Bytom - portal miejski mojBytom.pl

Wiadomości z Bytomia

Inne spojrzenie na pomaganie

  • Dodano: 2016-12-29 09:00

Treningi wychowawcze, zajęcia na bytomskich podwórkach i wyjazdy edukacyjne. Wszystko, by pokazać rodzinom z problemami, że mogą zmienić swoje życie na lepsze. W przyszłym roku Miejski Ośrodek Pomocy rusza z projektem „Asystent z rodziną – razem silniejsi!

Już na początku 2016 roku zajęliśmy się opracowaniem programów adresowanych do bytomskich rodzin. Jednym z nich jest „Asystent z rodziną – razem silniejsi!” bazujący na roli funkcjonujących w naszym mieście asystentów rodziny. Pomoc udzielana w ramach projektu ma być znacznie intensywniejsza i głębsza niż była dotychczas. Będzie to możliwe dzięki usprawnieniu pracy asystentów, którzy będą mieli pod opieką jednocześnie nie więcej niż cztery rodziny - mówi Rafał Szpak, dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Bytomiu. Siłą rzeczy, podczas standardowej usługi asystenckiej, pracownik mający pieczę nad kilkunastoma rodzinami, poświęca jej mniej czasu. A więcej czasu dla rodziny, to więcej czasu na pomoc asystenta w bieżących sprawach, z którymi matka wymagająca wsparcia sobie nie radzi – mówi Rafał Szpak.

Przykładem mogą tutaj być ćwiczenia związane z wykonywaniem racjonalnych zakupów, gospodarowaniem budżetem domowym, czy utrzymaniem czystości w domu i higieny dziecka. Trzeba jednak zdać sobie sprawę, że każda z tych form wsparcia wymaga na początek czasu i dobrej woli obu stron, a efekty mimo że nie spektakularne z pewnością poprawią sytuację niejednego dziecka. W ramach projektu, który zaplanowano na marzec 2017 roku uwzględniono treningi wychowawcze dla rodziców w formie stacjonarnej, mające na celu pokazanie uczestnikom projektu właściwych, wolnych od stosowania przemocy metod wychowawczych, a także przybliżenie im sposobów wartościowego spędzania czasu z dziećmi.

Postawiliśmy też na pracę środowiskową w formie animacji podwórkowej, której celem jest organizacja młodym ludziom czasu wolnego, jak i pomoc w rozwiązywaniu ich problemów. Zajęcia będą prowadzone na trzech bytomskich podwórkach, możliwie najbliżej miejsca zamieszkania uczestników projektu – mówi Szpak.

Ze wsparcia będzie mogło skorzystać 60 bytomskich rodzin będących w szczególnie trudnej sytuacji społeczno-ekonomicznej, które nie radzą sobie z problemami opiekuńczo-wychowawczymi. Każda rodzina zakwalifikowana do udziału w projekcie zostanie objęta wsparciem asystenta rodziny przez okres co najmniej 5 miesięcy. W przypadku 20 rodzin, które będą wymagały dalszego wsparcia ze strony asystenta rodziny, czas ten wydłuży się do 10 miesięcy. Program realizowany będzie w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014–2020.

Przypomnijmy, że w tym roku z myślą o rodzinach MOPR zrealizował program „Drogowskaz dla rodzin - Chcę być dobrym rodzicem”. Program miał charakter kampanii społecznej adresowanej do rodziców, a jego celem było proste i jasne wskazanie rodzicom i opiekunom jedynego właściwego kierunku w wychowaniu dzieci. Podczas specjalnych warsztatów, pracownicy socjalni, asystenci rodzin oraz kuratorzy sądowi zachęcali rodziców i opiekunów rodziców zastępczych do podniesienia kompetencji rodzicielskich. Ponadto w Biurze Promocji Bytomia, w ramach spotkań z ekspertem można było skorzystać z porad dotyczących wychowania.

Wymienione projekty stanowią uzupełnienie realizowanych od kilku lat niestandardowych działań wspierających dziecko i rodzinę, jak na przykład projekt „Prawo ochronnym parasolem dziecka – przyjazne patrole” czy „By-PAS Bytomska Pracownia Aktywności Społecznej”. W tym ostatnim, którego wartość wynosi ponad 8 mln zł. ,weźmie udział 582 uczestników. Nie jest to pierwszy tak duży projekt realizowany w bytomskim MOPR. Równie dużym projektem był „Systemowy Projekt Aktywizacji – SPA w Bytomiu”, realizowany w latach 2008-2015, na realizację którego Ośrodek przeznaczył ponad 21 mln. zł.

Dodaj komentarz

Wyrażam zgodę na publikację postu w formie komentarza zgodnie z obowiązującym Regulaminem.

powiadamiaj o odpowiedziach na komentarz.

dodaj mój adres do newslettera.

Więcej informacji na temat przysługujących Państwu praw zawarliśmy w Polityce Prywatności.