ponownego rozpatrzenia żądań kredytobiorców, tym razem jednak przy uwzględnieniu wyroku TSUE.

Warto przy tym dodać, że na czas nowego postępowania sąd zgodził się na wstrzymanie egzekucji komorniczej, która została skierowana wobec frankowiczów w związku z ich ówczesną przegraną.

Zakończone sprawy frankowiczów – można je wznowić czy nie?

Katowicki sąd pokazuje, że wznowienie prawomocnie zakończonego postępowania cywilnego na skutek wydania znaczącego wyroku TSUE jest możliwe i prawnie dopuszczalne. Wnioskodawca musi jednak uprawdopodobnić w swoim piśmie, że w wyniku zastosowania przez sąd błędnej wykładni dyrektywy w sprawie nieuczciwych warunków w umowach konsumenckich, kredytobiorca został pozbawiony możności działania. 

Podstawą do żądania wznowienia zakończonej sprawy frankowej jest więc nie art. 4011 KPC, lecz regulacja zawarta w treści art. 401 KPC.

Praktyka orzecznicza w omawianym zakresie jest bardzo różna – doskonale pokazuje to przykład sądów w Krakowie, Wrocławiu, Łodzi oraz Katowic. W obecnej chwili frankowicze decydując się na wznowienie postępowania, mogą powołać się na stanowisko Sądu Okręgowego w Katowicach, który dopuszcza ponowne rozpatrzenie spraw ws. unieważnienia kredytu frankowego.

Pamiętajmy jednak, że zgodnie z treścią art. 407 §1 KPC, strona ma  tylko 3 miesiące na wniesienie skargi o wznowienie postępowania. Termin ten liczy się od dnia, w którym uprawniony do złożenia stosownego pisma dowiedział się o podstawie wznowienia (zazwyczaj jest to data publikacji).

Patron merytoryczny artykułu:

Kancelaria Prawna TMH - Adwokat Rzeszów
ul. Dominikańska 1a,
35-077 Rzeszów
+48173070766

https://ktmh.pl/

Polecamy również:

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.