Wiadomości z Bytomia

Robocza kopia GPR-u przedmiotem medialnego zamieszania

  • Dodano: 2016-09-27 07:45, aktualizacja: 2016-09-26 14:41

Eksperci ds. rewitalizacji zaskoczeni pismem marszałka Wojciecha Saługi do Damiana Bartyli, prezydenta Bytomia. Swoje stanowisko wyraziła podczas wczorajszej (26 września) sesji Rady Miejskiej dr Aleksandra Jadach-Sepioło, specjalistka ekonomii rozwoju miast i polityki miejskiej.

Przypomnijmy, marszałek zarzuca władzom opieszałość w pracach nad Gminnym Programem Rewitalizacji, a także brak pogłębionej analizy obszarów rewitalizacji. Nie ma drugiej tak szczegółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, jak ta w Bytomiu, a chcę podkreślić, że konsultowałem wiele takich dokumentów w kraju – twierdzi dr Krzysztof Wrana, specjalista w zakresie zarządzania strategicznego, rozwoju lokalnego i regionalnego, rozwoju nowej gospodarki. Pracownik Katedry Badań Strategicznych i Regionalnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, autor, współautor i konsultant licznych dokumentów strategicznych regionalnych i lokalnych.

Zdziwienia nie kryje też dr Aleksandra Jadach-Sepioło: Opracowanie GPR jest jednym z modułów przewidzianych w pilotażu rewitalizacji, zatem rozwiązania zaproponowane w bytomskim GPR mają mieć modelowy charakter – mówi. To efekt pracy specjalistów wielu instytucji: Instytutu Rozwoju Miast Polskich, Uniwersytetu Jagiellońskiego czy Ministerstwa Rozwoju.

Do analizy obszaru rewitalizacji Bytom przygotowywał się bardzo długo, zresztą, ma ku temu jedyne w kraju narzędzie – węzeł infrastruktury informacji przestrzennej. Zakres informacji, jaki zawiera system jest bardzo szeroki: od geodezji i kartografii, przez m.in.: gospodarkę nieruchomościami, zarządzanie przestrzenne i budownictwo, transport, bezpieczeństwo, ochronę zdrowia, edukację po kulturę fizyczną, turystykę czy poziom bezrobocia. Dzięki temu narzędziu wiadomo, w jakich dzielnicach występuje największe bezrobocie albo, gdzie najwięcej ludzi korzysta z pomocy społecznej.

M.in. z tego narzędzia informatycznego korzystali wyłonienie przez Ministerstwo Rozwoju eksperci przy opracowywaniu szczegółowej, pogłębionej diagnozy obszaru rewitalizacji. Opierali się również na dokumentach m.in. takich jak Studium wykonalności dla Śródmieścia opracowane na zlecenie miasta przez Główny Instytut Górnictwa w 2013 roku, który bardzo szczegółowo definiuje poszczególne kwartały w śródmieściu, danych dostarczonych przez Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie i Powiatowy Urząd Pracy.

Trzeba jednak zaznaczyć, że jednym z kluczowych narzędzi w opracowaniu diagnozy dla obszaru rewitalizacji Bytomia były konsultacje z mieszkańcami, które odbywały się w przestrzeni w której żyją (od 18 maja do 30 czerwca 2016).

Andrzej Panek, wiceprezydent Bytomia, podkreślał dziś, ze zarzuty marszałka nie mają pokrycia w rzeczywistości. Zwłaszcza ten o pracach nad GPR-em uderza w dziesiątki pracowników urzędu, firm konsultacyjnych oraz organizacji pozarządowych, a także setki mieszkańców naszego miasta, którzy licznie uczestniczyli w konsultacjach społecznych, a do GPR-u nadesłali bardzo dużą liczbę pomysłów! Prace nad Gminnym Programem Rewitalizacji idą zgodnie z przyjętym harmonogramem – zapewniał i dodał, że wysłanie przez Urząd Marszałkowski notatki pasowej do dziennikarzy śląskich mediów budziło jego zdumienie. Od momentu, kiedy dowiedzieliśmy się o przyznaniu Bytomiowi dodatkowych pieniędzy w ramach Obszaru Strategicznej Interwencji, to jest od 2013 roku, wszystkie działania konsultujemy z Urzędem Marszałkowskim – mówi wiceprezydent Panek.

Warto zaznaczyć, że niedawno rząd przyjął dwa najważniejsze dokumenty w zakresie rewitalizacji: Krajową Politykę Miejską (październik, 2015) i Ustawę o rewitalizacji (październik 2015). Dopiero w sierpniu tego roku (2016) Ministerstwo Infrastruktury wydało kolejny ważny dokument: Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Projekt GPR, do którego dostęp ma Urząd Marszałkowski, jest wersją roboczą. Zanim poddamy go konsultacjom społecznym, chcemy mieć pewność, że będzie to dokument skonsultowany m.in. przez Urząd Marszałkowski, który decyduje o podziale unijnych pieniędzy – mówi wiceprezydent Andrzej Panek. Dodajmy, że dostęp do takiej samej roboczej wersji dokumentu ma też Ministerstwo Rozwoju. Ono także będzie go opiniowało. Już niebawem przeczytają go bytomianie i będą mogli wnosić do GPR-u swoje uwagi. Nie będę ukrywał, że z niecierpliwością czekam na te konsultacje, bo domyślam się, że mieszkańcy będą nimi tak samo zainteresowani, jak przedsięwzięciami rewitalizacyjnymi – dodaje Andrzej Panek.

Przypomnijmy, konsultacje społeczne i zgłaszanie przedsięwzięć rewitalizacyjnych do Gminnego Programu Rewitalizacji przedłużyło się o dwa tygodnie. Prosili o to sami mieszkańcy Bytomia, zgłaszając do programu ponad 200 propozycji. Mimo to, zmieściliśmy się w czasie, Gminny Program Rewitalizacji będzie uchwalany, tak, jak zakładaliśmy, najpóźniej w grudniu tego roku - zapewnia wiceprezydent Panek.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.