Wiadomości z Bytomia

Nie biję. Nie poniżam. Chcę być dobrym rodzicem!

  • Dodano: 2016-09-21 07:45, aktualizacja: 2016-09-20 14:59

Bytom otrzymał dofinansowanie na realizację projektu „Drogowskaz dla rodzin” ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Jego częścią będzie kampania społeczna, która ma zwiększyć świadomość skutków, jakie niesie za sobą stosowanie przemocy wobec dzieci.

Rzecznik Praw Dziecka w jednym ze swych raportów zaleca działania, które będą zapobiegać przemocy. Według statystyk, około jedna czwarta Polaków uznaje bicie za właściwą metodę wychowawczą, a jedynie co trzeci Polak wie o prawnym zakazie bicia. Poziom społecznej akceptacji na stosowanie kar fizycznych w wychowaniu na przestrzeni lat spada, ale  powoli – mówi Marta Szmelcer, przewodnicząca Interdyscyplinarnego Zespołu ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.

Pracownicy socjalni, asystenci rodzin oraz kuratorzy sądowi zachęcą rodziców, opiekunów rodziców zastępczych do skorzystania z możliwości podniesienia kompetencji rodzicielskich w trakcie specjalnie dla nich przygotowanych warsztatów (będzie ich 5).

Ponadto w Biurze Promocji Bytomia w ramach spotkań z ekspertem będzie można skorzystać z porad dotyczących wychowania (zaplanowano 6 takich spotkań). Bezradność, niewydolność opiekuńczo-wychowawcza, uzależnienia często współtowarzyszą  przemocy domowej – mówi Marta Szmelcer. Agresja bywa dla dorosłych niejednokrotnie jedynym sposobem odreagowania i zamanifestowania swojego „autorytetu”. Dzieci wychowywane w rodzinach, gdzie występuję przemoc, mają „podcięte skrzydła”, niskie poczucie wartości, a kiedy dorosną, mogą przenieść wzorce zachowań na grunty własnych rodzin.

Marta Szmelcer podkreśla, że nie chodzi o to, by wychowywać dzieci bezstresowo, ale stawiać granice dające im poczucie bezpieczeństwa w oparciu o system pochwał i kar, a raczej uświadamiania im konsekwencji niewłaściwego zachowania. Chcemy pokazać, że przemoc uczy zachowań przemocowych i tym samym sprzyja bezradności rodziców w procesie wychowywania. Bicie dziecka jest porażką wychowawczą dorosłego, przegraną rodzica z własną frustracją i jednocześnie świadectwem braku jego kompetencji wychowawczych. W polskim prawie istnieje zapis zakazujący stosowania kar cielesnych.– zaznacza. Jedyną właściwą drogą do wychowania i dobrych relacji w rodzinach jest rozmowa, zadbanie o potrzeby dziecka oraz okazywanie szacunku dziecku i zrozumienie. Bardzo często mamy też do czynienia z przemocą psychiczną wobec dzieci. Dorośli niejednokrotnie wciągają dzieci we własne rozgrywki, wpędzają w poczucie winy, obarczają obowiązkami dorosłych. Dlatego, też podczas kampanii chcemy promować pozytywne rodzicielstwo, gdzie rodzic potrafi radzić sobie z dzieckiem w sposób bezprzemocowy, ucząc odpowiedzialności i poszanowania praw każdego człowieka.

W mieście pojawią się plakaty, ulotki z informacjami jak reagować na przemoc i gdzie szukać pomocy. Materiały informacyjne będą kolportowane w miejskich instytucjach, szpitalach, przychodniach oraz sklepach, organizacjach pozarządowych.

Warto dodać, ze bytomski projekt „Drogowskaz dla rodzin” dotyczący przeciwdziałania przemocy był jednym z nielicznych w Polsce, który w ocenie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej otrzymał największą liczbę punktów.

Przy jego realizacji pracować będą przedstawiciele: Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, Urzędu Miejskiego w Bytomiu, Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, Towarzystwa Rozwijania Aktywności Dzieci „Szansa”, Centrum Interwencji Kryzysowej i Przeciwdziałania Uzależnieniom, Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej "ARKA-MED" Sp. z o. o. w Bytomiu, Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Bytomiu, Komendy Miejskiej Policji oraz Szpitalem Specjalistycznym nr 2 w Bytomiu.

Dodaj komentarz

chcę otrzymać bezpłatny newsletter portalu mojBytom.pl.

Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Wydawca portalu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.