Bytom - portal miejski mojBytom.pl

Wiadomości z Bytomia

Pierwsze spotkanie Komitetu Rewitalizacji Bytomia

  • Dodano: 2017-11-22 15:15, aktualizacja: 2017-11-23 07:47

15 członków liczy powołany przez prezydenta Bytomia Komitet Rewitalizacji. Obowiązek powołania takiego komitetu nakłada na miasto przyjęta w październiku 2015 roku Ustawa o rewitalizacji. Członkowie komitetu będą opiniować zachodzące zmiany, związane z odnową miasta. 20 listopada, w trakcie pierwszego posiedzenia komitetu, przedstawiciele interesariuszy rewitalizacji odebrali akty powołania na członków Komitetu, przyjęli regulamin i omówili sprawy organizacyjne.

Komitet Rewitalizacji składa się z przedstawicieli sektorów: społecznego, gospodarczego i publicznego. Kandydatury członków dwóch pierwszych sektorów w trakcie naboru poparte były rekomendacjami oraz listami poparcia. Kandydatów do sektora publicznego wskazała Rada Miejska. Jak podaje redakcja Silesia Informacje pierwsza kadencja Komitetu rewitalizacyjnego będzie trwała 2 lata, kolejne - 3.

Sektor społeczny (7 członków) obejmuje m.in. przedstawicieli mieszkańców, organizacji pozarządowych, wspólnot mieszkaniowych, właścicieli budynków czy użytkowników wieczystych nieruchomości. Dotyczy to obszarów przeznaczonych do rewitalizacji. Reprezentaci: Zofia Czech, Krzysztof Grzelczak, Karolina Kalaga, Andrzej Panek, Grzegorz Pronobis, Marek Stalmach, Tomasz Stuła.

W skład sektora gospodarczego (3 członków) wchodzą przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą na terenach rewitalizowanych, właściciele terenów inwestycyjnych z tego terenu, a także przedstawiciele zakładów pracy zatrudniających pracowników z obszarów rewitalizacji. Są to: Tadeusz Gapiński, Mariusz Heler, Radosław Tumielewicz.

Sektor publiczny (5 członków) reprezentują przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Bytomiu, miejskich jednostek organizacyjnych i innych podmiotów realizujących na obszarze rewitalizacji uprawnienia Skarbu Państwa. Członkowie: Barbara Ender, Mariusz Fiszer, Bożena Mientus, Krystyna Ostrowska, Jacek Panas.

Członkowie Komitetu, spośród swojego grona, drogą jawnego głosowania Przewodniczącego Komitetu wybrali pana Tadeusza Gapińskiego, członka Bytomskiej Izby Przemysłowo-Handlowej, a także działającej do kwietnia 2017 przy prezydencie Bytomskiej Rady Biznesu, właściciela firmy Gabud, specjalisty w zakresie budownictwa ogólnego. Ukończył szkolenie „Rewitalizacja i Ochrona Obiektów Zabytkowych” organizowane przez Akademię Sztuk Pięknych w Krakowie.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.